Hemangiomul esofagului
Închide
Conţinutul numărului revistei
Articolul precedent
Articolul urmator
469 17
Ultima descărcare din IBN:
2020-05-24 20:09
SM ISO690:2012
GHIDIRIM, Gheorghe; MIŞIN, Igor; DOLGHII, Andrei; ŞOR, Elina. Hemangiomul esofagului. In: Buletinul Academiei de Ştiinţe a Moldovei. Ştiinţe Medicale. 2011, nr. 2(30), pp. 67-70. ISSN 1857-0011.
EXPORT metadate:
Google Scholar
Crossref
CERIF
BibTeX
DataCite
Dublin Core
Buletinul Academiei de Ştiinţe a Moldovei. Ştiinţe Medicale
Numărul 2(30) / 2011 / ISSN 1857-0011

Hemangiomul esofagului

Pag. 67-70

Ghidirim Gheorghe12, Mişin Igor12, Dolghii Andrei21, Şor Elina21
 
1 Universitatea de Stat de Medicină şi Farmacie „Nicolae Testemiţanu“,
2 IMSP Institutul de Medicină Urgentă
 
Disponibil în IBN: 16 decembrie 2013


Rezumat

Hemangioma esofagului reprezintă o tumoare benignă vasculară cu incidenţă destul de rară. Actualmente sunt descrise până la 100 de cazuri în literatura mondială de specialitate. Prezentăm un caz de hemangiom esofagian cu dureri retrosternale, care a fost rezolvat prin scleroterapia endoscopică.

Esophageal hemangioma is extremely rare among the benign vascular tumors. Fewer than 100 cases have been found in the literature. We report a case of esophageal hemangioma presenting with retrosternal pain, which was resolved with endoscopic sclerotherapy.

Гемангиома пищевода – редко встречающаяся доброкачественная сосудистая опухоль. До настоящего времени в мировой литературе описано около 100 случаев гемангиом пищевода. Авторами описан случай эндоскопической склеротерапии при гемангиоме пищевода, манифeстирующейся загрудиными болями.

DataCite XML Export

<?xml version='1.0' encoding='utf-8'?>
<resource xmlns:xsi='http://www.w3.org/2001/XMLSchema-instance' xmlns='http://datacite.org/schema/kernel-3' xsi:schemaLocation='http://datacite.org/schema/kernel-3 http://schema.datacite.org/meta/kernel-3/metadata.xsd'>
<creators>
<creator>
<creatorName>Negru, E.I.</creatorName>
<affiliation>Universitatea de Stat din Moldova, Moldova, Republica</affiliation>
</creator>
</creators>
<titles>
<title xml:lang='ru'>Политика, направленная на предотвращение утечки человеческого потенциала из научной сферы в Молдове</title>
</titles>
<publisher>Instrumentul Bibliometric National</publisher>
<publicationYear>2016</publicationYear>
<relatedIdentifier relatedIdentifierType='ISSN' relationType='IsPartOf'>2435-1114</relatedIdentifier>
<subjects>
<subject schemeURI='http://udcdata.info/' subjectScheme='UDC'>001.89:331.5.024.5(478)</subject>
</subjects>
<dates>
<date dateType='Issued'>2016-04-07</date>
</dates>
<resourceType resourceTypeGeneral='Text'>Journal article</resourceType>
<descriptions>
<description xml:lang='en' descriptionType='Abstract'>In the last decades, evolutionary aspect, the increased share of human resources in industrial relations and labor market. The man, holder of capital health, educational, intellectual and development potential, plays a role, more important, the addition of value creation and economic and social value. In the current intensification of globalization and free competition, the state is forced to maintain human capital through creating favorable conditions both for existence and for development. In this regard, an extra effort to be made for keeping talented people in the country with high development potential, including scientists. </description>
<description xml:lang='fr' descriptionType='Abstract'>Dans les dernières décennies, aspect évolutif, la part accrue des ressources humaines dans les relations industrielles et du marché du travail. L'homme, titulaire de la santé de la capitale, le potentiel intellectuel et le développement de l'éducation, joue un rôle, plus important, le plus de création de valeur et la valeur économique et sociale. Dans l'intensification actuelle de la mondialisation et de la libre concurrence, l'Etat est obligé de maintenir le capital humain à travers la création des conditions favorables à la fois pour l'existence et pour le développement. À cet égard, un effort supplémentaire à faire pour garder les gens de talent, avec un potentiel de développement élevé, notamment scientifiques, dans le pays. </description>
</descriptions>
<formats>
<format>application/pdf</format>
</formats>
</resource>