IBN
    

    
  


    
Închide

Afișare rezultate

Afisarea articolelor 1-10(10) pentru cuvîntul-cheie "artistic value"

Lavița și derivatele sale. Evoluție constructivă, funcțională și artistică

Madan Elena
Buletin Ştiinţific. Revista de Etnografie, Ştiinţele Naturii şi Muzeologie (Serie Nouă)
Nr. 33(46) / 2020 / ISSN 1857-0054
Disponibil online 24 September, 2021. Descarcări-12. Vizualizări-88
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Arta formelor utile – designul (semnificația estetică și destinația funcțională)

Florea Eleonora
Valorificarea strategiilor inovaționale de dezvoltare a învățămîntului artistic contemporan
2015. Bălți, Republica Moldova. ISBN 978-9975-50-161-3.
Disponibil online 9 July, 2021. Descarcări-0. Vizualizări-77
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Arta pentru popor sau „realismul socialist” din anii 1944–1991

Stăvilă Tudor
Dialogica, revista de studii culturale si literatura
Nr. 1 / 2022 / ISSN 2587-3695 /ISSNe 1857-2537
Disponibil online 30 April, 2022. Descarcări-1. Vizualizări-83
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Arta formelor utile – designul. (Semnificația estetică și destinația funcțională)

Florea Eleonora
Valorificarea strategiilor inovaţionale de dezvoltare a învăţământului artistic contemporan
2016. Bălți. ISBN 978-9975-3145-9-6.
Disponibil online 25 May, 2022. Descarcări-0. Vizualizări-7
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Etapele de dezvoltare a mobilierului tradiţional moldovenesc până la mijlocul secolului XX

Madan Elena
Cercetarea, inovarea și dezvoltarea din perspectiva eticii globale
2020. Chişinău. ISBN 978-9975-45-654-8.
Disponibil online 28 December, 2020. Descarcări-5. Vizualizări-133
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Поэтика стихотворения Ф. И. Тютчева „Фонтан”: из опыта анализа

Condrea Sabrina
Бельцкий Государственный Университет "Алеку Руссо"
Interuniversitaria
Ediția 15, Vol.2. 2019. Bălți, Republica Moldova. ISBN 978- 9975-50-239-9.
Disponibil online 26 December, 2020. Descarcări-5. Vizualizări-171
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Anii ’60: critica literară şi criticii faţă în faţă cu dogmatica oficială
Ţurcanu Andrei
Philologia
Nr. 1-2(277-278) / 2015 / ISSN 1857-4300 /ISSNe 2587-3717
Disponibil online 13 August, 2015. Descarcări-6. Vizualizări-535
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Elemente de construcţie a personajelor druţiene: identitate etnică şi esenţă umană

Rusnac-Frăsineanu Magdalena12
Revista de Ştiinţă, Inovare, Cultură şi Artă „Akademos”
Nr. 3(54) / 2019 / ISSN 1857-0461 /ISSNe 2587-3687
Disponibil online 7 November, 2019. Descarcări-14. Vizualizări-404
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Valoarea artistică a lăzilor de zestre şi a sofcelor de pe teritoriul Republicii Moldova (sfârșitul sec. al XIX-lea – prima jumătate a sec. XX)

Madan Elena
Tradiţii şi procese etnice
Ediția 1. 2020. Chişinău. ISBN 978-9975-52-221-2.
Disponibil online 13 December, 2020. Descarcări-2. Vizualizări-144
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Neculce – 345. Perenitatea mesajului

Korolevski Svetlana
Filologia modernă: realizări şi perspective în context european
Ediția 11. 2017. Chișinău, Republica Moldova. ISBN 978-9975-133-85-2.
Disponibil online 24 January, 2018. Descarcări-2. Vizualizări-503
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 
 

1-10 of 10