IBN
    

    
  


    
Închide

Afișare rezultate

Afisarea articolelor 1-16(16) pentru cuvîntul-cheie "sign"

Elemente de gândire formală în actele comunicării verbale

Mohorea Efim
Traditie și inovare în cercetarea științifică
Ediția 7. 2018. Bălți. ISBN 978-9975-50-225-2.
Disponibil online 25 July, 2019. Descarcări-10. Vizualizări-365
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Conflictul – baza unității artistice dramatice

Lupașcu Lidia
Învăţământ superior: tradiţii, valori, perspective
Vol. 2. 2021. Chișinău, Republica Moldova. ISBN 978-9975-76-312-7.
Disponibil online 1 December, 2021. Descarcări-1. Vizualizări-102
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Interacțiunea codurilor în comediile franceze subtitrate în limba română

Grădinaru Angela
Intertext
Nr. 1-2(53-54) / 2020 / ISSN 1857-3711
Disponibil online 1 December, 2020. Descarcări-7. Vizualizări-220
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Périple saussurien à la fête des 100 ans du C.L.G. (1916-2016)
Ardeleanu Sanda-Maria
Intertext
Nr. Ed. sp / 2016 / ISSN 1857-3711
Disponibil online 7 October, 2016. Descarcări-0. Vizualizări-1138
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Закон як джерело адміністративного права:сучасні підходи до розуміння

Donenko Valerii1, Kondratev Andrei2
1 Університет митної справи та фінансів,
2 Запорізький національний університет
Jurnalul juridic national: teorie şi practică
Nr. 2-2(36) / 2019 / ISSN 2345-1130
Disponibil online 6 September, 2019. Descarcări-8. Vizualizări-339
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
The Metaphor of the ‘House as Text’ in Victorian Novels
Boghian Ioana
"Vasile Alecsandri" University of Bacau
Limbaj şi context. Revista internaţională de lingvistică, semiotică şi ştiinţă literară
Nr. 2 / 2015 / ISSN 1857-4149
Disponibil online 6 June, 2016. Descarcări-3. Vizualizări-595
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Pоль французской семантической школы в развитии современной лингвистики

Sirota Elena
Бельцкий Государственный Университет "Алеку Руссо"
Construcții identitare. Reverberaţii ale modelului cultural francez în context european şi universal.
Vol. 3. 2014. Bălți. ISBN 978-9975-50-131-6.
Disponibil online 21 September, 2021. Descarcări-0. Vizualizări-58
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Relevanțe semiotice ale comunicării

Lupașcu Lidia
Învăţământ superior: tradiţii, valori, perspective
Vol. 3. 2020. Chișinău, Republica Moldova. ISBN 978-9975-76-311-0, 978-9975-76-314-1.
Disponibil online 22 November, 2020. Descarcări-8. Vizualizări-159
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Aspecte semantice ale numelui propriu în opera dramatică „cum Eclesiastul discută cu proverbele” de Val Butnaru

Driga Ina
Lumina verbului matern
2019. . .
Disponibil online 18 March, 2020. Descarcări-13. Vizualizări-343
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Premisele pentru formarea unei școli științifice de traductologie în Republica Moldova

Metleaeva (Luchiancicova) Miroslava
Lumina verbului matern
2019. . .
Disponibil online 18 March, 2020. Descarcări-1. Vizualizări-326
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Esența filosofică a semnului și a comunicării semiotice. Istorie și contemporaneitate

Mohorea Efim
Tradiţie şi inovare în cercetarea ştiinţifică
Ediția 4. 2014. Bălți, Republica Moldova. ISBN 978-9975-50-136-1.
Disponibil online 26 March, 2020. Descarcări-1. Vizualizări-211
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Селекция среднеспелого гибрида капусты белокочанной в условиях Молдовы

Şpac L., Dramanciuc A.
Aspecte ameliorative în ameliorarea plantelor
2018. Pașcani. .
Disponibil online 3 February, 2020. Descarcări-0. Vizualizări-243
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Фенотипическая изменчивость у родительских форм томата и гибридов F1-F3 по признакам продуктивности

Țăpordei Alla
Aspecte ameliorative în ameliorarea plantelor
2018. Pașcani. .
Disponibil online 3 February, 2020. Descarcări-1. Vizualizări-350
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Titlurile interogative - o invitaţie spre lectura textului

Driga Ina12, Chiriac Argentina1
Preocupări contemporane ale științelor socio-umane
Ediția 10. 2019. Chişinău, 2019. ISBN 978-9975-3371-7-5.
Disponibil online 29 July, 2020. Descarcări-2. Vizualizări-382
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
On the specialized language of economic field
Corcodel Dan12, Corcodel Artur12
1 State University of Moldova,
2 University of the Academy of Sciences of Moldova
Studia Universitatis Moldaviae (Seria Ştiinţe Umanistice)
Nr. 10(80) / 2014 / ISSN 1811-2668 /ISSNe 2345-1009
Disponibil online 23 September, 2015. Descarcări-13. Vizualizări-708
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Moda ca fenomen estetic şi formă de comunicare

Lazăr Ludmila
Studiul artelor şi culturologie: istorie, teorie, practică
Nr. 1(36) / 2020 / ISSN 2345-1408 /ISSNe 2345-1831
Disponibil online 20 August, 2020. Descarcări-10. Vizualizări-224
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 
 

1-16 of 16