IBN
Închide
Sirota Elena
Dinamica numărului de publicaţii pe ani
Dinamica articolelor pe ani
Distribuirea numărului de pagini publicate pe categorii de reviste și ani
Distribuirea articolelor pe domenii şi ani
Colaborarea autorului
Dinamica descărcărilor pe ani
Google Scholar ID
ORCiD
eLibrary

Articole în reviste din RM - 8. Publicaţii la conferinţe din RM - 21.
XLS PDF DOC
SM ISO690:2012
DOC
ISO 690:2012Clasificate
  • 3. Articole în reviste din RM
  • 3.1. Articole în reviste științifice din RM (perioada în care au avut categorie de clasificare + 2 numere până la aprobarea statutului de publicație științifică)
  • 3.1.4.Articole în reviste de cat. C - 4
  • 3.2.Articole în alte reviste din RM - 4
  • 5. Publicaţii la manifestări din RM
  • 5.1.Publicații la manifestări științifice din RM (incluse în Registrele manifestărilor științifice aprobate de către ANACEC) - 6
  • 5.3.Publicații la alte manifestări din RM - 15

2022 - 3

Психолого - педагогические аспекты обучения младших школьников иностранным языкам
Сирота Елена1 , Суша Надежда2
1 Бельцкий Государственный Университет "Алеку Руссо",
2 Славянский университет, Республика Молдова
Asistența psihologică la etapa contemporană: realități și perspective
2022. Bălți, Republica Moldova. ISBN (pdf) 978-9975-50-295-5(PDF).
Disponibil online 21 December, 2022. Descarcări-6. Vizualizări-134
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Семантическое поле процессов со значением рецептивной локальности в описательных текстах
Сирота Елена
Бельцкий Государственный Университет "Алеку Руссо"
Traditie şi inovare în cercetarea ştiinţifică
Ediția 11, Vol. I. 2022. Bălți. ISBN 978-9975-50-297-9.
Disponibil online 13 January, 2023. Descarcări-5. Vizualizări-218
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Современная концептуальная психология преподавания мировой литературы
Джамалетдин Родион1 , Сирота Елена2
1 Казахстанский институт психологии,
2 Бельцкий Государственный Университет "Алеку Руссо"
Asistența psihologică la etapa contemporană: realități și perspective
2022. Bălți, Republica Moldova. ISBN (pdf) 978-9975-50-295-5(PDF).
Disponibil online 20 December, 2022. Descarcări-2. Vizualizări-95
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

2021 - 3

Использование фреймовой методики моделирования при изучении семантико-словообразовательных гнезд соматизмов (на примере гнезда с вершиной «нога»)
Сирота Елена
Бельцкий Государственный Университет "Алеку Руссо"
Славянские чтения
Nr. 16-17(22-23) / 2021 / ISSN 1857-4580
Disponibil online 9 March, 2021. Descarcări-6. Vizualizări-392
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
К 100-летию со дня рождения Виктора Николаевича Мигирина
Сирота Елена
Бельцкий Государственный Университет "Алеку Руссо"
Славянские чтения
Nr. 16-17(22-23) / 2021 / ISSN 1857-4580
Disponibil online 9 March, 2021. Descarcări-4. Vizualizări-245
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Специфика лексемы «обаяние»: эволюция семантики, деривация и функционирование
Сирота Елена
Бельцкий Государственный Университет "Алеку Руссо"
Traditie şi inovare în cercetarea ştiinţifică
Ediția 10, Vol. I. 2021. Bălți. ISBN 978-9975-50-271-9.
Disponibil online 27 April, 2022. Descarcări-0. Vizualizări-212
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

2020 - 2

Оптимизация самостоятельной работы студентов при изучении лингвистических дисциплин в свете компетентностного подхода
Сирота Елена
Бельцкий Государственный Университет "Алеку Руссо"
Relevanța și calitatea formării universitare: compentențe pentru prezent și viitor
Volumul I. 2020. Bălți. ISBN 978-9975-50-255-9.
Disponibil online 22 January, 2021. Descarcări-1. Vizualizări-941
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Эстетический потенциал категорий имени существительного в художественных дискурсах (на материале современных художественных текстов)
Сирота Елена
Бельцкий Государственный Университет "Алеку Руссо"
Славянские чтения
Nr. 14-15(20-21) / 2020 / ISSN 1857-4580
Disponibil online 21 December, 2020. Descarcări-3. Vizualizări-419
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

