IBN
    

    
  


    
Închide
Boghian Vasile
Afiliat la Academia de Administrare Publică

2019 - 3

Asigurarea principiului stabilităţii funcționarilor publici din România

Boghian Vasile
Teoria şi practica administrării publice
2019. Chișinău, Republica Moldova. Academia de Administrare Publică. 126-130.
Disponibil online 29 May, 2019
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Reglementarea funcției publice în țările Uniunii Europene

Boghian Vasile
Contribuția tinerilor cercetători la dezvoltarea administrației publice
Ediția a V-a. 2019. Chișinău, Republica Moldova. Academia de Administrare Publică. 33-38.
Disponibil online 31 January, 2020
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Secretarul unității administrativ-teritoriale – factor important în relațiile administrative

Boghian Vasile
Administrarea Publică
Nr. 3(103) / 2019 / ISSN 1813-8489
Disponibil online 26 September, 2019
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

2018 - 1

Dimensiuni europene ale funcției publice și statutului funcționarului public din România

Boghian Vasile
Consolidarea administraţiei publice locale şi perspectivele Europene ale Republicii Moldovaconferinţă ştiinţifico-practică internaţională
2018. Chişinău. Tipogr. Garomont Studio. 354-360.
Disponibil online 8 January, 2020
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 
 

1-4 of 4