IBN
    


    
  


    
Închide

Afișare rezultate

SM ISO690:2012
Afisarea articolelor 1-20(109) pentru cuvîntul-cheie "metodologie"
Conceptul de educație morală
Munteanu Tamara
Tradiţie şi inovaţie în educaţie
Vol. I. 2019. Chișinău, Republica Moldova. ISBN 978-9975-76-289-2.
Disponibil online 11 February, 2020. Descarcări-43. Vizualizări-983
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Modernization process of the master’s program in finance
Leviţcaia Alla, Todorici Ludmila, Carabet Maria
Comrat State University
Проблемы и вызовы экономики региона в условиях глобализации
Editia 6, Vol.2. 2020. Comrat, Republica Moldova. ISBN 978-9975-83-115-4.
Disponibil online 14 January, 2021. Descarcări-1. Vizualizări-415
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Metode non-standarde de rezolvare a problemelor de chimie la modulul „Soluții”
Frunză Natalia, Melentiev Eugenia
Instruire prin cercetare pentru o societate prosperă
Ediția 9, Vol.2. 2022. Chişinău. ISBN 978-9975-76-389-9.
Disponibil online 28 March, 2022. Descarcări-11. Vizualizări-292
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Aspecte praxiogice de studiere a verbului în clasele primare
Dobrovicean Svetlana
Tradiţie şi inovaţie în educaţie
Vol. I. 2019. Chișinău, Republica Moldova. ISBN 978-9975-76-289-2.
Disponibil online 11 February, 2020. Descarcări-18. Vizualizări-882
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Indicele de disconfort bioclimatic Thom pe teritoriul Republicii Moldova
Puţuntică Anatolie
Acta et commentationes (Ştiinţe Exacte și ale Naturii)
Nr. 1(3) / 2017 / ISSN 2537-6284 /ISSNe 2587-3644
Disponibil online 4 September, 2018. Descarcări-29. Vizualizări-738
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Metodologia rezolvării problemelor de combinatorică
Lupu Ilie
Acta et commentationes (Ştiinţe ale Educaţiei)
Nr. 1(27) / 2022 / ISSN 1857-0623 /ISSNe 2587-3636
Disponibil online 17 April, 2022. Descarcări-5. Vizualizări-288
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Metodologia de instruire prin cercetare la chimie în context interdisciplinar
Codreanu Sergiu, Coropceanu Eduard
Acta et commentationes (Ştiinţe ale Educaţiei)
Nr. 3(21) / 2020 / ISSN 1857-0623 /ISSNe 2587-3636
Disponibil online 3 November, 2020. Descarcări-55. Vizualizări-639
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Metodologia rezolvării problemelor geometrice de optimizare
Lupu Ilie
Acta et commentationes (Ştiinţe ale Educaţiei)
Nr. 2(16) / 2019 / ISSN 1857-0623 /ISSNe 2587-3636
Disponibil online 25 October, 2019. Descarcări-4. Vizualizări-787
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Repere epistemologice și metodologice ale formării la elevi a noțiunilor de teorie literară
Popova Valentina
Acta et commentationes (Ştiinţe ale Educaţiei)
Nr. 2(13) / 2018 / ISSN 1857-0623 /ISSNe 2587-3636
Disponibil online 27 December, 2018. Descarcări-12. Vizualizări-683
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Metodologia cercetării potențialului turistic național
Veșca Aliona
Administrarea Publică
Nr. 1(113) / 2022 / ISSN 1813-8489
Disponibil online 23 March, 2022. Descarcări-29. Vizualizări-274
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Conţinuturile educaţiei
Manole Ionuț Constantin
Probleme actuale ale ştiinţelor umanistice.
Vol.16, Partea 1. 2017. Chișinău. ISBN 978- 9975-921-22-0.
Disponibil online 14 February, 2023. Descarcări-10. Vizualizări-116
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Metodologia cercetării fenomenelor şi proceselor social-economice
Roşca Ludmila
Particularităţile dezvoltării economiei mondiale în condiţiile globalizării
2016. Chișinău, Republica Moldova. ISBN 978-9975-3092-7-1.
Disponibil online 3 March, 2021. Descarcări-19. Vizualizări-413
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Unele particularități metodologice ale investigării infracțiunilor comise de minori
Rusu Vitalie
Realităţi şi perspective ale învăţământului juridic naţional:
Vol.2. 2019. Chişinău. ISBN 978-9975-149- 88-4.
Disponibil online 21 January, 2021. Descarcări-12. Vizualizări-333
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Diversificarea orelor de limbă engleză prin utilizarea studiului de caz
Tumuruc Olga, Panciuc Liliana
Analele Ştiinţifice ale USMF „N. Testemiţanu”
Nr. 2(11) / 2010 / ISSN 1857-1719
Disponibil online 1 December, 2013. Descarcări-17. Vizualizări-943
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Prolegomene la metodologia cercetării muzicii religioase în creaţia compozitorilor din Republica Moldova
Ciobanu-Suhomlin Irina
Anuar ştiinţific: muzică, teatru, arte plastice
Nr. 1-2(12-13) / 2011 / ISSN 1857-2251
Disponibil online 27 November, 2013. Descarcări-12. Vizualizări-876
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Aspecte metodice ale stilului dansului (H)ostropăț în repertoriul formațiilor din Republica Moldova
Talpă Svetlana
Arta
Nr. 2(AAV) / 2022 / ISSN 2345-1181 /ISSNe 2537-6136
Disponibil online 3 January, 2023. Descarcări-2. Vizualizări-235
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Cercetări cu privire la dezvoltarea unei metodologii de studiere a interacțiunii radon x fumat ca factor trigger în declanșarea cancerului bronhopulmonar
Coreţchi Liuba1, Overcenco Ala1, Ababii Aurelia1, Bîlba Valeriu2
Arta Medica
Nr. 2(79) / 2021 / ISSN 1810-1852 /ISSNe 1810-1879
Disponibil online 11 November, 2021. Descarcări-5. Vizualizări-295
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Evoluția indicelui vieții culturale în Republica Moldova
Caraman Iurie, Mîndru Valeriu
Învățământul artistic – dimensiuni culturale
2022. Chișinău, Republica Moldova. ISBN 978-9975-117-81-4.
Disponibil online 16 May, 2022. Descarcări-1. Vizualizări-269
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Aspecte privind cercetarea psihologică
Georgescu Maria12, Cucer Angela3
The contemporary issues of the socio-humanistic sciences
Ediția 11. 2021. Chişinău, 2019. ISBN 978-9975-3471-4-3.
Disponibil online 25 September, 2021. Descarcări-59. Vizualizări-562
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Tumorile glandelor mamare la minore: metodologie și clinică.
Mereuţă Ion12, Şveţ Veronica1
Buletinul Academiei de Ştiinţe a Moldovei. Ştiinţe Medicale
Nr. 2(70) / 2021 / ISSN 1857-0011
Disponibil online 12 July, 2021. Descarcări-13. Vizualizări-236
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 
 

1-20 of 109