IBN
Închide
Mija Simion
Dinamica numărului de publicaţii pe ani
Dinamica articolelor pe ani
Distribuirea numărului de pagini publicate pe categorii de reviste și ani
Distribuirea articolelor pe domenii şi ani
Colaborarea autorului
Dinamica descărcărilor pe ani

Articole în reviste din RM - 4. Publicaţii la conferinţe din RM - 2.
XLS PDF DOC
SM ISO690:2012
DOC
ISO 690:2012Clasificate
  • 3. Articole în reviste din RM
  • 3.1. Articole în reviste științifice din RM (perioada în care au avut categorie de clasificare + 2 numere până la aprobarea statutului de publicație științifică)
  • 3.1.3.Articole în reviste de cat. B - 2
  • 3.1.4.Articole în reviste de cat. C - 1
  • 3.2.Articole în alte reviste din RM - 1
  • 5. Publicaţii la manifestări din RM
  • 5.3.Publicații la alte manifestări din RM - 2

2021 - 1

Analiza statistică a sectorului bancar din Republica Moldova
Burdila Maria , Mija Simion
Academia de Studii Economice din Moldova
Simpozion ştiinţific al tinerilor cercetători
Ediţia 19, Vol.3. 2021. Chişinău Republica Moldova. ISBN 978-9975-155-40-3.
Disponibil online 30 December, 2021. Descarcări-6. Vizualizări-248
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

2019 - 1

Metode econometrice complexe de evaluare a presiunilor inflaţioniste în baza activităţii economice
Mija Simion
Academia de Studii Economice din Moldova
Economica
Nr. 2(108) / 2019 / ISSN 1810-9136
Disponibil online 13 August, 2019. Descarcări-7. Vizualizări-525
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

2017 - 1

Monetary Policy Targets the General Price Level
Mija Simion
Academy of Economic Studies of Moldova
Simpozion ştiinţific al tinerilor cercetători
Ediția.15, Vol.1. 2017. Chișinău, Republica Moldova. .
Disponibil online 17 January, 2018. Descarcări-18. Vizualizări-723
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

2013 - 1

Statistical analysis of monetary policy effects on households and firms in Republic of Moldova
Mija Simion
National Bank of Moldova
Analele Institutului Naţional de Cercetări Economice
Nr. 1 / 2013 / ISSN 1857-3630 / ISSNe 1857-3630
Disponibil online 17 October, 2014. Descarcări-28. Vizualizări-949
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

2012 - 2

Elaborarea modelului econometric de estimare a comportamentului preţurilor la combustibili în Republica Moldova
Pârţachi Ion , Mija Simion
Academia de Studii Economice din Moldova
Analele Ştiinţifice ale Academiei de Studii Economice din Moldova
Nr. 10 / 2012 / ISSN 1857-1433
Disponibil online 16 December, 2013. Descarcări-20. Vizualizări-916
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Estimarea efectelor de runda a doua asupra inflaţiei de bază
Cuhal Radu , Mija Simion , Slobozian Dorin , Crasovschi Alexandru
Banca Naţională a Moldovei
Economie şi Sociologie
Nr. 2 / 2012 / ISSN 1857-4130
Disponibil online 15 December, 2013. Descarcări-18. Vizualizări-1017
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
1 - 6 of 6