IBN
    

    
  


    
Închide

Afișare rezultate

Afisarea articolelor 1-20(25) pentru cuvîntul-cheie "stimulation"

Inventarierea clorofitelor lacului „La Izvor” și utilizarea unor specii în biotehnologie

Nedbaliuc Boris1, Grigorcea Sofia1, Chiriac Eugenia1, Doncilă Ana1, Nedbaliuc Rodica2, Ţîganaș Ana1
Acta et commentationes (Ştiinţe Exacte și ale Naturii)
Nr. 1(9) / 2020 / ISSN 2537-6284 /ISSNe 2587-3644
Disponibil online 16 July, 2020. Descarcări-4. Vizualizări-378
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Utilizarea senzorilor în motivarea pentru instruire la chimie

Codreanu Sergiu, Iavița Tatiana, Coropceanu Eduard
Acta et commentationes (Ştiinţe ale Educaţiei)
Nr. 3(17) / 2019 / ISSN 1857-0623 /ISSNe 2587-3636
Disponibil online 26 October, 2019. Descarcări-8. Vizualizări-462
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Analiza economică a modalităţilor inovatoare de stimulare a resurselor umane din întreprinderi mici şi mijlocii în economia cunoaşterii
Guţu Corneliu1, Creţu Raluca-Florentina2
Analele Ştiinţifice ale Academiei de Studii Economice din Moldova
Nr. 11 / 2013 / ISSN 1857-1433
Disponibil online 16 December, 2013. Descarcări-39. Vizualizări-775
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Motivational Strategies in the English Language Classroom

Colenciuc Ina
Interconexiunea paradigmelor didactice şi metodologice în predarea limbilor străine
Ediția 5-a. 2015. Chișinău, Republica Moldova. ISBN 978-9975-124-90-4.
Disponibil online 15 October, 2018. Descarcări-4. Vizualizări-408
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Применение эффекта самца для стимуляции половой активности у тонкорунных овец в анэстральный период

Lobaceova I., Ivanina A.
Știința zootehnică – factor important pentru o agricultură de tip european
2016. Maximovca. ISBN 978-9975-56-367-3..
Disponibil online 10 February, 2021. Descarcări-1. Vizualizări-127
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Acţiunea preparatului Apifitostimulin asupra metabolismului unor microelemente în organismul caprelor gestante

Donica Veronica
Medicină veterinară
Vol.40. 2014. Chişinău Republica Moldova. ISBN 978-9975-64-263-7.
Disponibil online 18 May, 2020. Descarcări-0. Vizualizări-272
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Oportunităţi şi constrîngeri de creştere economică a sectorului agrar

Şargo Aliona
Economie
Vol.37. 2013. Chișinău, Republica Moldova. ISBN 978-9975-64-252-1.
Disponibil online 12 April, 2020. Descarcări-0. Vizualizări-208
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Predarea limbii franceze prin activităţi comunicativ-acţionale

Corduneanu Irina
Competitivitatea şi Inovarea în Economia Cunoaşterii
Vol.2. 2018. Chişinău Republica Moldova. ISBN 978-9975-75-931-1.
Disponibil online 21 January, 2019. Descarcări-1. Vizualizări-462
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

К вопросу инвестиционной привлекательности региона АТО Гагаузия

Pașalî Ecaterina, Dudoglo Tatiana
Комратский государственный университет
Проблемы и вызовы экономики региона в условиях глобализации
Editia 6, Vol.1. 2020. Comrat, Republica Moldova. ISBN 978-9975-83-116-1.
Disponibil online 12 January, 2021. Descarcări-5. Vizualizări-134
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Особенности мотивации персонала в сфере туризма

Stoicova Snejana, Evseeva D.
Измаильский государственный гуманитарный университет
Проблемы и вызовы экономики региона в условиях глобализации
Editia 6, Vol.1. 2020. Comrat, Republica Moldova. ISBN 978-9975-83-116-1.
Disponibil online 11 January, 2021. Descarcări-4. Vizualizări-125
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Dezvoltarea competenţelor de comunicare la studenţii alolingvi

Mutcoglo Galina
Ştiinţă, educaţie, cultură
Vol.1. 2017. Комрат. ISBN 978-9975-83-040-9.
Disponibil online 27 February, 2019. Descarcări-1. Vizualizări-409
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Dezvoltarea şi stimularea potenţialului creativ al elevilor la lecţiile de limba şi literatura romană
Cantemir Grigore1, Timciuc Svetlana2
Glotodidactica
Nr. 2 / 2011 / ISSN 1857-0763
Disponibil online 4 April, 2014. Descarcări-11. Vizualizări-1224
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Stimularea motivaţiei învăţării şcolare a elevului de vîrstă şcolară mică

Zaharco Iulia
Interuniversitaria
Ediția VII-a/Volumul II. 2012. Bălți, Republica Moldova. ISBN 978-9975-50-078-4.
Disponibil online 18 June, 2021. Descarcări-57. Vizualizări-114
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Abordarea neuromodulatorie a patologiei neurologice paroxismale

Leahu Pavel
Congresul consacrat aniversării a 75-a de la fondarea Universității de Stat de Medicină şi Farmacie „Nicolae Testemiţanu”
2020. Chişinău. .
Disponibil online 30 March, 2021. Descarcări-1. Vizualizări-97
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Modalități de stimulare a creativității preșcolarilor

Stoleru Daniela
Calitate în educație - imperativ al societății contemporane
Vol.1. 2020. Chișinău, Republica Moldova. ISBN 978-9975-46-482-6; 978-9975-46-483-3.
Disponibil online 25 December, 2020. Descarcări-9. Vizualizări-164
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Dezvoltarea creativității elevilor în cadrul lecțiilor de fizică

Manoli Ina, Abramciuc Valeriu
Interuniversitaria
Ediția 13. 2017. Bălți, Republica Moldova. ISBN 978-9975-50-212-2.
Disponibil online 12 July, 2019. Descarcări-10. Vizualizări-370
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Posibilitatea folosirii bacteriilor simbiotrof fixatoare de azot ca stimulatoare la plantele de porumb

Todiraş Vasile, Onofraş Leonid, Prisacari Svetlana, Lungu Angela
Institute of Microbiology and Biotechnology
Ştiinţa în Nordul Republicii Moldova: realizări, probleme, perspective
Ediția 4. 2020. Balti, Republic of Moldova. ISBN 978-9975-3382-6-4.
Disponibil online 23 November, 2020. Descarcări-1. Vizualizări-180
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Medii de reactivare a microorganismelor liofilizate în baza extracte de origine cianobacteriană şi nanoparticulelor de fier

Sîrbu Tamara, Moldovan Cristina, Ţurcan Olga, Burţeva Svetlana, Bîrsa Maxim
Instruire prin cercetare pentru o societate prosperă
Vol.1. 2020. Chişinău. ISBN 978-9975-76-307-3.
Disponibil online 17 July, 2020. Descarcări-3. Vizualizări-303
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Efectul stimulator al clorofitelor asupra germinării seminţelor de grâu

Nedbaliuc Boris, Grigorcea Sofia, Doncilă Ana
Instruire prin cercetare pentru o societate prosperă
Vol.1. 2020. Chişinău. ISBN 978-9975-76-307-3.
Disponibil online 17 July, 2020. Descarcări-0. Vizualizări-274
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Enzimele lizozomale în pancreatitele cronice
Tofan-Scutaru Liudmila
Revista ştiinţifico-practică ”Info-Med”
Nr. 2(8) / 2005 / ISSN 1810-3936
Disponibil online 16 December, 2013. Descarcări-7. Vizualizări-646
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 
 

1-20 of 25