A Contrastive Case Study on Contemporary Diplomatic Language regarding the War in Ukraine
Închide
Conţinutul numărului revistei
Articolul precedent
Articolul urmator
117 3
Ultima descărcare din IBN:
2023-12-16 21:05
Căutarea după subiecte
similare conform CZU
81’373.49:327 (2)
Lingvistică. Limbi (5046)
Relații internaționale. Politică internațională. Activitate internațională. Politică externă (1442)
SM ISO690:2012
BOBEICĂ, Galina. A Contrastive Case Study on Contemporary Diplomatic Language regarding the War in Ukraine. In: Philologia, 2023, nr. 3(321), pp. 76-93. ISSN 1857-4300. DOI: https://doi.org/10.52505/1857-4300.2023.3(321).08
EXPORT metadate:
Google Scholar
Crossref
CERIF

DataCite
Dublin Core
Philologia
Numărul 3(321) / 2023 / ISSN 1857-4300 /ISSNe 2587-3717

A Contrastive Case Study on Contemporary Diplomatic Language regarding the War in Ukraine

Studiu de caz contrastiv asupra limbajului diplomatic contemporan privind războiul din Ucraina

DOI:https://doi.org/10.52505/1857-4300.2023.3(321).08
CZU: 81’373.49:327

Pag. 76-93

Bobeică Galina
 
Moldova State University
 
 
Disponibil în IBN: 13 noiembrie 2023


Rezumat

Articolul abordează utilizarea eufemismelor în limbajul diplomatic contemporan, în special în contextul războiului din Ucraina. Scopul principal al articolului rezidă în investigarea modului în care funcțiile limbajului se reflectă în comunicările cu privire la războiul din Ucraina, acordându-se o atenție deosebită rolului eufemismelor în contextele diplomatice. Accentul este pus, de asemenea, pe aspectele contrastive dintre limbile română, engleză și franceză. Prin investigarea aprofundată a limbajului diplomatic, cercetarea dezvăluie strategiile prin care eufemismele sunt folosite pentru a diminua sau a manipula încărcătura semantică a subiectelor sensibile. Astfel, se observă că funcția referențială a eufemismelor este mai frecvent utilizată, în timp ce funcția fatică este adesea ignorată sau tratată superficial. Totodată, eufemismul servește drept metodă de comunicare persuasivă. Aceasta permite abordarea delicată a problemelor geopolitice sensibile, oferind posibilitatea de a manipula discursul într-un mod care să servească unui anumit sco

This article examines the use of euphemisms in contemporary diplomatic language, specifically analysing their application in the context of the War in Ukraine. The primary objective of this research is to investigate the reflection of language functions in communications related to the War in Ukraine, focusing on the role of euphemisms in diplomatic contexts, with an emphasis on the contrastive aspects in Romanian, English, and French. Through a comprehensive examination of diplomatic language, the study uncovers the strategies of using euphemisms to mitigate or manipulate the semantic impact of sensitive issues. The analysis reveals that the referential function is the most frequently utilised, while the phatic one is largely disregarded. Euphemism also serves as a persuasive communication strategy, enabling the address of sensitive geopolitical issues with tact and with a specific goal in mind.

Cuvinte-cheie
eufemism, limbaj diplomatic, războiul din Ucraina, funcțiile limbajului, comunicare, discurs diplomatic, impact semantic,

euphemism, diplomatic language, war in Ukraine, language function, communication, diplomatic discourse, semantic impact