US soft power in promoting the image of the state in the conditions of the Republic of Moldova
Închide
Conţinutul numărului revistei
Articolul precedent
Articolul urmator
15 3
Ultima descărcare din IBN:
2022-01-19 11:54
Căutarea după subiecte
similare conform CZU
321.01:659.122:323(478) (1)
Forme de organizare politică. Statele ca puteri politice (241)
Publicitate. Reclamă (93)
Afaceri interne. Politică internă (501)
SM ISO690:2012
ROTARU, Veronica; NICOLAESCU, Irina. US soft power in promoting the image of the state in the conditions of the Republic of Moldova. In: Studia Universitatis Moldaviae (Seria Ştiinţe Sociale). 2021, nr. 12(158), pp. 105-113. ISSN 1814-3199.
10.5281/zenodo.5816696
EXPORT metadate:
Google Scholar
Crossref
CERIF

DataCite
Dublin Core
Studia Universitatis Moldaviae (Seria Ştiinţe Sociale)
Numărul 12(158) / 2021 / ISSN 1814-3199 /ISSNe 2345-1017

US soft power in promoting the image of the state in the conditions of the Republic of Moldova

Soft power a SUA în promovarea imaginii statului în condițiile Republicii Moldova


DOI: https://doi.org/10.5281/zenodo.5816696
CZU: 321.01:659.122:323(478)
Pag. 105-113

Rotaru Veronica, Nicolaescu Irina
 
State University of Moldova
 
Disponibil în IBN: 13 ianuarie 2022


Rezumat

Risks and threats to international security contribute to the assertion of new peaceful methods of coexistence and cooperation of states and, in this context, the role of soft power increases unconditionally. This is a measure of achieving advantageous results, relying on conviction, voluntary participation, sympathy and attraction. In this article, we will examine the role and importance of US soft power tools in shaping state’s positive external image in its relations with the Republic of Moldova.

Riscurile şi ameninţările la adresa securităţii internaționale contribuie la afirmarea unor noi metode pașnice de coexistenţă și colaborare a statelor și, în acest context, creşte necondiţionat rolul soft power care constituie un mijloc de obţinere a rezultatelor favorabile, mizând pe convingere, participare voluntară, simpatie şi atracție. În acest articol vom supune examinării rolul și importanța instrumentelor puterii soft a SUA în modelarea unei imagini pozitive externe a statului în relațiile cu Republica Moldova

Cuvinte-cheie
soft power, state image, promotion, foreign policy, cultural policy, US, Republic of Moldova,

putere soft, imagine a statului, promovare, politică externă, politica culturală, SUA, Republica Moldova