IBN
Închide
Bobeică Galina
Dinamica numărului de publicaţii pe ani
Dinamica articolelor pe ani
Distribuirea numărului de pagini publicate pe categorii de reviste și ani
Distribuirea articolelor pe domenii şi ani
Colaborarea autorului
Dinamica descărcărilor pe ani
ORCiD

Articole în reviste din RM - 6. Publicaţii la conferinţe din RM - 4. Publicaţii peste hotare - 3.
XLS PDF DOC
SM ISO690:2012
DOC
ISO 690:2012Clasificate
  • 3. Articole în reviste din RM
  • 3.1. Articole în reviste științifice din RM (perioada în care au avut categorie de clasificare + 2 numere până la aprobarea statutului de publicație științifică)
  • 3.1.3.Articole în reviste de cat. B - 4
  • 3.1.4.Articole în reviste de cat. C - 1
  • 3.1.5.Articole în reviste științifice din RM (până în 2009) - 1
  • 4. Articole în reviste de peste hotare
  • 4.3.Articole în alte reviste științifice de peste hotare - 3
  • 5. Publicaţii la manifestări din RM
  • 5.1.Publicații la manifestări științifice din RM (incluse în Registrele manifestărilor științifice aprobate de către ANACEC) - 2
  • 5.3.Publicații la alte manifestări din RM - 2

2023 - 3

A Contrastive Case Study on Contemporary Diplomatic Language regarding the War in Ukraine
Bobeică Galina
Moldova State University
Philologia
Nr. 3(321) / 2023 / ISSN 1857-4300 / ISSNe 2587-3717
Disponibil online 13 November, 2023. Descarcări-6. Vizualizări-159
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Explorarea principalilor declanșatori ai eufemismului: o perspectivă critică asupra modului în care cultura și societatea influențează limbajul
Bobeică Galina
Universitatea de Stat din Moldova
Studia Universitatis Moldaviae (Seria Ştiinţe Umanistice)
Nr. 4(174) / 2023 / ISSN 1811-2668 / ISSNe 2345-1009
Disponibil online 14 November, 2023. Descarcări-3. Vizualizări-127
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Funcționalitatea limbajului diplomatic din perspectiva paradigmei comunicative
Bobeică Galina
Universitatea de Stat din Moldova
Noi tendinţe în predarea limbajelor de specialitate în contextul racordării învăţământului la cerințele pieței muncii
Ediția 6. 2023. Chişinău. ISBN 978-9975-62-568-5 (PDF).
Disponibil online 19 December, 2023. Descarcări-2. Vizualizări-137
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

2022 - 2

Aspectul funcțional al eufemismelor din limbajul diplomatic
Bobeică Galina
Universitatea de Stat din Moldova
Philologia
Nr. 3(318) / 2022 / ISSN 1857-4300 / ISSNe 2587-3717
Disponibil online 9 December, 2022. Descarcări-7. Vizualizări-377
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Interacțiunea funcțiilor limbii cu limbajul diplomatic
Bobeică Galina
Şcoala Doctorală Ştiinţe Umanistice, Universitatea de Stat din Moldova
Studia Universitatis Moldaviae (Seria Ştiinţe Umanistice)
Nr. 10(160) / 2022 / ISSN 1811-2668 / ISSNe 2345-1009
Disponibil online 29 December, 2022. Descarcări-19. Vizualizări-301
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

2021 - 2

Clasificarea eufemismelor din limbajul diplomaitc
Bobeică Galina
Universitatea de Stat din Moldova
Noi tendinţe în predarea limbajelor de specialitate în contextul racordării învăţământuluila cerinţele pieţei muncii. In Memoriam Tamara Matei
Ediția 4. 2021. Chişinău. ISBN 978-9975-56-893-7.
Disponibil online 26 April, 2022. Descarcări-12. Vizualizări-399
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Diplomatic Language as part of the Language for Specific Purposes
Bobeică Galina
Moldova State University
Etudes Interdisciplinaires en Sciences humaines (EISH)
Nr. 8 / 2021 / ISSN 1987-8753
Disponibil online 7 June, 2022. Descarcări-56. Vizualizări-414
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

2020 - 1

Evolu!ia limbajului diplomatic în context lingvistic
Bobeică Galina
Universitatea de Stat din Moldova
Etudes Interdisciplinaires en Sciences humaines (EISH)
Nr. 7 / 2020 / ISSN 1987-8753
Disponibil online 7 June, 2022. Descarcări-4. Vizualizări-545
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

2019 - 1

Abordarea semantico-functionala a procesului de eufemizare în diplomația Twitter
Bobeică Galina
Universitatea de Stat din Moldova
Etudes Interdisciplinaires en Sciences humaines (EISH)
Nr. 6 / 2019 / ISSN 1987-8753
Disponibil online 8 June, 2022. Descarcări-0. Vizualizări-272
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

2018 - 1

Considerații teoretice asupra eufemismului din limbajul dimplomatic
Bobeică Galina
Universitatea de Stat din Moldova
Noi tendinţe în predarea limbajelor de specialitate în contextul racordării învăţământuluisuperior la cerinţele pieţii muncii
Ediția 3. 2018. Chișinău, Republica Moldova. ISBN 978-9975-56-604-9.
Disponibil online 7 July, 2021. Descarcări-9. Vizualizări-333
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

2017 - 1

Euphemistic language in the diplomatic discourse
Bobeică Galina
Moldova State University
Noi tendinţe în predarea limbajelor de specialitate în contextul racordării învăţământului superior la cerinţele pieţii muncii
Ediția 2. 2017. Chişinău. ISBN 978-9975-56-433-5.
Disponibil online 31 August, 2021. Descarcări-51. Vizualizări-535
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

2014 - 1

A diachronic approach of intercultural communication
Bobeică Galina
Moldova State University
Studia Universitatis Moldaviae (Seria Ştiinţe Umanistice)
Nr. 4(74) / 2014 / ISSN 1811-2668 / ISSNe 2345-1009
Disponibil online 22 September, 2015. Descarcări-1. Vizualizări-887
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

2007 - 1

A contrastive analysis of gerund in english, romanian and french
Bobeică Galina
Moldova State University
Studia Universitatis Moldaviae (Seria Ştiinţe Umanistice)
Nr. 10 / 2007 / ISSN 1811-2668 / ISSNe 2345-1009
Disponibil online 9 December, 2013. Descarcări-17. Vizualizări-1118
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
1 - 13 of 13