Поэтика стихотворения Ф. И. Тютчева „Фонтан”: из опыта анализа
Închide
Articolul precedent
Articolul urmator
119 2
Ultima descărcare din IBN:
2021-06-05 10:28
Căutarea după subiecte
similare conform CZU
821.161.09-1”18” (1)
Literatură slavă (slavonă) de Est (Literatură rusă, Literatură ucraineană, Literatură bielorusă) (258)
SM ISO690:2012
КОНДРЯ, Сабрина. Поэтика стихотворения Ф. И. Тютчева „Фонтан”: из опыта анализа. In: Interuniversitaria. Ediția 15, Vol.2, 23 aprilie 2019, Bălți. Bălți, Republica Moldova: Universitatea de Stat „Alecu Russo” din Bălți, 2019, pp. 52-55. ISBN 978- 9975-50-239-9.
EXPORT metadate:
Google Scholar
Crossref
CERIF

DataCite
Dublin Core
Interuniversitaria
Ediția 15, Vol.2, 2019
Colocviul "Interuniversitaria"
Bălți, Moldova, 23 aprilie 2019

Поэтика стихотворения Ф. И. Тютчева „Фонтан”: из опыта анализа


CZU: 821.161.09-1”18”
Pag. 52-55

Кондря Сабрина
 
Бельцкий Государственный Университет "Алеку Руссо"
 
Disponibil în IBN: 26 decembrie 2020


Rezumat

The article analysic F. Tyutchev’s poem „Fountain”. The principal strata of the artistic work that is: the system of images, composition and setting are thoroughly examined and studied. Special attention is being paid to the principal idea and theme as well as to the identification of the artistic value of the work.

Cuvinte-cheie
poetic language, system of images, composition, setting, principal idea, theme, artistic value