Pоль французской семантической школы в развитии современной лингвистики
Închide
Articolul precedent
Articolul urmator
58 0
SM ISO690:2012
СИРОТА, Елена. Pоль французской семантической школы в развитии современной лингвистики. In: Construcții identitare. Reverberaţii ale modelului cultural francez în context european şi universal.Lingvistică . Vol. 3, 19-20 aprilie 2013, Bălți. Bălți: Editura Presa universitară bălțeană, Bălţi & Editura Vasiliana ’98, Iaşi & Editura Vasiliana ’98, Iaşi, 2014, pp. 88-98. ISBN 978-9975-50-131-6.
EXPORT metadate:
Google Scholar
Crossref
CERIF

DataCite
Dublin Core
Construcții identitare. Reverberaţii ale modelului cultural francez în context european şi universal.
Vol. 3, 2014
Colocviul "Construcții identitare. Reverberaţii ale modelului cultural francez în context european şi universal"
Bălți, Moldova, 19-20 aprilie 2013

Pоль французской семантической школы в развитии современной лингвистики


Pag. 88-98

Сирота Елена
 
Бельцкий Государственный Университет "Алеку Руссо"
 
Disponibil în IBN: 21 septembrie 2021


Rezumat

The essay deals with the theoretical basis that forms the foundation of the French contemporary linguistic theories. It brings to light the specific features of the French treatment of semantics and its theoretical interests, explains the necessity of linguistic paradigm change, defines the general characteristics of the French semantic tradition, finds out its role in the development of modern linguistics.

În acest articol este examinat fundamentul teoretic al teoriilor lingvistice franceze moderne; este evidenţiat specificul tradiţiei franceze în interpretarea semantică şi domeniile ei de interes; este explicată necesitatea modificării paradigmelor lingvistice; este stabilită trăsătura definitorie a semanticii franceze; este reliefat rolul ei în dezvoltarea lingvisticii moderne.

Cuvinte-cheie
semantic theories, semantics, semiotics, semantic fields, structuralism, system, sign model of a language, sign,

teorii semantice, semantică, semiotică, câmp semantic, structuralism, sistem, schema structurală a semnului lingval, semn