IBN
    

    
  


    
Închide

Afișare rezultate

Afisarea articolelor 1-20(21) pentru cuvîntul-cheie "socialization"

Socializarea la vârsta preşcolară şi valențele familiei în acest process

Andrasciuc Vasilica1, Chirică Galina2
1 Cabinet Individual de Psihologie, Maramureş,
2 Universitatea de Stat din Tiraspol
Tradiţie şi inovaţie în educaţie
Vol. I. 2019. Chișinău, Republica Moldova. ISBN 978-9975-76-289-2.
Disponibil online 11 February, 2020. Descarcări-2. Vizualizări-15
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Pregătirea către şcoală şi adaptarea la procesul educaţional a copiilor de 6-7 ani prin prisma unor indici psihofiziologici
Moşanu-Supac Lora, Coşcodan Diana, Liogchii Nina
Universitatea de Stat din Tiraspol
Acta et commentationes (Ştiinţe ale Educaţiei)
Nr. 1 / 2012 / ISSN 1857-0623 /ISSNe 2587-3636
Disponibil online 8 November, 2016. Descarcări-8. Vizualizări-224
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Difficulties in social adaptation of small school children from temporarily disintegrated families

Buță Dorica
Free International University of Moldova
The contemporary issues of the socio-humanistic sciences
X. 2019. Chişinău. ISBN 978-9975-3371-4-4.
Disponibil online 14 February, 2020. Descarcări-0. Vizualizări-31
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Характеристика факторов, влияющих на процесс социализации и воспитания здорового образа жизни детей

Autor Nou
Каменец-Подольский Национальный Университет имени Ивана Огиенко
Научно-образовательное пространство:
2018. Комрат. ISBN 978-9975-83-068-3.
Disponibil online 11 January, 2019. Descarcări-0. Vizualizări-33
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Intergrarea socială a copiilor prin valorile artei muzicale

Prividiuc Ana1, Morari Marina2
1 Liceul Teoretic „Mihai Eminescu“, Bălţi,
2 Universitatea de Stat „Alecu Russo“ din Bălţi
Educaţia incluzivă: dimensiuni, provocări, soluţii
Ediția a III-a. 2017. Bălți, Republica Moldova. ISBN 978-9975-132-99-2.
Disponibil online 22 November, 2018. Descarcări-0. Vizualizări-88
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Ценность образования в современном мире

Autor Nou
Комратский госуниверситет
Ştiinţă, educaţie, cultură
Vol. 1. 2018. Comrat, Republica Moldova. ISBN 978-9975-83-057-7.
Disponibil online 23 December, 2018. Descarcări-0. Vizualizări-30
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Организационные принципы государственной политики социализации военнослужащих в трансформационных гражданских обществах на современном этапе

Sapiga Vladimir
Львовский национальный университет ветеринарной медицины и биотехнологий им. С. Гжицкого
Legea şi Viaţa
Nr. 9/2(333) / 2019 / ISSN 1810-309X
Disponibil online 21 September, 2019. Descarcări-0. Vizualizări-21
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Феномен гуманности и идея гуманизма

Autor Nou
Забайкальский государственный университет
Știință, educație, cultură
Vol.2. 2017. Comrat. ISBN 978-9975-83-041-6.
Disponibil online 29 March, 2019. Descarcări-0. Vizualizări-43
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Проявления нарушений адаптации в форс-мажорных ситуациях у студентов специальности морского и речного транспорта в условиях длительного плавания

Şevcenko Rosina
Одесский национальный морской университет
Psihologie. Pedagogie Specială. Asistenţă Socială
Nr. 2(55) / 2019 / ISSN 1857-0224 /ISSNe 1857-4432
Disponibil online 6 August, 2019. Descarcări-0. Vizualizări-42
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Noțiunea de adaptare socială, tipuri și condiții ale adaptării

Khory Johny
Preocupări contemporane ale științelor socio-umane
Ediția a IX-a . 2018. Chişinău, 2018. ISBN 978-9975-3277-5-6..
Disponibil online 3 October, 2019. Descarcări-1. Vizualizări-35
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Importanța parteneriatului grădiniță-familie în eficientizarea socializării la preșcolari

