Hemangiomul esofagului
Închide
Conţinutul numărului revistei
Articolul precedent
Articolul urmator
467 17
Ultima descărcare din IBN:
2020-05-24 20:09
SM ISO690:2012
GHIDIRIM, Gheorghe; MIŞIN, Igor; DOLGHII, Andrei; ŞOR, Elina. Hemangiomul esofagului. In: Buletinul Academiei de Ştiinţe a Moldovei. Ştiinţe Medicale. 2011, nr. 2(30), pp. 67-70. ISSN 1857-0011.
EXPORT metadate:
Google Scholar
Crossref
CERIF
BibTeX
DataCite
Dublin Core
Buletinul Academiei de Ştiinţe a Moldovei. Ştiinţe Medicale
Numărul 2(30) / 2011 / ISSN 1857-0011

Hemangiomul esofagului

Pag. 67-70

Ghidirim Gheorghe12, Mişin Igor12, Dolghii Andrei21, Şor Elina21
 
1 Universitatea de Stat de Medicină şi Farmacie „Nicolae Testemiţanu“,
2 IMSP Institutul de Medicină Urgentă
 
Disponibil în IBN: 16 decembrie 2013


Rezumat

Hemangioma esofagului reprezintă o tumoare benignă vasculară cu incidenţă destul de rară. Actualmente sunt descrise până la 100 de cazuri în literatura mondială de specialitate. Prezentăm un caz de hemangiom esofagian cu dureri retrosternale, care a fost rezolvat prin scleroterapia endoscopică.

Esophageal hemangioma is extremely rare among the benign vascular tumors. Fewer than 100 cases have been found in the literature. We report a case of esophageal hemangioma presenting with retrosternal pain, which was resolved with endoscopic sclerotherapy.

Гемангиома пищевода – редко встречающаяся доброкачественная сосудистая опухоль. До настоящего времени в мировой литературе описано около 100 случаев гемангиом пищевода. Авторами описан случай эндоскопической склеротерапии при гемангиоме пищевода, манифeстирующейся загрудиными болями.

BibTeX Export

@article{ibn_29997,
author = {Şcerbacov, S.},
title = {Transferul lexico-semantic al lexemului „terre”, inovaţia semantică şi polisemia},
journal = {Studia Universitatis (Seria Ştiinţe Umanistice)},
year = {2013},
volume = {64 (4)},
pages = {200-204},
month = {Jul},
abstract = {(RO) Studierea transferurilor semantice ale lexemului „terre”, ca manifestări ale unei dinamici progresive, constituie domeniul
privilegiat de exploatare a funcţionării semantice a unităţilor lingvistice. Această abordare prezintă procesele ce
au loc în constituirea sensurilor noi şi se percepe legătura acestora cu formele originare sau deja atestate, fapt ce contribuie
la dezvoltarea semanticii cognitive. Transformările respective pot apărea printr-o deviere progresivă a sensului,
bazându-se pe selecţia semelor care se actualizează, în cele din urmă. Prin studiul lexemului „terre” în idiolectul mai
multor autori francezi moderni se reliefează faptul că transformările lexico-semantice ale acestui lexem se manifestă
prin metafore, sinecdoci şi prin metonimii, dar metaforele sunt cele mai frecvente.},
abstract = {(EN) L’examen des transferts sémantiques du lexème « terre » tant comme une manifestation d’une dinamique progressive
constitue un champ privilégié d’exploration du fonctionnement sémantique des unités linguistiques. Cet étude présente
les procès qui ont lieu dans la constitution des sens nouveaux et on apperçoit la liaison de ceux-ci aux formes originaires
ou déjà attestées, ce qui contribue au développement de la sémantique cognitive. Ces transformations peuvent
parvenr par un glissement progressif du sens en se basant sur une sélection des sèmes qui s’actualisent ultérieurement.
Par l’étude du lexème „terre” dans l’idiolècte de plusieurs écrivains modernes, on remarque que les transformations lexico-
sémantiques de ce lexème se manifestent par des métaphores, des synecdoques et des métonymies, mais les métaphores
sont les plus fréquentes.},
url = {https://ibn.idsi.md/vizualizare_articol/29997},
keywords = {transferuri semantice, inovaţie semantică, polisemie, metaforă, sinecdocă}
}