Aspectul funcțional al eufemismelor din limbajul diplomatic
Închide
Conţinutul numărului revistei
Articolul precedent
Articolul urmator
303 4
Ultima descărcare din IBN:
2024-01-04 09:16
Căutarea după subiecte
similare conform CZU
81’373.49:327 (2)
Lingvistică. Limbi (5046)
Relații internaționale. Politică internațională. Activitate internațională. Politică externă (1442)
SM ISO690:2012
BOBEICĂ, Galina. Aspectul funcțional al eufemismelor din limbajul diplomatic. In: Philologia, 2022, nr. 3(318), pp. 80-88. ISSN 1857-4300. DOI: https://doi.org/10.52505/1857-4300.2022.3(318).07
EXPORT metadate:
Google Scholar
Crossref
CERIF

DataCite
Dublin Core
Philologia
Numărul 3(318) / 2022 / ISSN 1857-4300 /ISSNe 2587-3717

Aspectul funcțional al eufemismelor din limbajul diplomatic

The Functional Feature of Euphemisms in the Diplomatic Language

DOI:https://doi.org/10.52505/1857-4300.2022.3(318).07
CZU: 81’373.49:327

Pag. 80-88

Bobeică Galina
 
Universitatea de Stat din Moldova
 
 
Disponibil în IBN: 9 decembrie 2022


Rezumat

Nowadays, the challenges that the diplomatic world has to overcome are diverse and difficult to manage. Since the primary purpose of diplomacy is to reach agreement by softly overcoming disagreement, the use of euphemisms is of paramount importance. This article focuses to observe the way the diplomatic language function by means of euphemisms and to highlight their efficiency. Language is not a simple tool of conveying meaning by itself. The meaning should be decoded according to the context, the needs and interests of the sender involved in the process of communication and its various ways of perceptions. Thus, the role of euphemisms is to convey, besides the meaning of the message, perceived ad litteram, the attitude of the sender towards the receiver in order to mitigate the impact that the message would have on them.

Provocările pe care mediul diplomatic trebuie să le depășească în zilele noastre sunt numeroase și dificil de gestionat. Întrucât scopul primordial al eufemismelor este armonia socială în comunicare, eufemizarea limbajului puterii se dovedește a fi imperioasă. În comunicarea de față ne-am propus să ne îndreptăm atenția spre modul de reliefare a limbajului diplomatic, urmărind scopul de a pătrunde în mrejele acestor acte de comunicare și de a decoda eficacitatea eufemismelor utilizate. Limbajul nu trebuie conceput ca un instrument care transmite sens prin el însuși. Sensul se decodează în funcție de contextul în care apare, de necesitățile și interesele emițătorului implicat în proces și de diversele modalități de percepere ale acestuia. În funcție de situația de comunicare, diplomații exploatează anumite strategii care se schimbă odată cu evoluția societății, atenuând, camuflând sau ocolind aspectele negative.

Cuvinte-cheie
euphemisms, diplomatic language, code, message, function,

eufemism, limbaj diplomatic, cod, mesaj, funcţie