IBN
    

    
  


    
Închide

Afișare rezultate

Afisarea articolelor 1-20(102) pentru cuvîntul-cheie "system"

Aspecte contemporane ale activității metodice în instituțiile de învățământ preuniversitar

Cojocaru Victoria1, Istrate-Stefanescu Adriana2
1 Universitatea de Stat din Tiraspol,
2 Colegiul Naţional „Ferdinand I”, Bacău
Tradiţie şi inovaţie în educaţie
Vol. I. 2019. Chișinău, Republica Moldova. ISBN 978-9975-76-289-2.
Disponibil online 12 February, 2020. Descarcări-2. Vizualizări-263
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Contabilitatea - privită prin prisma conceptelor sale

Lavrenciuc Lilia
Universitatea de Stat din Moldova
Problemele socioeconomice ale Republicii Moldova: reflecții, sugestii
Volumul V. 2020. Chişinău. .
Disponibil online 31 December, 2020. Descarcări-0. Vizualizări-33
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Перспективные направления устойчивого социально-экономического развития административных районов Беларуси

Kolmîkov Alexei
Белорусская государственная сельскохозяйственная академия
Проблемы и вызовы экономики региона в условиях глобализации
Editia a 6-a, Vol.II. 2020. Comrat, Republica Moldova. ISBN 978-9975-83-115-4.
Disponibil online 13 January, 2021. Descarcări-0. Vizualizări-1
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Monitorizarea practicii pedagogice – deziderat al asigurării calităţii în colegiul pedagogic
Globu Nelea
Colegiul Pedagogic „Vasile Lupu”, Orhei
Acta et commentationes (Ştiinţe ale Educaţiei)
Nr. 1 / 2012 / ISSN 1857-0623 /ISSNe 2587-3636
Disponibil online 8 November, 2016. Descarcări-3. Vizualizări-753
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Valorificarea oportunităților Programului Parteneriatul pentru Pace - factor de consolidare a relațiilor de cooperare cu Organizația Tratatului Atlanticului de Nord

Popilevschi Dumitru
Institutul de Cercetări Juridice, Politice și Sociologice
Administrarea Publică
Nr. 2(102) / 2019 / ISSN 1813-8489
Disponibil online 30 May, 2019. Descarcări-6. Vizualizări-184
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Comisia de la Veneția și impactul asupra independeței justiției în Republica Moldova

Nichita Elena, Bujor Veronica
Universitatea de Studii Europene din Moldova
Asigurarea independenţei justiţiei: realizări, probleme, perspective
2020. Chişinău. ISBN 978-9975-3423-0-8.
Disponibil online 12 August, 2020. Descarcări-2. Vizualizări-89
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Managementul calitajii invatamintului in baza tehnologiilor inform ationale noi și a monitoringului educational
Patraşcu Dumitru1, Crudu Valentin2, Gamov Igori1, Ciobanu Vlad1
1 Academia de Administrare Publică,
2 Ministerul Educaţiei şi Tineretului al R. Moldova
Administrarea Publică
Nr. 4(52) / 2006 / ISSN 1813-8489
Disponibil online 16 May, 2016. Descarcări-3. Vizualizări-911
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Методика исследования подпроцесса управления персоналом

Șafikova Liana
Институт экономики, финансов и бизнеса БашГУ
Ştiinţă, educaţie, cultură
Vol.1. 2020. Comrat, Republica Moldova. ISBN 978-9975-83-091-1.
Disponibil online 4 August, 2020. Descarcări-0. Vizualizări-69
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Creșterea performanței manageriale prin implimentarea modelului schimbării organizaționale al luI John Kotter

Stefanco Natalia
Universitatea de Stat din Moldova
Paradigme moderne în dezvoltarea economiei naţionale şi mondiale
2019. Chişinău. ISBN 978-9975-142-57-1.
Disponibil online 8 April, 2020. Descarcări-4. Vizualizări-179
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Some Educational Problems in Informational Security