2019 - 5

Actanții obligatorii și facultativi ca mijloc de realizare a valenței
Varzari Elena , Sirota Elena
Universitatea de Stat „Alecu Russo” din Bălţi
Orientări actuale în cercetarea doctorală
Ediţia 8. 2019. Bălți, Republica Moldova. ISBN 978-9975-50-236-8.
Disponibil online 10 December, 2019. Descarcări-4. Vizualizări-729
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Изучение тавтологии и плеоназма в практике школьного преподавания
Парахонько Людмила , Сирота Елена
Бельцкий Государственный Университет "Алеку Руссо"
Materialele Conferinței Republicane a Cadrelor Didactice Didactica ştiințelor filologice
Vol. 3. 2019. Chișinău, Republica Moldova. ISBN 978-9975-76-270-0.
Disponibil online 14 February, 2020. Descarcări-4. Vizualizări-689
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Проблема функционирования фразеологизмов в семиотике и филологии
Чилочи Ирина , Сирота Елена
Бельцкий Государственный Университет "Алеку Руссо"
Orientări actuale în cercetarea doctorală
Ediţia 8. 2019. Bălți, Republica Moldova. ISBN 978-9975-50-236-8.
Disponibil online 10 December, 2019. Descarcări-1. Vizualizări-1173
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Специфика синтаксиса простого предложения в прозе русского постмодернизма (на материале произведений В. Пелевина)
Бабюк Александра , Сирота Елена
Бельцкий Государственный Университет "Алеку Руссо"
Orientări actuale în cercetarea doctorală
Ediţia 8. 2019. Bălți, Republica Moldova. ISBN 978-9975-50-236-8.
Disponibil online 10 December, 2019. Descarcări-0. Vizualizări-1112
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Языковые и стилистические особенности романа Гузель Яхиной „Зулейха открывает глаза”
Сирота Елена
Бельцкий Государственный Университет "Алеку Руссо"
Traditie şi inovare în cercetarea ştiinţifică
Ediția 9. 2019. Bălți. ISBN 978-9975-50-243-6.
Disponibil online 30 July, 2020. Descarcări-8. Vizualizări-944
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

2018 - 4

Некоторые аспекты речевых актов, выражающих похвалу
Варзарь Елена , Сирота Елена
Бельцкий Государственный Университет "Алеку Руссо"
Traditie și inovare în cercetarea științifică
Ediția 7. 2018. Bălți. ISBN 978-9975-50-225-2.
Disponibil online 24 July, 2019. Descarcări-3. Vizualizări-712
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Синкретизм в сложноподчиненных предложениях разных видов как одно из явлений современного синтаксиса
Сирота Елена
Бельцкий Государственный Университет "Алеку Руссо"
Traditie şi inovare în cercetarea ştiinţifică
Ediția 8. 2018. Bălți. ISBN 978-9975-50-235-1.
Disponibil online 20 December, 2019. Descarcări-1. Vizualizări-924
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Сопоставительный анализ репрезентации концепта «благо/добро» в русской и румынской языковых картинах мира
Сирота Елена
Бельцкий Государственный Университет "Алеку Руссо"
Славянские чтения
Nr. 12(18) / 2018 / ISSN 1857-4580
Disponibil online 12 March, 2020. Descarcări-11. Vizualizări-605
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Функционально-семантическое поле согласия в современном русском языке: семантика, структура, функционирование
Сирота Елена
Бельцкий Государственный Университет "Алеку Руссо"
Traditie și inovare în cercetarea științifică
Ediția 7. 2018. Bălți. ISBN 978-9975-50-225-2.
Disponibil online 24 July, 2019. Descarcări-3. Vizualizări-677
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

2017 - 1

Категория меры и степени: семантика, структура, функционирование
Сирота Елена
Бельцкий Государственный Университет "Алеку Руссо"
Славянские чтения
Nr. 10(16) / 2017 / ISSN 1857-4580
Disponibil online 15 March, 2020. Descarcări-2. Vizualizări-584
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

2016 - 1

Концепт времена года в художественной картине мира А. С. Пушкина
Сирота Елена
Бельцкий Государственный Университет "Алеку Руссо"
Пушкин и современностьНаучно-методическая конференция посвященная 30-летнему юбилею ТЛ им. А. С. Пушкина и Республиканскому пушкинскому форуму
2016. Бельцы. ISBN 978-9975-50-180-4.
Disponibil online 30 July, 2019. Descarcări-9. Vizualizări-571
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