Andrasciuc Vasilica
Universitatea de Stat din Tiraspol
Materialele Conferinței Republicane a Cadrelor Didactice
Vol. 5. 2019. Chișinău, Republica Moldova. ISBN 978-9975-76-267-0.
Disponibil online 24 January, 2020. Descarcări-1. Vizualizări-26
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Aspecte sociale ale vulnerabilităţii familiilor monoparentale. Cazul judeţului Arad
Iovan Marţian, Oprea Maria
Universitatea de Vest „Vasile Goldiş” din Arad
Revista de Filozofie, Sociologie şi Ştiinţe Politice
Nr. 2(171) / 2016 / ISSN 1957-2294
Disponibil online 21 November, 2016. Descarcări-7. Vizualizări-173
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Rolul imaginii de sine în procesul adaptării sociale la adolescenţi
Pleşca Maria
Universitatea Pedagogică de Stat „Ion Creangă“ din Chişinău
Revistă de știinţe socioumane
Nr. 1(29) / 2015 / ISSN 1857-0119 /ISSNe 2587-330X
Disponibil online 16 July, 2015. Descarcări-5. Vizualizări-326
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Socializarea la vârsta preșcolară și rolul parteneriatului grădiniță-familie în acest proces

Andrasciuc Vasilica, Chirică Galina
Universitatea de Stat din Tiraspol
Orientări actuale în cercetarea doctorală
Ediţia a VIII-a . 2019. Bălți, Republica Moldova. ISBN 978-9975-50-236-8.
Disponibil online 10 December, 2019. Descarcări-0. Vizualizări-30
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Psycho-pedagogical conditions  of intercultural student competence development

Darii Ludmila
State University of Moldova
Studia Universitatis (Seria Ştiinţe ale Educaţiei)
Nr. 5(125) / 2019 / ISSN 1857-2103 /ISSNe 2345-1025
Disponibil online 30 September, 2019. Descarcări-0. Vizualizări-38
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Choosing the teaching profession among dance students
Perlshtein Talia
State University of Moldova
Studia Universitatis (Seria Ştiinţe ale Educaţiei)
Nr. 9(79) / 2014 / ISSN 1857-2103 /ISSNe 2345-1025
Disponibil online 8 September, 2015. Descarcări-2. Vizualizări-238
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Cauzele consumului de alcool la adolescenți

Ionașcu V. Grigore12
1 Universitatea Pedagogică de Stat „Ion Creangă“ din Chişinău,
2 Centrul Județean de Resurse și Asistență Educațională Galați
Perspectivele şi Problemele Integrării în Spaţiul European al Cercetării şi Educaţiei
Vol. VI, Partea 2. 2019. Cahul, Republica Moldova. ISSN 2587-3563 .
Disponibil online 26 December, 2019. Descarcări-0. Vizualizări-13
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Rolul actorilor educaţionali comunitari în formarea comunicării eficiente la elevii claselor primare

Braghiş Maria
Institutul de Ştiinţe ale Educaţiei
Univers Pedagogic
Nr. 3(59) / 2018 / ISSN 1811-5470
Disponibil online 2 January, 2019. Descarcări-5. Vizualizări-73
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Formarea stereotipurilor de gen și impactul asupra societății

Stavila Alina
Universitatea de Studii Europene din Moldova
Vector European
Nr. 2 / 2019 / ISSN 2345-1106 /ISSNe 2587-358X
Disponibil online 9 June, 2019. Descarcări-2. Vizualizări-91
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Socialization and integration of adolescents in the Republic of Moldova by the forms of active tourism

Grosu Maria
State University of Physical Education and Sport
Ştiinţa Culturii Fizice
Nr. 33(1) / 2019 / ISSN 1857-4114 /ISSNe 2537-6438
Disponibil online 22 November, 2019. Descarcări-0. Vizualizări-26
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 
 

1-20 of 21