IBN
    

    
  


    
Închide

Afișare rezultate

Afisarea articolelor 1-7(7) pentru cuvîntul-cheie "laborator"

Princii de interpretare a rezultatelor testării rezistenței M. Tuberculosis

Ungureanu Ion
Culegere de rezumate ştiinţifice ale studenţilor, rezidenţilor şi tinerilor cercetători
2019. Chișinău, Republica Moldova. ISBN 978-9975-82-148-3.
Disponibil online 9 March, 2021. Descarcări-0. Vizualizări-73
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Studierea şi evaluarea alimentaţiei din instituţiile de învăţământ preuniversitar din raionul Rîşcani
Manole Virgil, Zbancă Nina
Buletinul Academiei de Ştiinţe a Moldovei. Ştiinţe Medicale
Nr. 5(41) / 2013 / ISSN 1857-0011
Disponibil online 3 April, 2014. Descarcări-3. Vizualizări-589
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Introducerea și ameliorarea plantelor ornamentale: istorie, actualitate și tendințe

Sîrbu Tatiana
Revista Botanică
Nr. 2(21) / 2020 / ISSN 1857-095X
Disponibil online 5 May, 2021. Descarcări-2. Vizualizări-36
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Asigurarea calității în domeniul cercetărilor de laborator prin aplicarea cerințelor tandardului
ISO/IEC 17025:2017

Guzun Mihail, Cojocaru Igor, Botnaru Viorica
Institutul de Dezvoltare a Societăţii Informaţionale, Î.S.
Revista de Ştiinţă, Inovare, Cultură şi Artă „Akademos”
Nr. 1(60) / 2021 / ISSN 1857-0461
Disponibil online 7 June, 2021. Descarcări-4. Vizualizări-59
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Particularităţile problemelor care urmează a fi soluţionate în cadrul investigării criminalistice a infracţiunilor informatice
Purici Svetlana
Studia Universitatis Moldaviae (Seria Ştiinţe Sociale)
Nr. 8(88) / 2015 / ISSN 1814-3199 /ISSNe 2345-1017
Disponibil online 1 December, 2015. Descarcări-7. Vizualizări-460
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Lucrare de laborator de determinare a indicelui de refractie a solidelor transparente în două variante

Popa Mihail
Tehnocopia: revistă ştiinţifico-metodică
Nr. 2(23) / 2020 / ISSN 1857-3843
Disponibil online 24 May, 2021. Descarcări-1. Vizualizări-44
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Lucrare de laborator de determinare a indicelui de refractie a solidelor transparente în două variante

Popa Mihail
Tehnocopia: revistă ştiinţifico-metodică
Nr. 2(17) / 2017 / ISSN 1857-3843
Disponibil online 23 April, 2019. Descarcări-5. Vizualizări-335
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 
 

1-7 of 7