IBN
    

    
  


    
Închide

Afișare rezultate

Afisarea articolelor 1-20(53) pentru cuvîntul-cheie "system"
Monitorizarea practicii pedagogice – deziderat al asigurării calităţii în colegiul pedagogic
Globu Nelea
Colegiul Pedagogic „Vasile Lupu”, Orhei
Acta et commentationes (Ştiinţe ale Educaţiei)
Nr. 1 / 2012 / ISSN 1857-0623 /ISSNe 2587-3636
Disponibil online 8 November, 2016. Descarcări-3. Vizualizări-432
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Valorificarea oportunităților Programului Parteneriatul pentru Pace - factor de consolidare a relațiilor de cooperare cu Organizația Tratatului Atlanticului de Nord

Popilevschi Dumitru
Institutul de Cercetări Juridice, Politice și Sociologice
Administrarea Publică
Nr. 2(102) / 2019 / ISSN 1813-8489
Disponibil online 30 May, 2019. Descarcări-5. Vizualizări-43
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Managementul calitajii invatamintului in baza tehnologiilor inform ationale noi și a monitoringului educational
Patraşcu Dumitru1, Crudu Valentin2, Gamov Igori1, Ciobanu Vlad1
1 Academia de Administrare Publică,
2 Ministerul Educaţiei şi Tineretului al R. Moldova
Administrarea Publică
Nr. 4(52) / 2006 / ISSN 1813-8489
Disponibil online 16 May, 2016. Descarcări-3. Vizualizări-645
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Some Educational Problems in Informational Security

Căpăţână Gheorghe, Cerbu Olga
Universitatea de Stat din Moldova
Information Technologies and Security
2012. Chișinău, Republica Moldova. .
Disponibil online 12 October, 2018. Descarcări-3. Vizualizări-71
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

The System Economic Security of Enterprise

Kozachenko Ganna1, Lyashenko Olexandra1, Cavun Serghei2
1 Восточноукраинский национальный университет имени Владимира Даля,
2 Universitatea Naţională de Economie din Harkov
Information Technologies and Security
2012. Chișinău, Republica Moldova. .
Disponibil online 12 October, 2018. Descarcări-0. Vizualizări-53
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Encryption Systems with Wandering Keys

Bulat Mihail1, Zgureanu Aureliu1, Ciobanu Iacob1, Cataranciuc Sergiu2
1 Academia de Transporturi, Informatică şi Comunicaţii ,
2 Universitatea de Stat din Moldova
Information Technologies and Security
2012. Chișinău, Republica Moldova. .
Disponibil online 11 October, 2018. Descarcări-0. Vizualizări-59
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Digital Document Protection System

Bredinschi Anatolie, Cebotari Ana
Universitatea de Stat de Educaţie Fizică şi Sport din Moldova
Information Technologies and Security
2012. Chișinău, Republica Moldova. .
Disponibil online 11 October, 2018. Descarcări-0. Vizualizări-49
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

The Defense Information Network for Terrorist Treats Prevention, Border Security and Illicit Materials Traffic Combating

Sofronescu Igor, Cebotariov Oleg
Academia Militară a Forţelor Armate “Alexandru cel Bun”
Information Technologies and Security
2012. Chișinău, Republica Moldova. .
Disponibil online 11 October, 2018. Descarcări-0. Vizualizări-66
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Unele metode de evauare curentă în cadrul orelor de limbă engleză cu obiective specific

Budurina-Goreacii Carolina
Universitatea de Stat din Moldova
Interconexiunea paradigmelor didactice şi metodologice în predarea limbilor străine
Ediția 4-a. 2014. Chișinău, Republica Moldova. ISBN 978-9975-124-52-2.
Disponibil online 15 October, 2018. Descarcări-0. Vizualizări-80
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Necesitatea analizei nevoilor de educaţie în cadrul sistemului educaţional

Creciun Ala
Academia de Studii Economice din Moldova
Economie.
Volumul 25 (2). 2010. Chişinău. ISBN 978-9975-64-194-4.
Disponibil online 2 October, 2019. Descarcări-0. Vizualizări-8
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Multi-criteria study of pigs in the Republic of Moldova

Baltag Grigore, Popescu Adrian
State Agrarian University of Moldova
Simpozion Ştiinţific Internaţional al Tinerilor Cercetători
Ediţia a XVI-a. 2018. Chișinău, Republica Moldova. ISBN 978-9975-75-926-7.
Disponibil online 13 December, 2019. Descarcări-0. Vizualizări-29
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Decision-making processes for intelligent agents

Lisnic Inga, Scrob Sergiu, Cojuhari Irina
Universitatea Tehnică a Moldovei
Electronics, Communications and Computing
Editia a 10-a. 2019. Chișinău, Republica Moldova. ISBN 978-9975-108-84-3.
Disponibil online 7 November, 2019. Descarcări-0. Vizualizări-22
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

On averaging in multifrequency systems with linearly transformed arguments

Bihun Yaroslav, Petryshyn Roman, Skutar Ihor
Yuriy Fedkovych Chernivtsi National University
Proceedings IMCS-55
2019. Chișinău, Republica Moldova. ISBN 978-9975-68-378-4.
Disponibil online 28 November, 2019. Descarcări-0. Vizualizări-36
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Лингвострановедческий аспект обогащения русской речи студентов-иностранцев образными средствами русского языка

Autor Nou
Бакинский Государственный Университет
Научно-образовательное пространство:
2018. Комрат. ISBN 978-9975-83-068-3.
Disponibil online 11 January, 2019. Descarcări-0. Vizualizări-33
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
National System for Preparedness and Response to Public Health Emergencies
Pîsla Mihail
Curierul Medical
Nr. 3(321) / 2011 / ISSN 1875-0666
Disponibil online 28 November, 2013. Descarcări-0. Vizualizări-405
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Optimization opportunities  of patrimony management mechanism  in consumer cooperation system

Fuior Elena, Chibercea Natalia
Trade Co-operative University of Moldova
Economie şi Sociologie
Nr. 4 / 2017 / ISSN 1857-4130
Disponibil online 30 April, 2018. Descarcări-1. Vizualizări-125
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
The possibility to improve the thermal stability of industrial glass from the position of system analysis
Şaragov Vasilii
Alecu Russo Bălţi State University
Fizică şi tehnică: procese, modele, experimente
Nr. 1 / 2014 / ISSN 1857-0437
Disponibil online 6 October, 2015. Descarcări-0. Vizualizări-243
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Conceptul de sine în semiotica identităţii interculturale
Mureşanu Ştefan Lucian
Universitatea „Hyperion”, Bucureşti
Francopolyphonie
Nr. 1(8) / 2013 / ISSN 1857-1883
Disponibil online 9 April, 2014. Descarcări-6. Vizualizări-502
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Правові форми публічного адміністрування як системне явище

Belaia Viktoria
Університет державної фіскальної служби України
Jurnalul juridic national: teorie şi practică
Nr. 4(38) / 2019 / ISSN 2345-1130
Disponibil online 3 October, 2019. Descarcări-0. Vizualizări-20
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Definition of the essence and structure of the law enforcement system

Dudcenko Aleksandr
Yaroslav Mudryi National Law University
Legea şi Viaţa
Nr. 9/2(333) / 2019 / ISSN 1810-309X
Disponibil online 18 September, 2019. Descarcări-0. Vizualizări-13
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 
 

1-20 of 53