IBN
    

    
  


    
Închide

Afișare rezultate

Afisarea articolelor 1-20(54) pentru cuvîntul-cheie "semantics"

Национальный язык немецких обрядов от рождения до погребения в колониях Бессарабии (1814/1940)

Golovina Natalia
Измаильский государственный гуманитарный университет
Perspectivele şi Problemele Integrării în Spaţiul European al Cercetării şi Educaţiei
Vol.2. 2017. Cahul. ISBN 978-9975-88-019-0. 978-9975-88-021-3.
Disponibil online 28 December, 2017. Descarcări-6. Vizualizări-475
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Sincretismul ca fenomen semantico-sintactic

Cravcenco Olga
Interuniversitaria
Ediția 10. 2015. Bălți, Republica Moldova. ISBN 978-9975-50-143-9.
Disponibil online 13 March, 2020. Descarcări-2. Vizualizări-315
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Money-related proverbs: their perception in different lingua cultures

Colenciuc Ina
Free International University of Moldova
Preocupări contemporane ale științelor socio-umane
Ediția 11. 2021. Chişinău, 2019. ISBN 978-9975-3471-4-3.
Disponibil online 29 September, 2021. Descarcări-5. Vizualizări-64
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

К вопросу о категории состояния в русском языке

Glazunova Olga
Tradiţie şi inovaţie în cercetarea filologică
Vol.1. 2015. Bălți. ISBN 978-9975-50-182-8.
Disponibil online 17 April, 2020. Descarcări-1. Vizualizări-324
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Семантическая организация предложения в синтаксической науке и в учебниках по синтаксису

Kazakov Vladimir
Tradiţie şi inovaţie în cercetarea filologică
Vol.1. 2015. Bălți. ISBN 978-9975-50-182-8.
Disponibil online 17 April, 2020. Descarcări-1. Vizualizări-285
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Achiziţia de înţeles pentru propoziţiile limbajului natural

Creţu Sergiu
25 de ani de reformă economică în Republica Moldova: prin inovare şi competitivitate spre progres economic
Vol.6. 2016. Chișinău, Republica Moldova. ISBN 978-9975-75-842-0.
Disponibil online 3 May, 2018. Descarcări-11. Vizualizări-481
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Properties of Nominative Programs Specified by Effective Definitional Schemes

Ivanov Ievgen1, Nikitcenko Micola1, Skobelev Volodymyr2
1 Taras Shevchenko National University of Kyiv,
Conference on Mathematical Foundations of Informatics
2016. Chișinău, Republica Moldova. ISBN 978‐9975‐4237‐4‐8.
Disponibil online 30 March, 2018. Descarcări-2. Vizualizări-478
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

An Extensional Model of Natural Languages

Druguş Ioachim
Institute of Mathematics and Computer Science ASM
Conference on Mathematical Foundations of Informatics
2016. Chișinău, Republica Moldova. ISBN 978‐9975‐4237‐4‐8.
Disponibil online 30 March, 2018. Descarcări-0. Vizualizări-354
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Sharing Knowledge Network

Aman Bogdan, Ciobanu Gabriel
Conference on Mathematical Foundations of Informatics
2017. Chișinău, Republica Moldova. ISBN 978‐9975‐4237‐6‐2.
Disponibil online 19 March, 2018. Descarcări-2. Vizualizări-404
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

О некоторых глагольных морфемах в гагаузском языке

Karanfil Gullu
Стамбульский Айдын Университет
Ştiinţă, educaţie, cultură
Vol.2. 2019. Comrat, Republica Moldova. ISBN 978-9975-83-085-0.
Disponibil online 26 May, 2020. Descarcări-2. Vizualizări-444
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Peculiaritiesof toponyms origin in the United States of America

Dmytryk Alina, Belmaz Yaroslava
Kharkiv Humanitarian-Pedagogical Academy
Ştiinţă, educaţie, cultură
Vol.2. 2019. Comrat, Republica Moldova. ISBN 978-9975-83-085-0.
Disponibil online 25 May, 2020. Descarcări-5. Vizualizări-352
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Domain Specific Language for the Field of Taxes Calculation

Boaghi Vasile, Cirnat Nadejda, Galaju Elizabet, Scebec Mihail
Conferinţa tehnico-ştiinţifică a studenţilor, masteranzilor şi doctoranzilor
Vol.1. 2019. Chișinău, Republica Moldova. ISBN 978-9975-45-588-6.
Disponibil online 24 September, 2019. Descarcări-3. Vizualizări-314
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Библия как источник русской концептосферы: добро и благо в Синодальном переводе

Bakanova E.
Tradiţie şi inovaţie în cercetarea filologică
Vol.2. 2016. Bălți. ISBN 978-9975-50-184-2.
Disponibil online 25 April, 2020. Descarcări-1. Vizualizări-315
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Некоторые особенности русской языковой дина-мической картины мира: глаголы крутить, вертеть

Chernyshova L.
Tradiţie şi inovaţie în cercetarea filologică
Vol.2. 2016. Bălți. ISBN 978-9975-50-184-2.
Disponibil online 25 April, 2020. Descarcări-1. Vizualizări-338
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Textul muzical în secolele XX-XXI: aspecte semantice

Gamurari Pavel
Intertext
Nr. 3-4(55-56) / 2020 / ISSN 1857-3711
Disponibil online 1 December, 2020. Descarcări-4. Vizualizări-194
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Aspects de l’enseignement de la sémantique lexicale

Ceban Tamara
Université Spiru-Haret, Bucharest
Intertext
Nr. 3-4(51-52) / 2019 / ISSN 1857-3711
Disponibil online 8 December, 2019. Descarcări-2. Vizualizări-481
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

L’Homme foisonnant. Sémantiques des humanités antagonistes

Demorgon Jacques
Université de Bordeaux
Intertext
Nr. 3-4(51-52) / 2019 / ISSN 1857-3711
Disponibil online 8 December, 2019. Descarcări-5. Vizualizări-802
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Evoluția picturii figurative moldovenești în a doua jumătae a anilor 60

Platon Liliana
Intertext
Nr. 1-2(49-50) / 2019 / ISSN 1857-3711
Disponibil online 20 September, 2019. Descarcări-3. Vizualizări-302
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Concepts sémiotiques dans la tradition satirique française

Solovieva Elena
Intertext
Nr. 1-2(45-46) / 2018 / ISSN 1857-3711
Disponibil online 28 July, 2018. Descarcări-2. Vizualizări-1590
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
La phonologie sous l’aspect de la pragmatique
Solovieva Elena
Intertext
Nr. 1-2(41-42) / 2017 / ISSN 1857-3711
Disponibil online 5 September, 2017. Descarcări-9. Vizualizări-749
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 
 

1-20 of 54