Metodologia de organizare a recensământului populației și al locuințelor din anul 2014 în Republica Moldova
Închide
Conţinutul numărului revistei
Articolul precedent
Articolul urmator
16 2
Ultima descărcare din IBN:
2022-01-19 10:35
Căutarea după subiecte
similare conform CZU
314.02(478)”2014” (1)
Demografie. Studiul populației (512)
SM ISO690:2012
BARGAN, Natalia; OCERETNÎI, Anastasia. Metodologia de organizare a recensământului populației și al locuințelor din anul 2014 în Republica Moldova. In: Studia Universitatis Moldaviae (Seria Ştiinţe Sociale). 2021, nr. 12(158), pp. 114-119. ISSN 1814-3199.
10.5281/zenodo.5816712
EXPORT metadate:
Google Scholar
Crossref
CERIF

DataCite
Dublin Core
Studia Universitatis Moldaviae (Seria Ştiinţe Sociale)
Numărul 12(158) / 2021 / ISSN 1814-3199 /ISSNe 2345-1017

Metodologia de organizare a recensământului populației și al locuințelor din anul 2014 în Republica Moldova

Methodology for the organisation of the 2014 population and housing census in the Republic of Moldova


DOI: https://doi.org/10.5281/zenodo.5816712
CZU: 314.02(478)”2014”
Pag. 114-119

Bargan Natalia, Oceretnîi Anastasia
 
Universitatea de Stat din Moldova
 
Disponibil în IBN: 13 ianuarie 2022


Rezumat

Recensământul populației și al locuințelor din 2014 și-a propus să obțină informații cuprinzătoare și de calitate, de la cea mai mică unitate administrativ-teritorială la nivel național, necesare pentru fundamentarea politicilor demografice și socioeconomice naționale, pentru organizațiile internaționale, mediul academic și de afaceri, și, nu în ultimul rând, în interesul general al oricărui utilizator național sau internațional. Finalizarea cu succes a recensământului depinde foarte mult de organizarea și asigurarea calității recensământului în toate etapele – pregătirea, executarea, prelucrarea datelor și diseminarea rezultatelor. Acest articol prezintă unele aspecte metodologice privind organizarea și desfășurarea Recensământului populației și al locuințelor din anul 2014 în conformitate cu cerințele internaționale în contextul provocărilor actuale și oferă reflecții asupra dificultăților și contextelor în realizarea acestui important exercițiu statistic.

The 2014 Population and Housing Census aimed to obtain comprehensive and quality information, from the smallest territorial-administrative unit to the national level, necessary for the foundation of national demographic and socio-economic policies, for international organisations, academia and business, and not least for the general interest of any national or international user. The successful completion of the census depends very much on the organisation and quality assurance of the census at all stages – preparation, execution, data processing and dissemination of results. This article presents a methodological aspect concerning the organisation and conduct of the 2014 Population and Housing Census in accordance with international requirements in the context of current challenges and provides reflections on the difficulties and circumstances in doing this important statistical exercise.

Cuvinte-cheie
recensământ, moment critic, metodologie, recenzor, unitate de recenzare,

census, critical moment, methodology, reviewer, review unit