IBN
Închide
Realizări stiinţifice în horticultură, oenologie şi tehnologii alimentare
Anul publicării: 2020
Nr. total de pagini: 448
Domenii științifice:
216 4
SM ISO690:2012
Realizări stiinţifice în horticultură, oenologie şi tehnologii alimentare: . 2020. 448 p.
Disponibil în IBN: 10 noiembrie 2023
Contribuții (capitole, secțiuni ale carții / culegerii) disponibile în IBN
Realizări recente în horticultură, oenologie şi tehnologii alimentare
3-13
Diversitatea însușirilor calitative și cantitative ale genotipurilor de perspectivă în ameliorarea sortimentului viței de vie
14-19
Evaluarea potenţialului agrobiologic şi oenologic al unor fenotipuri la soiurile autohtone de viţă de vie, omologate în RM, anii 2008-201820-29
Soiul de struguri pentru masă MOLDOVA – perla patrimoniului viticulturii naţionale (istoria, agrobiologia, agrotehnica şi protecţia contra bolilor şi dăunătorilor)30-41
Potenţialul pedoecologic pentru producerea vinurilor cu IGP „Valul lui Traian”
42-50
Productivitatea viței de vie de soiul Bianca în dependență de condițiile de creștere în regiunea Codrilor Republicii Moldova
51-57
Metode raţionale de întinerire a viilor îmbătrânite prin reconstrucţia scheletului şi proiectarea diferitor forme ale butucului (inclusiv ai celor de talie mică şi medie) cu aplicarea metodelor de tăiere special58-65
Stabilirea afinităţii de altoire a unor soiuri autohtone de viţă de vie Vitis Vinifera, pe diferite soiuri de portaltoi66-72
Răspândirea îngălbenirii aurii în plantaţiile viticole din Republica Moldova. Recomandări privind combaterea cicadelor Scaphoideus titanus şi Hyalesthes obsoletus (a vectorilor transmiţători de fitoplazme)73-80
Recomandări privind combaterea putregaiului cenuşiu în procesul forţării şi călirii butaşilor altoiţi81-87
Noi abordări privind combaterea moliei viţei de vie - Lobesia botrana Den et Schiff în condiţiile Republicii Moldova88-94
Eficacitatea unor produse noi contra făinării viţei de vie în anii de cercetare 2015-201895-101
Eficacitatea erbicidului Beloukha, EC - erbicid (desicant) neselectiv de contact pe bază de acid pelargonic, 680 g/l) în combaterea buruienilor mono- şi dicotiledonate anuale şi perene, şi la plivitul lăstarilor de pe tulpina viţei-de-vie102-106
Болезни усыхания рукавов винограда в Молдове. Эска винограда107-113
Necesitatea modernizării spalierului la cultivarea viţei de vie a soiurilor pentru vin114-121
Elaborarea tehnologiei de producere a vinurilor spumante albe în baza soiurilor Viorica şi Floricica122-130
Studiul compoziţiei fizico-chimice a cupajelor de vinuri pentru spumante albe în baza soiurilor Viorica şi Floricica131-138
Optimizarea componenţei cupajelor pentru vinuri spumante albe în baza utilizării vinurilor din soiurile de struguri Viorica şi Floricica139-148
Influenţa diferitor portaltoaie asupra indicilor fizico-chimici şi organoleptici ai vinurilor spumante albe149-154
Studiul comparativ al diferitor metode de identificare taxonomică a tulpinilor de levuri izolate din centrul vitivinicol ”Purcari”155-160
Aprecierea comparativă a tulpinilor de levuri autohtone şi influenţa lor asupra indicilor fizico-chimici ai vinurilor albe și roșii seci161-166
Determinarea conţinutului unor amine biogene în vinurile moldoveneşti167-171
Identificarea glicerolului sintetic în vinuri172-176
Identificarea şi cuantificarea lizozimei în vinuri177-181
Activitatea de standardizare în domeniul vitivinicol şi al băuturilor alcoolice182-186
Eficienţa reglementării domeniului vitivinicol şi al băuturilor alcoolice ca urmare a armonizării legislaţiei naţionale cu cea europeană187-191
Profilul antocianic și caracteristicile spectrometrice ale vinurilor roșii produse în aria delimitată pentru indicația geografică protejată „Codru”
192-198
