IBN
Închide
Rusu Ion
Brevete
Dinamica numărului de publicaţii pe ani
Dinamica articolelor pe ani
Distribuirea numărului de pagini publicate pe categorii de reviste și ani
Distribuirea articolelor pe domenii şi ani
Colaborarea autorului
Dinamica descărcărilor pe ani
ORCiD
Scopus Author ID

Articole în reviste din RM - 9. Publicaţii la conferinţe din RM - 4. Publicaţii peste hotare - 3.
Publicații indexate în SCOPUS - 1.
XLS PDF DOC
SM ISO690:2012
DOC
ISO 690:2012Clasificate
 • 3. Articole în reviste din RM
 • 3.1. Articole în reviste științifice din RM (perioada în care au avut categorie de clasificare + 2 numere până la aprobarea statutului de publicație științifică)
 • 3.1.2.Articole în reviste de cat. B+ - 4
 • 3.1.3.Articole în reviste de cat. B - 1
 • 3.1.4.Articole în reviste de cat. C - 2
 • 3.1.5.Articole în reviste științifice din RM (până în 2009) - 1
 • 3.2.Articole în alte reviste din RM - 1
 • 4. Articole în reviste de peste hotare
 • 4.2.Articole în reviste din Scopus - 1
 • 4.3.Articole în alte reviste științifice de peste hotare - 2
 • 5. Publicaţii la manifestări din RM
 • 5.1.Publicații la manifestări științifice din RM (incluse în Registrele manifestărilor științifice aprobate de către ANACEC) - 2
 • 5.3.Publicații la alte manifestări din RM - 2

2023 - 1

Advanced Design for Experimental Optimisation of Physico-Mechanical Characteristics of Sustainable Local Hemp Concrete
Adam Laurentiu1 , Judele Loredana1 , Motrescu I.2 , Rusu Ion3 , Lepadatu Daniel31 , Bucur Roxana Dana4
1 Gheorghe Asachi Technical University of Iasi,
2 Universitatea de Ştiinţe Agricole şi Medicină Veterinară „Ion Ionescu de la Brad”, Iaşi,
3 Technical University of Moldova,
4 “Ion Ionescu de la Brad” Iasi University of Life Sciences
Sustainability (Switzerland)
Vol. 15, / 2023 / ISSN 2071-1050
Disponibil online 22 June, 2023. Descarcări-11. Vizualizări-161
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

2022 - 3

Corrosion - an undesirable phenomenon for reinforcement of advanced mortars and concrete
Judele Loredana1 , Isopescu Dorina1 , Rusu Ion2 , Lepadatu Daniel1
1 Gheorghe Asachi Technical University of Iasi,
2 Technical University of Moldova
ACROSS
Nr. 6(2) / 2022 / ISSN - / ISSNe 2602-1463
Disponibil online 20 November, 2022. Descarcări-0. Vizualizări-228
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Optimisation of several estimating functions by multicriterial analysis of civil engineering structure in service stage monitoring
Lepadatu Daniel1 , Isopescu Dorina1 , Rusu Ion2 , Judele Loredana1 , Săndulache Gabriel1
1 Gheorghe Asachi Technical University of Iasi,
2 Technical University of Moldova
ACROSS
Nr. 6(2) / 2022 / ISSN - / ISSNe 2602-1463
Disponibil online 20 November, 2022. Descarcări-0. Vizualizări-222
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Use of recycled materials in the production of heavy concrete
Scamina Raisa1 , Proaspăt Eduard2 , Rusu Ion2 , Lepadatu Daniel2
1 Institutul de Cercetări Ştiinţifice în Construcţii „INCERCOM“ Î.S.,
2 Technical University of Moldova
Probleme actuale în urbanism şi arhitectură
Ediția 11. 2022. Chişinău. ISBN (pdf) 978-9975-45-947-1 (PDF).
Disponibil online 6 August, 2023. Descarcări-2. Vizualizări-68
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

2021 - 2

About the necessity to determine the technical condition of buildings of strategic importance in Ungheni district from Republic of Moldova
Rusu Ion , Creţu Ion
Technical University of Moldova
Journal of Engineering Sciences
Vol. 28, Nr. 2 / 2021 / ISSN 2587-3474 / ISSNe 2587-3482
Disponibil online 15 June, 2021. Descarcări-7. Vizualizări-434
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Activarea în strat magnetofluidizat a apei de amestec pentru betoane și mortare
Gonciaruc Valeriu1 , Rusu Ion2 , Bologa Mircea1 , Vrabie Elvira1 , Policarpov Albert1 , Lucașenco Victor2
1 Institutul de Fizică Aplicată,
2 Universitatea Tehnică a Moldovei
Probleme actuale ale urbanismului şi amenajării teritoriului
Ediția 10. 2021. Chişinău. ISBN 978-9975-87-779-4.
Disponibil online 30 March, 2021. Descarcări-7. Vizualizări-274
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