Căpăţână Gheorghe, Cerbu Olga
Universitatea de Stat din Moldova
Information Technologies and Security
2012. Chișinău, Republica Moldova. .
Disponibil online 12 October, 2018. Descarcări-3. Vizualizări-211
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

The System Economic Security of Enterprise

Kozachenko Ganna1, Lyashenko Olexandra1, Cavun Serghei2
1 Восточноукраинский национальный университет имени Владимира Даля,
2 Universitatea Naţională de Economie din Harkov
Information Technologies and Security
2012. Chișinău, Republica Moldova. .
Disponibil online 12 October, 2018. Descarcări-0. Vizualizări-229
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Encryption Systems with Wandering Keys

Bulat Mihail1, Zgureanu Aureliu1, Ciobanu Iacob1, Cataranciuc Sergiu2
1 Academia de Transporturi, Informatică şi Comunicaţii ,
2 Universitatea de Stat din Moldova
Information Technologies and Security
2012. Chișinău, Republica Moldova. .
Disponibil online 11 October, 2018. Descarcări-0. Vizualizări-252
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Digital Document Protection System

Bredinschi Anatolie, Cebotari Ana
Universitatea de Stat de Educaţie Fizică şi Sport din Moldova
Information Technologies and Security
2012. Chișinău, Republica Moldova. .
Disponibil online 11 October, 2018. Descarcări-0. Vizualizări-209
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

The Defense Information Network for Terrorist Treats Prevention, Border Security and Illicit Materials Traffic Combating

Sofronescu Igor, Cebotariov Oleg
Academia Militară a Forţelor Armate “Alexandru cel Bun”
Information Technologies and Security
2012. Chișinău, Republica Moldova. .
Disponibil online 11 October, 2018. Descarcări-1. Vizualizări-237
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Unele metode de evauare curentă în cadrul orelor de limbă engleză cu obiective specific

Budurina-Goreacii Carolina
Universitatea de Stat din Moldova
Interconexiunea paradigmelor didactice şi metodologice în predarea limbilor străine
Ediția 4-a. 2014. Chișinău, Republica Moldova. ISBN 978-9975-124-52-2.
Disponibil online 15 October, 2018. Descarcări-0. Vizualizări-249
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Lexicographical source entries

Corcodel Svetlana
State University of Moldova
Analele Ştiinţifice ale Universităţii de Studii Europene din Moldova
Nr. VI / 2020 / ISSN 2435-1114
Disponibil online 27 July, 2020. Descarcări-1. Vizualizări-142
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Istoriografia relaţiilor de cooperare Republica Moldova – NATO

Popilevschi Dumitru
Institutul de Cercetări Juridice, Politice și Sociologice
Materialele Conferinței științifico-practice internaționale „Spaţiul european de securitate: provocări, oportunităţi, perspective de integrare”
2019. Chişinău. ISBN 978-9975-56-717-6.
Disponibil online 18 February, 2020. Descarcări-5. Vizualizări-215
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Construcţia identitară a naratorului şi liricizarea regimului narativ în craii de curtea-veche de M. Caragiale

Gabura Carolina
Universitatea de Stat din Moldova
Anatol Ciobanu – omul cetăţii limba română. În memoriam: 85 de ani de la naştere
2019. Chişinău. ISBN 978-9975-149-05-1.
Disponibil online 11 March, 2020. Descarcări-2. Vizualizări-171
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Necesitatea analizei nevoilor de educaţie în cadrul sistemului educaţional

Creciun Ala
Academia de Studii Economice din Moldova
Economie.
Vol. 25 (2). 2010. Chişinău. ISBN 978-9975-64-194-4.
Disponibil online 2 October, 2019. Descarcări-3. Vizualizări-157
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Sistematizări asupra profilului științei juridice în condiții de criză

Ciobanu Rodica
Universitatea de Stat din Moldova
Dezvoltarea economico-socială durabilă a euroregiunilor şi a zonelor transfrontaliere
Vol.36. 2020. Iași, România. ISBN 978-606-685-744-4.
Disponibil online 5 November, 2020. Descarcări-2. Vizualizări-60
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 
 

1-20 of 102