IBN
    

    
  


    
Închide

Afișare rezultate

Afisarea articolelor 1-20(116) pentru cuvîntul-cheie "system"

Aspecte contemporane ale activității metodice în instituțiile de învățământ preuniversitar

Cojocaru Victoria1, Istrate-Stefanescu Adriana2
Tradiţie şi inovaţie în educaţie
Vol. I. 2019. Chișinău, Republica Moldova. ISBN 978-9975-76-289-2.
Disponibil online 12 February, 2020. Descarcări-10. Vizualizări-429
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Contabilitatea - privită prin prisma conceptelor sale

Lavrenciuc Lilia
Problemele socioeconomice ale Republicii Moldova: reflecții, sugestii
Vol.5. 2020. Chişinău. .
Disponibil online 31 December, 2020. Descarcări-5. Vizualizări-131
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Перспективные направления устойчивого социально-экономического развития административных районов Беларуси

Kolmîkov Alexei
Проблемы и вызовы экономики региона в условиях глобализации
Editia 6, Vol.2. 2020. Comrat, Republica Moldova. ISBN 978-9975-83-115-4.
Disponibil online 13 January, 2021. Descarcări-0. Vizualizări-73
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Modelarea pedagogică în determinarea priorităților de acțiune a managementului școlii

Calapod Valeria, Cojocaru Vasile
Acta et commentationes (Ştiinţe ale Educaţiei)
Nr. 1(23) / 2021 / ISSN 1857-0623 /ISSNe 2587-3636
Disponibil online 14 April, 2021. Descarcări-2. Vizualizări-66
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Monitorizarea practicii pedagogice – deziderat al asigurării calităţii în colegiul pedagogic
Globu Nelea
Acta et commentationes (Ştiinţe ale Educaţiei)
Nr. 1 / 2012 / ISSN 1857-0623 /ISSNe 2587-3636
Disponibil online 8 November, 2016. Descarcări-4. Vizualizări-897
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Valorificarea oportunităților Programului Parteneriatul pentru Pace - factor de consolidare a relațiilor de cooperare cu Organizația Tratatului Atlanticului de Nord

Popilevschi Dumitru
Administrarea Publică
Nr. 2(102) / 2019 / ISSN 1813-8489
Disponibil online 30 May, 2019. Descarcări-7. Vizualizări-300
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Îmbunătățirea sistemului protecției civile în situații excepționale

Sosna Alexandru, Calistru Veaceslav-Ion
Statul, securitatea şi drepturile omului în condiţiile societăţii informaţionale
2020. Chişinău. ISBN 978-9975-3462-2-1.
Disponibil online 10 March, 2021. Descarcări-3. Vizualizări-84
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Comisia de la Veneția și impactul asupra independeței justiției în Republica Moldova

Nichita Elena, Bujor Veronica
Asigurarea independenţei justiţiei: realizări, probleme, perspective
2020. Chişinău. ISBN 978-9975-3423-0-8.
Disponibil online 12 August, 2020. Descarcări-3. Vizualizări-209
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Managementul calitajii invatamintului in baza tehnologiilor inform ationale noi și a monitoringului educational
Patraşcu Dumitru1, Crudu Valentin2, Gamov Igori1, Ciobanu Vlad1
Administrarea Publică
Nr. 4(52) / 2006 / ISSN 1813-8489
Disponibil online 16 May, 2016. Descarcări-3. Vizualizări-1052
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Методика исследования подпроцесса управления персоналом

Șafikova Liana
Институт экономики, финансов и бизнеса БашГУ
Ştiinţă, educaţie, cultură
Vol.1. 2020. Comrat, Republica Moldova. ISBN 978-9975-83-091-1.
Disponibil online 4 August, 2020. Descarcări-0. Vizualizări-141
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Creșterea performanței manageriale prin implimentarea modelului schimbării organizaționale al luI John Kotter

Stefanco Natalia
Paradigme moderne în dezvoltarea economiei naţionale şi mondiale
2019. Chişinău. ISBN 978-9975-142-57-1.
Disponibil online 8 April, 2020. Descarcări-6. Vizualizări-279
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Some Educational Problems in Informational Security

Căpăţână Gheorghe, Cerbu Olga
Information Technologies and Security
2012. Chișinău, Republica Moldova. .
Disponibil online 12 October, 2018. Descarcări-3. Vizualizări-305
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

The System Economic Security of Enterprise

Kozachenko Ganna1, Lyashenko Olexandra1, Cavun Serghei2
Information Technologies and Security
2012. Chișinău, Republica Moldova. .
Disponibil online 12 October, 2018. Descarcări-1. Vizualizări-331
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Encryption Systems with Wandering Keys

Bulat Mihail1, Zgureanu Aureliu1, Ciobanu Iacob1, Cataranciuc Sergiu2
Information Technologies and Security
2012. Chișinău, Republica Moldova. .
Disponibil online 11 October, 2018. Descarcări-0. Vizualizări-365
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Digital Document Protection System

Bredinschi Anatolie, Cebotari Ana
Information Technologies and Security
2012. Chișinău, Republica Moldova. .
Disponibil online 11 October, 2018. Descarcări-0. Vizualizări-337
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

The Defense Information Network for Terrorist Treats Prevention, Border Security and Illicit Materials Traffic Combating

Sofronescu Igor, Cebotariov Oleg
Information Technologies and Security
2012. Chișinău, Republica Moldova. .
Disponibil online 11 October, 2018. Descarcări-1. Vizualizări-338
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Unele metode de evauare curentă în cadrul orelor de limbă engleză cu obiective specific

Budurina-Goreacii Carolina
Interconexiunea paradigmelor didactice şi metodologice în predarea limbilor străine
Ediția 4-a. 2014. Chișinău, Republica Moldova. ISBN 978-9975-124-52-2.
Disponibil online 15 October, 2018. Descarcări-1. Vizualizări-390
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Lexicographical source entries

Corcodel Svetlana
State University of Moldova
Analele Ştiinţifice ale Universităţii de Studii Europene din Moldova
Nr. VI / 2020 / ISSN 2435-1114
Disponibil online 27 July, 2020. Descarcări-1. Vizualizări-223
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Istoriografia relaţiilor de cooperare Republica Moldova – NATO

Popilevschi Dumitru
Materialele Conferinței științifico-practice internaționale „Spaţiul european de securitate: provocări, oportunităţi, perspective de integrare”
2019. Chişinău. ISBN 978-9975-56-717-6.
Disponibil online 18 February, 2020. Descarcări-6. Vizualizări-337
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Construcţia identitară a naratorului şi liricizarea regimului narativ în craii de curtea-veche de M. Caragiale

Gabura Carolina
Anatol Ciobanu – omul cetăţii limba română. În memoriam: 85 de ani de la naştere
2019. Chişinău. ISBN 978-9975-149-05-1.
Disponibil online 11 March, 2020. Descarcări-3. Vizualizări-284
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 
 

1-20 of 116