IBN
    

    
  


    
Închide
Pârţachi Ion Profir
Afiliat la Academia de Studii Economice din Moldova

2020 - 1

Output, uncertainty and fuel prices in the EU countries

Grecu Eugenia, Albulescu Claudiu Tiberiu, Pârţachi Ion, Stancu Stelian, Trașcă Daniela Livia
Economic Computation and Economic Cybernetics Studies and Research
Nr. 1(54) / 2020 / ISSN 0585-7511
Disponibil online 4 April, 2020
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

2018 - 6

Rolul cercetării știinţifice în dezvoltarea economică

Anghelache Constantin, Pârţachi Ion, Anghel Mădălina-Gabriela, Avram Doina, Burea Doina
Economica
Nr. 3(105) / 2018 / ISSN 1810-9136
Disponibil online 12 October, 2018
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Analiza econometrică a comerţului exterior în timp

Ţurcan Sandu, Pârţachi Ion
Simpozion Ştiinţific Internaţional al Tinerilor Cercetători
Ediţia 16. 2018. Chișinău, Republica Moldova. Departamentul Editorial-Poligrafic al ASEM. 209-210.
Disponibil online 19 November, 2018
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Modernizarea statisticii oficiale a Republicii Moldova – precondiţii şi priorităţi

Derivolcov Stela, Pârţachi Ion
Simpozion Ştiinţific Internaţional al Tinerilor Cercetători
Ediţia 16. 2018. Chișinău, Republica Moldova. Departamentul Editorial-Poligrafic al ASEM. 215-216.
Disponibil online 19 November, 2018
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Câştigurile salariale, indicatori de bază în evoluţia pieţei forţei de muncă. Studiu comparativ în baza datelor judeţului Bacău şi Regiunii de Centru a Republicii Moldova

Pârţachi Ion, Ciomârtan Vasilica-Lăcrămioara
Economica
Nr. 4(106) / 2018 / ISSN 1810-9136
Disponibil online 5 January, 2019
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Obiectivele de dezvoltare durabila – nimeni nu este lăsat în urmă – suntem gata?

Pârţachi Ion, Derivolcov Stela
Competitivitatea şi Inovarea în Economia Cunoaşterii
Vol.1. 2018. Chisinau, Republica Moldova. Departamentul Editorial-Poligrafic al ASEM. 223-228.
Disponibil online 16 January, 2019
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Economie comportamentală în sistemul sanitar

Ghiţulescu Virgiliu, Stancu Stelian, Pârţachi Ion, Petrică Andreea-Cristina, Tindeche Alexandu, Liţă Iulian, Wang Xin
Economica
Nr. 1(103) / 2018 / ISSN 1810-9136
Disponibil online 17 April, 2018
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

2017 - 5

Logica utilizării mărimilor medii în economie

Galaju Daniela, Pârţachi Ion
Simpozionul ştiinţific al tinerilor cercetători
Ed. a 15-a, Vol.2. 2017. Chișinău, Republica Moldova. Departamentul Editorial-Poligrafic al ASEM. 200-201.
Disponibil online 22 January, 2018
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Previzionarea creşterii economice
Anghelache Constantin, Pârţachi Ion, Anghel Mădălina-Gabriela
Economica
Nr. 2(100) / 2017 / ISSN 1810-9136
Disponibil online 19 July, 2017
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Metoda de producţiei şi metoda de consum a pib – surse de modelare macroeconometrica

Savoiu Gheorghe, Pârţachi Ion, Gogu Emilia
Competitivitatea şi inovarea în economia cunoaşterii
Vol. 5. 2017. Chișinău, Republica Moldova. Departamentul Editorial-Poligrafic al ASEM. 81-88.
Disponibil online 17 April, 2018
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Statistica şi locul ei în economia cunoaşterii ca instrument de gândire

Pârţachi Ion, Leahu Alexei
Competitivitatea şi inovarea în economia cunoaşterii
Vol. 5. 2017. Chișinău, Republica Moldova. Departamentul Editorial-Poligrafic al ASEM. 89-92.
Disponibil online 17 April, 2018
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Analiza strategiei Uniunii Europene privind educația și pregătirea vocațională
Anghelache Constantin, Pârţachi Ion, Anghel Mădălina-Gabriela
Economica
Nr. 3(101) / 2017 / ISSN 1810-9136
Disponibil online 17 October, 2017
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

2016 - 5

Creditul neguvernamental în contextul macroeconomic: cazul României
Pârţachi Ion, Dănănău Cristian-Florin
Economica
Nr. 2(96) / 2016 / ISSN 1810-9136
Disponibil online 2 August, 2016
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Analiza corelaţiei dintre veniturile şi cheltuielile gospodăriilor
Anghelache Constantin, Manole Alexandru Lucian, Anghel Mădălina-Gabriela, Pârţachi Ion
Economica
Nr. 4(98) / 2016 / ISSN 1810-9136
Disponibil online 23 January, 2017
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Analiza cointegrării piețelor bursiere europene (România, Germania, Franța și Polonia) din perspectiva investirii activelor nete ale fondurilor de pensii administrate privat din România
Petrică Andreea-Cristina, Stancu Stelian, Pârţachi Ion
Economica
Nr. 4(98) / 2016 / ISSN 1810-9136
Disponibil online 23 January, 2017
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Aplicarea indicatorului integral de securitate pentru estimarea sferei sociale a Republicii Moldova

Pârţachi Ion, Gârlă Eugeniu, Şişcan Natalia
25 de ani de reformă economică în Republica Moldova: prin inovare şi competitivitate spre progres economic
Vol.6. 2016. Chișinău, Republica Moldova. Departamentul Editorial-Poligrafic al ASEM. 131-135.
Disponibil online 3 May, 2018
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Migrația – încotro?

Pârţachi Ion, Gogu Emilia, Papuc Marilena Chiva
25 de ani de reformă economică în Republica Moldova: prin inovare şi competitivitate spre progres economic
Vol.6. 2016. Chișinău, Republica Moldova. Departamentul Editorial-Poligrafic al ASEM. 128-131.
Disponibil online 3 May, 2018
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

2015 - 2

Metode statistice specifice asigurărilor de viaţă folosite la formarea tabelelor de comutaţie

Pârţachi Ion, Iliev Nicolai
Competitivitatea şi inovarea în economia cunoaşterii
Vol.1. 2015. Chisinau, Republica Moldova. Departamentul Editorial-Poligrafic al ASEM. 144-148.
Disponibil online 7 December, 2018
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Elaborarea sistemului de indicatori de evaluare a securităţii economice a Republicii Moldova

Pârţachi Ion, Şişcan Nadejda
Competitivitatea şi inovarea în economia cunoaşterii
Vol.1. 2015. Chisinau, Republica Moldova. Departamentul Editorial-Poligrafic al ASEM. 135-140.
Disponibil online 7 December, 2018
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

2014 - 1

Modele de analiză a inflaţieI
Pârţachi Ion, Anghelache Constantin
Economica
Nr. 4(90) / 2014 / ISSN 1810-9136
Disponibil online 12 February, 2015
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 
 

1-20 of 32