Compoziția fizico-chimică a vinurilor roșii seci, produse în aria delimitată pentru indicația geografică protejată „Codru”
199-205
Potenţialul distilatelor de vin învechite obţinute din soiuri roşii de struguri tehnici
206-210
Aspectul economic al dezvoltării pomiculturii, orientate spre producție durabilă211-216
Eficienţa economică a producerii cireşelor, vişinelor şi caiselor
217-220
Elaborarea sistemului de tăiere a pomilor de măr
221-224
Caracteristica fitometrică şi productivitatea pomilor unor soiuri de măr altoiţi pe portaltoiul M-9 în dependenţă de sistemul de tăiere în perioada de rod225-233
Creşterea şi productivitatea pomilor unor soiuri de păr altoiţi pe portaltoiul BA-29, în funcţie de sistemul de tăiere în perioada de rod234-242
Biologia florală şi compatibilitatea caisului în condiţiile Republicii Moldova
243-247
Acţiunea fertilizării foliare asupra productivităţii şi calităţii fructelor la prun248-253
Componenţa speciilor şi controlul buruienilor prin alternarea diferitor metode de lucrare şi întreţinere a solului în livezi254-259
Studierea amestecului de erbicide pentru controlul buruienilor în livezi260-265
Majorarea sortimentului de clone devirozate a speciilor pomicole
266-279
Cercetări privind diversificarea sortimentului de cais pentru condiţiile Republicii Moldova
280-284
Soiuri noi de prun autohton şi de selecţie internaţională, omologate în Republica Moldova285-290
Dezvoltarea și fructificarea unor soiuri de cătină albă în Republica Moldova
291-296
Cercetări fenologice la cultura agrișului și a speciilor înrudite în condițiile Republicii Moldova
297-304
Comportarea unor soiuri de lonicera în condițiile Republicii Moldova
305-310
Aprecierea dezvoltării unor soiuri de mur în condiţiile Republicii Moldova
311-316
Metode actuale de cultură a coacăzului negru317-320
Aprecierea dezvoltării unor soiuri de zmeur în condiţiile Republicii Moldova
321-326
Фунгицид Teldor 500 SC в борьбе c плодовой гнилью в насаждениях черешни327-329
Producerea cartofului ecologic extratimpuriu în solaria
330-335
Evaluarea soiurilor de tomate tip cireașă (cherry)
336-341
Unde a dispărutut gustul tomatelor de altădată?
342-347
Selectarea combinațiilor altoi-portaltoi și influiența lor asupra productivității și calității frucelor de tomate348-354
Aspecte științifice și practice privind utilizarea extrudatelor culturilor cerealiere în tehnologia obținerii produselor alimentare profilactic-curative355-360
Utilizarea CO2-şrotului din deşeuri de tomate la fabricarea pâinii din făină de grâu de calitate superioară361-365
Produse de panificaţie pentru o alimentaţie sănătoasă
366-370
Tehnologia de fabricare a umpluturilor termostabile în baza sistemelor de stabilizare
371-377
Sosuri pentru o alimentaţie sănătoasă, cu valoare nutritivă şi biologică sporită, din materii prime cultivate în Republica Moldova378-383
Elaborarea tehnologiilor maionezelor cu valoare caloric redusă, bogate în acizi graşi omega-3
384-388
Elaborarea fluxului tehnologic de obţinere a laptelui de capră pentru consum389-394
Studiu de fezabilitate economică a fabricării brânzei din lapte de capră cu aplicarea culturii starter autohtonă

CZU: :338.31

395-400
Îmbunătăţirea calităţii produselor din lapte de capră401-406
Zerul: problema utilizării şi perspectiva prelucrării407-413
Elaborarea fluxului tehnologic de producere a semifabricatelor din carne tocată de ovine414-419
Indicii de calitate a semifabricatelor din carne tocată de ovine420-425
Влияние технологических параметров на качество яблочного сока-полуфабриката (Часть 1)
426-433
Activitatea apei în fructele uscate. Influenţa diferitor factori

CZU: 664.854

434-439
Compararea diferitor regimuri de uscare a perelor deshidratate prin osmoză, utilizând convecţia şi radiaţia infraroşie440-445