Hemangiomul esofagului
Închide
Conţinutul numărului revistei
Articolul precedent
Articolul urmator
487 17
Ultima descărcare din IBN:
2020-05-24 20:09
SM ISO690:2012
GHIDIRIM, Gheorghe; MIŞIN, Igor; DOLGHII, Andrei; ŞOR, Elina. Hemangiomul esofagului. In: Buletinul Academiei de Ştiinţe a Moldovei. Ştiinţe Medicale. 2011, nr. 2(30), pp. 67-70. ISSN 1857-0011.
EXPORT metadate:
Google Scholar
Crossref
CERIF
BibTeX
DataCite
Dublin Core
Buletinul Academiei de Ştiinţe a Moldovei. Ştiinţe Medicale
Numărul 2(30) / 2011 / ISSN 1857-0011

Hemangiomul esofagului

Pag. 67-70

Ghidirim Gheorghe12, Mişin Igor12, Dolghii Andrei21, Şor Elina21
 
1 Universitatea de Stat de Medicină şi Farmacie „Nicolae Testemiţanu“,
2 IMSP Institutul de Medicină Urgentă
 
Disponibil în IBN: 16 decembrie 2013


Rezumat

Hemangioma esofagului reprezintă o tumoare benignă vasculară cu incidenţă destul de rară. Actualmente sunt descrise până la 100 de cazuri în literatura mondială de specialitate. Prezentăm un caz de hemangiom esofagian cu dureri retrosternale, care a fost rezolvat prin scleroterapia endoscopică.

Esophageal hemangioma is extremely rare among the benign vascular tumors. Fewer than 100 cases have been found in the literature. We report a case of esophageal hemangioma presenting with retrosternal pain, which was resolved with endoscopic sclerotherapy.

Гемангиома пищевода – редко встречающаяся доброкачественная сосудистая опухоль. До настоящего времени в мировой литературе описано около 100 случаев гемангиом пищевода. Авторами описан случай эндоскопической склеротерапии при гемангиоме пищевода, манифeстирующейся загрудиными болями.

Crossref XML Export

<?xml version='1.0' encoding='utf-8'?>
<doi_batch version='4.3.7' xmlns='http://www.crossref.org/schema/4.3.7' xmlns:xsi='http://www.w3.org/2001/XMLSchema-instance' xsi:schemaLocation='http://www.crossref.org/schema/4.3.7 http://www.crossref.org/schema/deposit/crossref4.3.7.xsd'>
<head>
<doi_batch_id>ibn-12102</doi_batch_id>
<timestamp>1594248580</timestamp>
<depositor>
<depositor_name>Information Society Development Instiute, Republic of Moldova</depositor_name>
<email_address>idsi@asm.md</email_address>
</depositor>
<registrant>Academia de Ştiinţe a Moldovei</registrant>
</head>
<body>
<journal>
<journal_metadata>
<full_title>Buletinul Academiei de Ştiinţe a Moldovei. Ştiinţe Medicale</full_title>
<issn media_type='print'>18570011</issn>
</journal_metadata>
<journal_issue>
<publication_date media_type='print'>
<year>2011</year>
</publication_date>
<issue>2(30)</issue>
</journal_issue>
<journal_article publication_type='full_text'><titles>
<title>Hemangiomul esofagului</title>
</titles>
<contributors>
<person_name sequence='first' contributor_role='author'>
<given_name>Gheorghe</given_name>
<surname>Ghidirim</surname>
</person_name>
<person_name sequence='additional' contributor_role='author'>
<given_name>Igor</given_name>
<surname>Mişin</surname>
</person_name>
<person_name sequence='additional' contributor_role='author'>
<given_name>Andrei</given_name>
<surname>Dolghii</surname>
</person_name>
<person_name sequence='additional' contributor_role='author'>
<given_name>Elina</given_name>
<surname>Şor</surname>
</person_name>
</contributors>
<publication_date media_type='print'>
<year>2011</year>
</publication_date>
<pages>
<first_page>67</first_page>
<last_page>70</last_page>
</pages>
</journal_article>
</journal>
</body>
</doi_batch>