Efectul stimulator al clorofitelor asupra germinării seminţelor de grâu
Închide
Articolul precedent
Articolul urmator
438 10
Ultima descărcare din IBN:
2023-05-04 22:18
Căutarea după subiecte
similare conform CZU
579.64:633.11 (1)
Microbiologie aplicată (334)
Cereale. Recolte de grâne (588)
SM ISO690:2012
NEDBALIUC, Boris, GRIGORCEA, Sofia, DONCILĂ, Ana. Efectul stimulator al clorofitelor asupra germinării seminţelor de grâu. In: Instruire prin cercetare pentru o societate prosperă: consacrată jubileului "90 de ani ai Facultăţii Biologie şi Chimie", 21-22 martie 2020, Chişinău. Chişinău: Tipografia Universităţii de Stat din Tiraspol, 2020, Vol.1, pp. 187-191. ISBN 978-9975-76-307-3.
EXPORT metadate:
Google Scholar
Crossref
CERIF

DataCite
Dublin Core
Instruire prin cercetare pentru o societate prosperă
Vol.1, 2020
Conferința "Instruire prin cercetare pentru o societate prosperă"
Chişinău, Moldova, 21-22 martie 2020

Efectul stimulator al clorofitelor asupra germinării seminţelor de grâu

CZU: 579.64:633.11

Pag. 187-191

Nedbaliuc Boris, Grigorcea Sofia, Doncilă Ana
 
Universitatea de Stat din Tiraspol
 
Disponibil în IBN: 17 iulie 2020


Rezumat

În rezultatul proceselor metabolice algele verzi elimină în mediul înconjurător o serie de substanţe, care pot influenţa creşterea şi dezvoltarea plantelor. În condiţii de laborator au fost supuse cultivării unele specii de alge colectate din lacul La Izvor. Extractul algal obţinut din speciile Scenedesmus spinosus şi Zygnema sp. conţine o cantitate mai mare de substanţe biologic active, care au provocat stimularea creşterii plantulelor de grâu, în special la etape ontogenetice avansate de dezvoltare.

As a result of the metabolic processes, green algae they eliminate in the environment a series of substances, which can influence the growth and development of plants. Under laboratory conditions, some species of algae collected from the Lake La Izvor were subjected to cultivation. The algal extract obtained from the species Scenedesmus spinosus and Zygnema sp. contains a greater quantity of biologically active substances, which have stimulated the growth of wheat plantlets, especially at advanced ontogenetic stages of development.

Cuvinte-cheie
alge, substanţe biologic active, biomasă, stimulare, inhibare,

algae, biologically active substance, biomass, stimulation, inhibition