2015 - 2

Кафедре славистики БГУ им. А. Руссо – 70 лет
Сирота Елена
Бельцкий Государственный Университет "Алеку Руссо"
Славянские чтения
Nr. 6(12) / 2015 / ISSN 1857-4580
Disponibil online 22 March, 2020. Descarcări-2. Vizualizări-515
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Особенности функционирования лексем функционально-семантического поля каузальности в текстах поэтов Серебряного века
Сирота Елена
Бельцкий Государственный Университет "Алеку Руссо"
Tradiţie şi inovaţie în cercetarea filologică
Vol.1. 2015. Bălți. ISBN 978-9975-50-182-8.
Disponibil online 16 April, 2020. Descarcări-5. Vizualizări-716
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

2014 - 3

Pоль французской семантической школы в развитии современной лингвистики
Сирота Елена
Бельцкий Государственный Университет "Алеку Руссо"
Construcții identitare. Reverberaţii ale modelului cultural francez în context european şi universal.Lingvistică
Vol. 3. 2014. Bălți. ISBN 978-9975-50-131-6.
Disponibil online 21 September, 2021. Descarcări-0. Vizualizări-248
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Содержательное и знаковое пространство молитвенного дискурса в контексте поэтической системы золотого и серебряного веков
Сирота Елена
Бельцкий Государственный Университет "Алеку Руссо"
Славянские чтения
Nr. 4(10) / 2014 / ISSN 1857-4580
Disponibil online 2 March, 2016. Descarcări-4. Vizualizări-590
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Сопоставительный анализ глаголов движения в русском и английском языках: семантика, сочетаемость, функционирование
Сирота Елена
Бельцкий Государственный Университет "Алеку Руссо"
Tradiţie şi inovare în cercetarea ştiinţificăColloquia Professorum din 18 octombrie 2013
Ediția 4. 2014. Bălți, Republica Moldova. ISBN 978-9975-50-136-1.
Disponibil online 27 March, 2020. Descarcări-4. Vizualizări-489
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

2013 - 1

Категория сравнения в стратегиях управления читательским восприятием и воплощения постсоветского культурного сознания (На материале романа В.О. Пелевина «Generation «П»)
Сирота Елена
Бельцкий Государственный Университет "Алеку Руссо"
Славянские чтения
Nr. 1(7) / 2013 / ISSN 1857-4580
Disponibil online 8 December, 2013. Descarcări-2. Vizualizări-682
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

2011 - 1

Описание единиц сложного предложения в плане совершенствования вербальной компетенции носителеи языка
Сирота Елена
Бельцкий Государственный Университет "Алеку Руссо"
Abordarea prin competenţe a formării universitare: probleme, soluţii, perspectiveMaterialele Conferinţei Ştiinţifice Internaţionale consacrată aniversării a 65-a de la fondarea Universităţii de Stat „Alecu Russo” din Bălţi
2011. Bălţi. ISBN 978-9975-50-060-9 .
Disponibil online 21 January, 2020. Descarcări-0. Vizualizări-454
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

2006 - 2

Выделение коммуникатов по дифференциальным признакам
Сирота Елена
Бельцкий Государственный Университет "Алеку Руссо"
Tradiţie şi modernitate în abordarea limbajuluiMaterialele colocviului comemorativ international consacrat aniversării a 65-a de la naşterea profesorului Mircea Ioniţă
2006. Bălţi. ISBN 978-9975-50-014-2 .
Disponibil online 22 March, 2020. Descarcări-0. Vizualizări-362
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Грамматическое описание типов коммуникатов
Сирота Елена
Бельцкий Государственный Университет "Алеку Руссо"
Инновации и прагматика филологических исследований
2006. Бэлць. ISBN 978-9975-50-009-8.
Disponibil online 7 December, 2022. Descarcări-0. Vizualizări-77
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

2005 - 1

Применение эфективных технологий в процессе преподавания курса "современный русский язык"
Сирота Елена , Степанюк Сталина
Бельцкий Государственный Университет "Алеку Руссо"
Calitatea formării specialiştilor în învăţământul superior: strategii, forme, metode
Vol.1. 2005. Bălţi. ISBN 9975-931-97-9.
Disponibil online 2 August, 2019. Descarcări-1. Vizualizări-508
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
1 - 29 of 29