IBN
    


    
  


  
Închide

Afișare rezultate

SM ISO690:2012
Afisarea articolelor 1-9(9) pentru cuvîntul-cheie "penitenciare"
Despre regimul special în instituțiile penitenciare
Manea Vladislav1, Osadcii Cornel2
Anale ştiinţifice ale Academiei „Ştefan cel Mare” a MAI al RM: ştiinţe juridice
Nr. 17 / 2023 / ISSN 1857-0976
Disponibil online 29 December, 2023. Descarcări-2. Vizualizări-107
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Planificarea progresivă a executării pedepsei penale privative de libertate
Crudu Alexandr
Anale ştiinţifice ale Academiei „Ştefan cel Mare” a MAI al RM: ştiinţe juridice
Nr. 15 / 2022 / ISSN 1857-0976
Disponibil online 19 July, 2022. Descarcări-36. Vizualizări-631
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Evaluarea condamnaților în scopul planificării progresive a executării pedepsei penale privative de libertate
Crudu Alexandr
Anale ştiinţifice ale Academiei „Ştefan cel Mare” a MAI al RM: ştiinţe juridice
Nr. 14 / 2021 / ISSN 1857-0976
Disponibil online 26 December, 2021. Descarcări-15. Vizualizări-651
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Analiza principiilor sistemului progresiv de executare a pedepselor penale privative de libertate.
Crudu Alexandr
Legea şi Viaţa
Nr. 6-7(342-343) / 2020 / ISSN 2587-4365 /ISSNe 2587-4373
Disponibil online 15 July, 2020. Descarcări-22. Vizualizări-768
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Sistemul progresiv de executare a pedepsei - mecanism de realizare a scopului pedepsei penale
Crudu Alexandr
Legea şi Viaţa
Nr. 1(337) / 2020 / ISSN 2587-4365 /ISSNe 2587-4373
Disponibil online 12 February, 2020. Descarcări-202. Vizualizări-1622
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Permisiunea introducerii bunurilor personale de către persoanele deţinute
Crudu Alexandr
Revista Institutului Naţional al Justiţiei
Nr. 3(62) / 2022 / ISSN 1857-2405
Disponibil online 27 October, 2022. Descarcări-13. Vizualizări-331
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Obligația pozitivă a statului de a acorda asistența medicală necesară persoanelor deținute
Osadcii Cornel, Crudu Alexandr
Protecţia drepturilor şi libertăţilor fundamentale ale omului în procesul asigurării ordinii şi securităţii publice
Ediția II-a. 2022. Chişinău. ISBN (pdf) 978-9975-135-66-5.
Disponibil online 23 February, 2023. Descarcări-12. Vizualizări-338
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Particularitățile cercetării infracțiunilor comise de grupurile criminale organizate dirijate din penitenciare
Botnari Ion
Prevenirea şi combaterea criminalităţii: probleme, soluţii şi perspective
Ediția 5. 2023. Chişinău. ISSN 2587-4365.
Disponibil online 26 July, 2023. Descarcări-7. Vizualizări-270
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Valorile etice în managementul organizațional al sistemului administrației penitenciare
Ciobănescu Adrian Ștefan, Căpitanu Vasile Cătălin, Ciobanu Nicușor, Omer Akan, Popescu Gabriel
Conferinţa tehnico-ştiinţifică a studenţilor, masteranzilor şi doctoranzilor
Vol.3. 2023. Chișinău, Republica Moldova. ISBN (pdf) 978-9975-45-957-7 (Vol.2).
Disponibil online 22 February, 2024. Descarcări-0. Vizualizări-111
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 
 

1-9 of 9