IBN
Închide
Oceretnîi Sergiu
Dinamica numărului de publicaţii pe ani
Dinamica articolelor pe ani
Distribuirea numărului de pagini publicate pe categorii de reviste și ani
Distribuirea articolelor pe domenii şi ani
Colaborarea autorului
Dinamica descărcărilor pe ani
ORCiD

Articole în reviste din RM - 1. Publicaţii la conferinţe din RM - 7.
XLS PDF DOC
SM ISO690:2012

2021 - 1

Supervizarea în asistența socială: aspecte istoriografice
Oceretnîi Sergiu
Universitatea de Stat din Moldova
Studia Universitatis Moldaviae (Seria Ştiinţe Sociale)
Nr. 12(158) / 2021 / ISSN 1814-3199 / ISSNe 2345-1017
Disponibil online 13 January, 2022. Descarcări-1. Vizualizări-34
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

2020 - 1

Supervizarea ca obiect de cercetare științifică
Oceretnîi Sergiu
Universitatea de Stat din Moldova
Integrare prin cercetare si inovare.Științe sociale
2020. Chisinau, Republica Moldova. ISBN 978-9975-152-53-2.
Disponibil online 2 December, 2020. Descarcări-4. Vizualizări-135
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

2019 - 4

Implementarea mecanismului de supervizare în domeniul asistenței sociale
Milicenco Stela , Oceretnîi Sergiu
Universitatea de Stat din Moldova
Integrare prin cercetare si inovare. Științe sociale. Rezumate ale comunicărilor
Vol. 1. 2019. Chisinau, Republica Moldova. ISBN 978-9975-149-50-1.
Disponibil online 27 November, 2019. Descarcări-11. Vizualizări-349
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Roles and tasks of supervision in social work
Oceretnîi Sergiu
State University of Moldova
The contemporary issues of the socio-humanistic sciences
X. 2019. Chişinău. ISBN 978-9975-3371-4-4.
Disponibil online 14 February, 2020. Descarcări-17. Vizualizări-407
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Rolul supervizării în profesionalizarea asistenţilor sociali
Oceretnîi Sergiu
Universitatea de Stat din Moldova
Teoria şi practica administrării publice
2019. Chișinău, Republica Moldova. ISBN 978-9975-3240-4-5.
Disponibil online 30 May, 2019. Descarcări-4. Vizualizări-319
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Rolurile și sarcinile supervizării în asistența socială
Oceretnîi Sergiu
Universitatea de Stat din Moldova
Preocupări contemporane ale științelor socio-umane
Ediția 10. 2019. Chişinău, 2019. ISBN 978-9975-3371-7-5.
Disponibil online 27 July, 2020. Descarcări-27. Vizualizări-321
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

2018 - 1

Abordări teoretice privind conceptul de supervizare în asistența socială
Oceretnîi Sergiu
Preocupări contemporane ale științelor socio-umane
Ediția 9. 2018. Chişinău, 2018. ISBN 978-9975-3277-5-6..
Disponibil online 3 October, 2019. Descarcări-39. Vizualizări-410
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

2014 - 1

Modalităţi de consolidare a mecanismului de referire spre servicii comunitare a copiilor în conflict cu legea (în baza experienţei Institutului de Reforme Penale)
Oceretnîi Sergiu
Universitatea de Stat din Moldova
Analele ştiinţifice ale USM. Științe socioumanistice
Vol.2. 2014. Chișinău, Republica Moldova. ISBN 978-9975-71-420-4.
Disponibil online 7 January, 2019. Descarcări-4. Vizualizări-235
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
1 - 8 of 8