Hemangiomul esofagului
Închide
Conţinutul numărului revistei
Articolul precedent
Articolul urmator
445 16
Ultima descărcare din IBN:
2020-03-12 12:22
SM ISO690:2012
GHIDIRIM, Gheorghe; MIŞIN, Igor; DOLGHII, Andrei; ŞOR, Elina. Hemangiomul esofagului. In: Buletinul Academiei de Ştiinţe a Moldovei. Ştiinţe Medicale. 2011, nr. 2(30), pp. 67-70. ISSN 1857-0011.
EXPORT metadate:
Google Scholar
Crossref
CERIF
BibTeX
DataCite
Dublin Core
Buletinul Academiei de Ştiinţe a Moldovei. Ştiinţe Medicale
Numărul 2(30) / 2011 / ISSN 1857-0011

Hemangiomul esofagului

Pag. 67-70

Ghidirim Gheorghe12, Mişin Igor12, Dolghii Andrei21, Şor Elina21
 
1 Universitatea de Stat de Medicină şi Farmacie „Nicolae Testemiţanu“,
2 IMSP Institutul de Medicină Urgentă
 
Disponibil în IBN: 16 decembrie 2013


Rezumat

Hemangioma esofagului reprezintă o tumoare benignă vasculară cu incidenţă destul de rară. Actualmente sunt descrise până la 100 de cazuri în literatura mondială de specialitate. Prezentăm un caz de hemangiom esofagian cu dureri retrosternale, care a fost rezolvat prin scleroterapia endoscopică.

Esophageal hemangioma is extremely rare among the benign vascular tumors. Fewer than 100 cases have been found in the literature. We report a case of esophageal hemangioma presenting with retrosternal pain, which was resolved with endoscopic sclerotherapy.

Гемангиома пищевода – редко встречающаяся доброкачественная сосудистая опухоль. До настоящего времени в мировой литературе описано около 100 случаев гемангиом пищевода. Авторами описан случай эндоскопической склеротерапии при гемангиоме пищевода, манифeстирующейся загрудиными болями.

Dublin Core Export

<?xml version='1.0' encoding='utf-8'?>
<oai_dc:dc xmlns:dc='http://purl.org/dc/elements/1.1/' xmlns:oai_dc='http://www.openarchives.org/OAI/2.0/oai_dc/' xmlns:xsi='http://www.w3.org/2001/XMLSchema-instance' xsi:schemaLocation='http://www.openarchives.org/OAI/2.0/oai_dc/ http://www.openarchives.org/OAI/2.0/oai_dc.xsd'>
<dc:creator>Gomeniuc, A.</dc:creator>
<dc:creator>Medinschii, E.</dc:creator>
<dc:creator>Munteanu, M.</dc:creator>
<dc:creator>Vasilita, I.</dc:creator>
<dc:date>2019</dc:date>
<dc:description xml:lang='en'><p>This paper discusses a Domain Specific Language that has been developed in order to implement some particular topics of the linear mathematics: Vectors and Matrices. Vectors and matrices are notational conveniences for dealing with systems of linear equations and inequalities. In particular, they are useful for a good representation of the linear programming problems. Due to this Domain Specific Language, users are able to do some basic commands on them, such as calculations and comparisons. All the calculations can be done using operations that requires one argument and operations that requires two arguments. In order to make it more useful, the user can print some text or even declare variables that he is going to use later. Also, it can do some operation on numbers.</p></dc:description>
<dc:source>Conferinţa tehnico-ştiinţifică a studenţilor, masteranzilor şi doctoranzilor (Volumul I) 260-263</dc:source>
<dc:subject>DSL</dc:subject>
<dc:subject>interpreter</dc:subject>
<dc:subject>vector</dc:subject>
<dc:subject>matrix</dc:subject>
<dc:subject>number</dc:subject>
<dc:title><p>Domain Specific Language for calculating vectors and matrices</p></dc:title>
<dc:type>info:eu-repo/semantics/article</dc:type>
</oai_dc:dc>