2020 - 3

Features of stress-strain behaviour of basalt fibre reinforced concrete beam structures
Rusu Ion1 , Khudobych Artur2 , Tselikova Alina2 , Karpiuk Vasyl2 , Karpiuk Irina2 , Zavoloka Michael2
1 Technical University of Moldova,
2 Odessa State Building and Architecture Academy
Journal of Engineering Sciences
Vol. 27, Nr. 3 / 2020 / ISSN 2587-3474 / ISSNe 2587-3482
Disponibil online 21 September, 2020. Descarcări-2. Vizualizări-384
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Load-bearing capacity of damaged reinforced concrete span structures strengthened with prestressed metal casings
Danilenko Denis1 , Zavoloka Michael1 , Karpiuk Vasyl1 , Karpiuk Irina1 , Rusu Ion2
1 Odessa State Academy of Civil Engineering and Architecture,
2 Technical University of Moldova
Journal of Engineering Sciences
Vol. 27, Nr. 2 / 2020 / ISSN 2587-3474 / ISSNe 2587-3482
Disponibil online 4 June, 2020. Descarcări-2. Vizualizări-553
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Strength, cractic resistance and deformativity of reinforced concrete beams damaged by through cracks, reinforced carbon fiber
Antonova Diana1 , Zavoloka Michael1 , Karpiuk Vasyl1 , Karpiuk Irina1 , Rusu Ion2
1 Odessa State Academy of Civil Engineering and Architecture,
2 Technical University of Moldova
Journal of Engineering Sciences
Vol. 27, Nr. 1 / 2020 / ISSN 2587-3474 / ISSNe 2587-3482
Disponibil online 31 March, 2020. Descarcări-1. Vizualizări-599
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

2018 - 2

Application of modern software complexes for modeling the work of damaged stone structures
Klymenko I.1 , Grynyova I.1 , Rusu Ion2
1 Odessa State Academy of Civil Engineering and Architecture,
2 Technical University of Moldova
Journal of Engineering Sciences
Vol. 25, Nr. 4 / 2018 / ISSN 2587-3474 / ISSNe 2587-3482
Disponibil online 20 March, 2019. Descarcări-6. Vizualizări-602
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Homogenization of the nanomodified concrete mixture in the magneto fluidized layer
Gonciaruc Valeriu1 , Bologa M.1 , Rusu Ion2 , Polikarpov Albert1 , Vrabie Elvira1 , Spînu Vasile1
1 Institute of Applied Physics,
2 Technical University of Moldova
Materials Science and Condensed Matter Physics
Ediția 9. 2018. Chișinău, Republica Moldova. .
Disponibil online 8 February, 2019. Descarcări-7. Vizualizări-691
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

2017 - 1

Электромагнитная активация воды для растворной смеси
Гончарук В.1 , Болога Мирча1 , Rusu Ion2 , Поликарпов А.А.1 , Врабие Эльвира1 , Spînu Vasile1
1 Институт прикладной физики АНМ,
2 Технический Университет Молдовы
Microelectronics and Computer Science
Ediția 9. 2017. Chișinău, Republica Moldova. ISBN 978-9975-4264-8-0.
Disponibil online 31 October, 2017. Descarcări-5. Vizualizări-610
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

2014 - 1

Improving the Properties of Fly Ash by Mixing with Different Substances
Chiricuţâ Ion , Rusu Ion
Technical University of Moldova
Meridian Ingineresc
Nr. 4 / 2014 / ISSN 1683-853X
Disponibil online 12 March, 2015. Descarcări-3. Vizualizări-707
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

2012 - 1

Studiul poceselor de degradare a stîlpilor din beton armat precomprimat pentru liniile electrice aeriene
Colesnic Igor , Croitoru Gheorghe1 , Rusu Ion2
1 Institutul de Energetica al AŞM,
2 Universitatea Tehnică a Moldovei
Problemele Energeticii Regionale
Nr. 1(18) / 2012 / ISSN 1857-0070
Disponibil online 30 November, 2013. Descarcări-5. Vizualizări-1040
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

2011 - 1

Procesele de coroziune a armăturilor betonului în medii gazoase
Rusu Ion1 , Mitoşeriu O.2 , Colesnic Igor2
1 Universitatea Tehnică a Moldovei,
2 Universitatea „Dunarea de Jos”, Galați
Meridian Ingineresc
Nr. 1 / 2011 / ISSN 1683-853X
Disponibil online 16 December, 2013. Descarcări-4. Vizualizări-670
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

2009 - 1

Metodă de obţinere a acoperirilor compozite cu matrice de zinc şi fază dispersă - fibre ceramice
Mitoşeriu O.1 , Rusu Ion2 , Cocindău S. , Potecaşu Florentina1 , Orac L.1
1 Universitatea „Dunarea de Jos”, Galați,
2 Universitatea Tehnică a Moldovei
Meridian Ingineresc
Nr. 2 / 2009 / ISSN 1683-853X
Disponibil online 8 October, 2013. Descarcări-7. Vizualizări-744
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
1 - 16 of 16