Influenţa patogenilor fungici Fusarium spp. asupra particularităţilor de creştere şi dezvoltare a unor genotipuri de fasole (Phaseolus vulgaris L.)
Închide
Articolul precedent
Articolul urmator
413 8
Ultima descărcare din IBN:
2023-04-17 13:20
Căutarea după subiecte
similare conform CZU
632.4:635.652/654 (1)
Boli ale plantelor. Dăunători și organisme vătămătoare pentru plante. Protejarea plantelor (844)
Plante de grădină. Grădinărit (634)
SM ISO690:2012
GRIGORCEA, Sofia, NEDBALIUC, Boris, CHIRIAC, Eugenia, SAHARANOVSCHI, Luminiţa, GRIGORCEA, Dumitru, VERDEŞ, Anastasia. Influenţa patogenilor fungici Fusarium spp. asupra particularităţilor de creştere şi dezvoltare a unor genotipuri de fasole (Phaseolus vulgaris L.). In: Instruire prin cercetare pentru o societate prosperă: consacrată jubileului "90 de ani ai Facultăţii Biologie şi Chimie", 21-22 martie 2020, Chişinău. Chişinău: Tipografia Universităţii de Stat din Tiraspol, 2020, Vol.1, pp. 181-186. ISBN 978-9975-76-307-3.
EXPORT metadate:
Google Scholar
Crossref
CERIF

DataCite
Dublin Core
Instruire prin cercetare pentru o societate prosperă
Vol.1, 2020
Conferința "Instruire prin cercetare pentru o societate prosperă"
Chişinău, Moldova, 21-22 martie 2020

Influenţa patogenilor fungici Fusarium spp. asupra particularităţilor de creştere şi dezvoltare a unor genotipuri de fasole (Phaseolus vulgaris L.)

CZU: 632.4:635.652/654

Pag. 181-186

Grigorcea Sofia, Nedbaliuc Boris, Chiriac Eugenia, Saharanovschi Luminiţa, Grigorcea Dumitru, Verdeş Anastasia
 
Universitatea de Stat din Tiraspol
 
Disponibil în IBN: 17 iulie 2020


Rezumat

În articol sunt reflectate date cu privire la reacţia unor genotipuri de fasole la patogenii fungici Fusarium spp. S-a constatat că reacţia se manifestă diferenţiat pentru indicii de germinaţie, creşterea rădăciniţei şi tulpiniţei. Ponderea majoră în manifestarea caracterelor cantitative cercetate sub influenţa patogenilor fungici F. solani, F. sporotrichiella şi F. oxysporum var. orthoceras îi revine factorului de specie a fungului. Interacţiunile genotip de fasole x specie de fung s-au manifestat mai evident în cazul caracterului lungimea radăciniţei.

This article reflects the results of the interaction of some bean genotypes to the fungal pathogen of Fusarium spp. The reaction was found to be different for the indices of germination, root and stem growth. The factor of the major importance in the manifestation of the investigated quantitative characters under the influence of the fungal pathogens F. solani, F. sporotrichiella and F. oxysporum var. orthoceras is the fungal species factor. The interaction bean genotype x fungal species have been more evident in the manifestation of the root lenght character.

Cuvinte-cheie
genotip de fasole, specii de fungi, Fusarium spp., interacţiuni,

bean genotype, fungal species, Fusarium spp., interactions