Supervizarea în asistența socială: aspecte istoriografice
Închide
Conţinutul numărului revistei
Articolul precedent
Articolul urmator
34 1
Ultima descărcare din IBN:
2022-01-19 10:53
Căutarea după subiecte
similare conform CZU
364.026:930.1 (1)
Probleme sociale care reclamă ajutor și asistență. Tipuri de ajutoare sociale (296)
Istoria ca știință (33)
SM ISO690:2012
OCERETNÎI, Sergiu. Supervizarea în asistența socială: aspecte istoriografice. In: Studia Universitatis Moldaviae (Seria Ştiinţe Sociale). 2021, nr. 12(158), pp. 120-127. ISSN 1814-3199.
10.5281/zenodo.5816730
EXPORT metadate:
Google Scholar
Crossref
CERIF

DataCite
Dublin Core
Studia Universitatis Moldaviae (Seria Ştiinţe Sociale)
Numărul 12(158) / 2021 / ISSN 1814-3199 /ISSNe 2345-1017

Supervizarea în asistența socială: aspecte istoriografice

Supervision in social work: historical aspects


DOI: https://doi.org/10.5281/zenodo.5816730
CZU: 364.026:930.1
Pag. 120-127

Oceretnîi Sergiu
 
Universitatea de Stat din Moldova
 
Disponibil în IBN: 13 ianuarie 2022


Rezumat

Dezvoltarea sistemului de asistență socială nu poate fi privită în afara apariției și implementării supervizării. Cercetările dedicate supervizării în asistența socială scot în evidență o atenție deosebită acordată acesteia începând cu secolul al XIXlea. Totuși, interesul științific și consolidarea rolului supervizării în profesionalizarea asistenților sociali se înregistrează în secolul al XX-lea, fiind stabilite sarcinile și rolul supervizării. În articol sunt analizate unele concepții cu privire la etapele de dezvoltare a supervizării. Totodată, sunt prezentate aspecte ale instituirii supervizării în România, Letonia și în Republica Moldova, stabilindu-se rolul societății civile și al mediului academic în acest proces.

The development of the social work system cannot be seen outside the development and implementation of supervision. The research dedicated to supervision in social work highlights a special attention paid to it since the 19th century. However, the scientific interest and the strengthening of the role of supervision in the professionalisation of social workers is registered in the 20th century, with established tasks and role. The article analyses some conceptions regarding the development of supervision stages. At the same time, aspects of the establishment of supervision in Romania, Latvia and the Republic of Moldova are presented, establishing the role of civil society and academia in this process.

Cuvinte-cheie
supervizare, asistență socială, caritate,

supervision, social work, charity