IBN
    

    
  


    
Închide

Afișare rezultate

Afisarea articolelor 1-5(5) pentru cuvîntul-cheie "jurnal"

Conceptul iubirii în viziunea lui Adrian Păunescu

Cristei Tamara
Perspectivele şi Problemele Integrării în Spaţiul European al Cercetării şi Educaţiei
Vol.7, Partea 2. 2020. Cahul, Republica Moldova. ISBN 978-9975-88-060-2.
Disponibil online 15 December, 2020. Descarcări-27. Vizualizări-353
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Traumă şi mărturie în jurnalul  Eu şi lumea de Alexei Marinat

Bodlev Ala
Buletinul ştiinţific al Universităţii de Stat ”Bogdan Petriceicu Hasdeu” din Cahul, Seria ”Stiinte Umanistice”
Nr. 2(8) / 2018 / ISSN 2345-1866 /ISSNe 2345-1904
Disponibil online 20 October, 2019. Descarcări-11. Vizualizări-504
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Intermezzo. „Alarma metafizică” a corpului

Corcinschi Nina
Philologia
Nr. 3-4(303-304) / 2019 / ISSN 1857-4300 /ISSNe 2587-3717
Disponibil online 1 October, 2019. Descarcări-9. Vizualizări-510
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Hermeneutica mitului antic la Eugen Simion: jurnalul între Proteu și Circe

Fonari Victoria
Studia Universitatis Moldaviae (Seria Ştiinţe Umanistice)
Nr. 4(154) / 2022 / ISSN 1811-2668 /ISSNe 2345-1009
Disponibil online 30 May, 2022. Descarcări-3. Vizualizări-177
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

„Călătorie în Africa” de Vasile Alecsandri: aventură inițiatică și investiție de imaginație

Grejdieru Angela
Filologia modernă: realizări şi perspective în context european
Ediţia 13. 2019. Chişinău. ISBN 978-9975-3289-6-8.
Disponibil online 13 January, 2020. Descarcări-13. Vizualizări-493
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 
 

1-5 of 5