IBN
    

    
  


    
Închide

Afișare rezultate

Afisarea articolelor 1-16(16) pentru cuvîntul-cheie "stimulare"

Inventarierea clorofitelor lacului „La Izvor” și utilizarea unor specii în biotehnologie

Nedbaliuc Boris1, Grigorcea Sofia1, Chiriac Eugenia1, Doncilă Ana1, Nedbaliuc Rodica2, Ţîganaș Ana1
Acta et commentationes (Ştiinţe Exacte și ale Naturii)
Nr. 1(9) / 2020 / ISSN 2537-6284 /ISSNe 2587-3644
Disponibil online 16 July, 2020. Descarcări-4. Vizualizări-316
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Utilizarea senzorilor în motivarea pentru instruire la chimie

Codreanu Sergiu, Iavița Tatiana, Coropceanu Eduard
Acta et commentationes (Ştiinţe ale Educaţiei)
Nr. 3(17) / 2019 / ISSN 1857-0623 /ISSNe 2587-3636
Disponibil online 26 October, 2019. Descarcări-7. Vizualizări-437
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Motivarea eficientă a personalului medical

Gribincea Alexandru, Forna Doriana
EcoSoEn
Nr. 3 / 2018 / ISSN 2587-344X
Disponibil online 7 December, 2018. Descarcări-6. Vizualizări-1023
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Metodologia de formare şi implementare a sistemului de motivare a personalului în cadrul întreprinderii
Musca Snejana12
Economica
Nr. 1(95) / 2016 / ISSN 1810-9136
Disponibil online 31 May, 2016. Descarcări-17. Vizualizări-633
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Stimularea motivaţiei învăţării şcolare a elevului de vîrstă şcolară mică

Zaharco Iulia
Interuniversitaria
Ediția VII-a/Volumul II. 2012. Bălți, Republica Moldova. ISBN 978-9975-50-078-4.
Disponibil online 18 June, 2021. Descarcări-43. Vizualizări-69
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Abordarea neuromodulatorie a patologiei neurologice paroxismale

Leahu Pavel
Congresul consacrat aniversării a 75-a de la fondarea Universității de Stat de Medicină şi Farmacie „Nicolae Testemiţanu”
2020. Chişinău. .
Disponibil online 30 March, 2021. Descarcări-1. Vizualizări-83
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

La carte heuristique – un outil pedagogique creatif

Sava Anastasia
Université pédagogique d'État "Ion Creanga" de Chisinau
Probleme ale științelor socioumanistice și modernizării învățământului
Seria 22, Vol.4. 2020. Chişinău. ISBN 978-9975-46-449-9; 978-9975-46-453-6.
Disponibil online 5 January, 2021. Descarcări-25. Vizualizări-168
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Formarea competenţelor de comunicare la studen-ţii alolingvi

Bîrsanu Aurelia, Stanţieru Svetlana
Abordarea prin competenţe a formării universitare: probleme, soluţii, perspective
2011. Bălţi. ISBN 978-9975-50-060-9 .
Disponibil online 23 January, 2020. Descarcări-0. Vizualizări-285
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Medii de reactivare a microorganismelor liofilizate în baza extracte de origine cianobacteriană şi nanoparticulelor de fier

Sîrbu Tamara, Moldovan Cristina, Ţurcan Olga, Burţeva Svetlana, Bîrsa Maxim
Instruire prin cercetare pentru o societate prosperă
Vol.1. 2020. Chişinău. ISBN 978-9975-76-307-3.
Disponibil online 17 July, 2020. Descarcări-3. Vizualizări-291
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Efectul stimulator al clorofitelor asupra germinării seminţelor de grâu

Nedbaliuc Boris, Grigorcea Sofia, Doncilă Ana
Instruire prin cercetare pentru o societate prosperă
Vol.1. 2020. Chişinău. ISBN 978-9975-76-307-3.
Disponibil online 17 July, 2020. Descarcări-0. Vizualizări-257
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Abordări teoretice cu privire la motivația pentru lectură a elevilor claselor primare

Niţă Carmen Daniela
Studia Universitatis Moldaviae (Seria Ştiinţe ale Educaţiei)
Nr. 9(139) / 2020 / ISSN 1857-2103 /ISSNe 2345-1025
Disponibil online 8 December, 2020. Descarcări-3. Vizualizări-130
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Direcţii de asigurare a creşterii economice a sectorului agrar
Timofti Elena, Şargo Aliona
Studia Universitatis Moldaviae (Seria Ştiinţe Exacte şi Economice)
Nr. 2(82) / 2015 / ISSN 1857-2073 /ISSNe 2345-1033
Disponibil online 16 November, 2015. Descarcări-5. Vizualizări-508
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Клубеньковые бактерии как стимуляторы и средства биологической борьбы для небобовых растений

Todiraş Vasile1, Melnic Maria2, Prisacari Svetlana1, Onofraş Leonid1, Lungu Angela1, Rusu Ştefan2, Erhan Dumitru2
1 Институт микробиологии и биотехнологии,
2 Институт Зоологии
Studia Universitatis Moldaviae (Seria Ştiinţe Reale şi ale Naturii)
Nr. 6(136) / 2020 / ISSN 1814-3237 /ISSNe 1857-498X
Disponibil online 22 January, 2021. Descarcări-7. Vizualizări-179
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Particularităţile psihofiziologice ale interacţiunii canalelor senzoriale la persoanele cu deficienţe de auz
Bucun Nicolae
Univers Pedagogic
Nr. 4(52) / 2016 / ISSN 1811-5470
Disponibil online 23 May, 2017. Descarcări-37. Vizualizări-520
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Receptarea literaturii prin sistemul de exerciții-sarcini cu un caracter interactiv
Şchiopu Constantin
Univers Pedagogic
Nr. 2(46) / 2015 / ISSN 1811-5470
Disponibil online 28 July, 2015. Descarcări-6. Vizualizări-598
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Advances in modern management of epilepsy: brain stimulation

Leahu Pavel
”Nicolae Testemițanu” State University of Medicine and Pharmacy
Cercetarea în biomedicină și sănătate: calitate, excelență și performanță
2021. Chișinău, Republica Moldova. ISBN 978-9975-82-223-7 (PDF)..
Disponibil online 13 November, 2021. Descarcări-0. Vizualizări-52
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 
 

1-16 of 16