IBN
    

    
  


    
Închide

Afișare rezultate

Afisarea articolelor 1-20(74) pentru cuvîntul-cheie "sistem"
Prin codul lingvisti spre codul comunicării
Căruntu Nina
Competitivitatea şi inovarea în economia cunoaşterii
Vol. 4, Partea I. 2015. Chişinău. ISBN 978-9975-75-773-7.
Disponibil online 2 October, 2017. Descarcări-2. Vizualizări-462
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Aspecte contemporane ale activității metodice în instituțiile de învățământ preuniversitar

Cojocaru Victoria1, Istrate-Stefanescu Adriana2
Tradiţie şi inovaţie în educaţie
Vol. I. 2019. Chișinău, Republica Moldova. ISBN 978-9975-76-289-2.
Disponibil online 12 February, 2020. Descarcări-13. Vizualizări-513
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Contabilitatea - privită prin prisma conceptelor sale

Lavrenciuc Lilia
Problemele socioeconomice ale Republicii Moldova: reflecții, sugestii
Vol.5. 2020. Chişinău. .
Disponibil online 31 December, 2020. Descarcări-18. Vizualizări-193
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Modelarea pedagogică în determinarea priorităților de acțiune a managementului școlii

Calapod Valeria, Cojocaru Vasile
Acta et commentationes (Ştiinţe ale Educaţiei)
Nr. 1(23) / 2021 / ISSN 1857-0623 /ISSNe 2587-3636
Disponibil online 14 April, 2021. Descarcări-5. Vizualizări-146
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Valorificarea oportunităților Programului Parteneriatul pentru Pace - factor de consolidare a relațiilor de cooperare cu Organizația Tratatului Atlanticului de Nord

Popilevschi Dumitru
Administrarea Publică
Nr. 2(102) / 2019 / ISSN 1813-8489
Disponibil online 30 May, 2019. Descarcări-7. Vizualizări-328
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Formularea politicilor publice pentru dezvoltarea regională prin prisma abordării integrate
Savca Tatiana
Administrarea Publică
Nr. 1(85) / 2015 / ISSN 1813-8489
Disponibil online 16 April, 2015. Descarcări-5. Vizualizări-591
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Comisia de la Veneția și impactul asupra independeței justiției în Republica Moldova

Nichita Elena, Bujor Veronica
Asigurarea independenţei justiţiei: realizări, probleme, perspective
2020. Chişinău. ISBN 978-9975-3423-0-8.
Disponibil online 12 August, 2020. Descarcări-3. Vizualizări-266
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Procedura implementării proiectelor software aferente dezvoltării produselor bancare
Bunici Sergiu
Analele Universităţii Libere Internaţionale din Moldova (Seria Economie)
Nr. 16 / 2015 / ISSN 1857-1468
Disponibil online 17 October, 2016. Descarcări-5. Vizualizări-902
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

The Specifics of the Information Security

Rusnac Andrei
Information Technologies and Security
2012. Chișinău, Republica Moldova. .
Disponibil online 11 October, 2018. Descarcări-0. Vizualizări-639
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Lexicographical source entries

Corcodel Svetlana
State University of Moldova
Analele Ştiinţifice ale Universităţii de Studii Europene din Moldova
Nr. VI / 2020 / ISSN 2435-1114
Disponibil online 27 July, 2020. Descarcări-1. Vizualizări-599
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Despre aplicarea metodelor structurale în dialectologie
Popovschi Liliana
Anuar Ştiinţific al Institutului de Relaţii Internaţionale
Nr. 10 / 2012 / ISSN 1857-1840
Disponibil online 13 December, 2013. Descarcări-3. Vizualizări-556
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Abordarea sistemica de proiectare a produselor funcționale pentru copii

Danila Victoria, Curteza Antonela
Conferinţa tehnico-ştiinţifică a studenţilor, masteranzilor şi doctoranzilor
Vol.2. 2019. Chișinău, Republica Moldova. ISBN 978-9975-45-589-3.
Disponibil online 30 March, 2020. Descarcări-2. Vizualizări-239
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Istoriografia relaţiilor de cooperare Republica Moldova – NATO

Popilevschi Dumitru
Materialele Conferinței științifico-practice internaționale „Spaţiul european de securitate: provocări, oportunităţi, perspective de integrare”
2019. Chişinău. ISBN 978-9975-56-717-6.
Disponibil online 18 February, 2020. Descarcări-7. Vizualizări-362
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Organizarea şi completarea Bibliotecii Muzeului Zemstvei din Basarabia (1889-1917)
Moraru Anton
Buletin Ştiinţific. Revista de Etnografie, Ştiinţele Naturii şi Muzeologie (Serie Nouă)
Nr. 21(34) / 2014 / ISSN 1857-0054
Disponibil online 20 November, 2015. Descarcări-1. Vizualizări-496
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Unele aspecte privind problema de ajustare optimală a protecţiei prin relee într-un system energetic vast

Macovei Ilie1, Ambros Tudor1, Rujanschi Dumitru2
25 de ani de reformă economică în Republica Moldova: prin inovare şi competitivitate spre progres economic
Vol.6. 2016. Chișinău, Republica Moldova. ISBN 978-9975-75-842-0.
Disponibil online 6 August, 2018. Descarcări-12. Vizualizări-428
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Abordarea sistemologică a proiectării elementelor constructiv-decorative în domeniul proiectării îmbracamintei

Florea-Burduja Elena1, Diordiev Alexandru2, Diordiev Olga2
Arts and Desing
Vol. 1. 2011. Chișinău. ISBN 978-9975-101-67-7.
Disponibil online 29 March, 2018. Descarcări-7. Vizualizări-441
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Sistem de generare a impulsurilor PWM pentru conducerea motorului BLDC

Popa Victor, Platon Vadim
Conferinţa tehnico-ştiinţifică a studenţilor, masteranzilor şi doctoranzilor
Vol.1. 2019. Chișinău, Republica Moldova. ISBN 978-9975-45-588-6.
Disponibil online 23 September, 2019. Descarcări-1. Vizualizări-289
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Организация оценивания на уроках математики посредством сервиса Poll Everywhere

Ciavdari Vladimir, Velicova Tatiana
Комратский государственный университет
Проблемы и вызовы экономики региона в условиях глобализации
Editia 6, Vol.1. 2020. Comrat, Republica Moldova. ISBN 978-9975-83-116-1.
Disponibil online 12 January, 2021. Descarcări-0. Vizualizări-144
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Система «20 ключей» Ивао Кобаяси- современный подход к модернизации предприятия

Cucoș Anna, Dorogaia Irina
Академия экономического образования Молдавии
Проблемы и вызовы экономики региона в условиях глобализации
Editia 6, Vol.1. 2020. Comrat, Republica Moldova. ISBN 978-9975-83-116-1.
Disponibil online 11 January, 2021. Descarcări-1. Vizualizări-133
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Virtual enterprises as systems

Pestuşco Nina
EcoSoEn
Nr. 1-2 / 2020 / ISSN 2587-344X
Disponibil online 10 June, 2020. Descarcări-0. Vizualizări-360
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 
 

1-20 of 74