Studiul poceselor de degradare a stîlpilor din beton armat precomprimat pentru liniile electrice aeriene
Închide
Conţinutul numărului revistei
Articolul precedent
Articolul urmator
669 1
Ultima descărcare din IBN:
2020-05-20 13:30
SM ISO690:2012
COLESNIC, Igor; CROITORU, Gheorghe; RUSU, Ion. Studiul poceselor de degradare a stîlpilor din beton armat precomprimat pentru liniile electrice aeriene . In: Problemele Energeticii Regionale. 2012, nr. 1(18), pp. 44-56. ISSN 1857-0070.
EXPORT metadate:
Google Scholar
Crossref
CERIF

DataCite
Dublin Core
Problemele Energeticii Regionale
Numărul 1(18) / 2012 / ISSN 1857-0070

Studiul poceselor de degradare a stîlpilor din beton armat precomprimat pentru liniile electrice aeriene

Pag. 44-56

Colesnic Igor, Croitoru Gheorghe1, Rusu Ion2
 
1 Institutul de Energetica al AŞM,
2 Universitatea Tehnică a Moldovei
 
Disponibil în IBN: 30 noiembrie 2013


Rezumat

Se prezintă problema stării portante a stîlpilor, montaţi cu 20-30 ani în urmă, care prezintă degradări majore, ceea ce poate duce la colapsul structurii portante a sistemului energetic. Sînt analizate solicitările specifice stîlpilor din beton precomprimat, care au ca solicitări predominante încovoierea şi/sau torsiunea. Aceste solicitări adeseori provoacă fisuri ce contribuie la uşurarea pătrunderii substanţelor agresive în masa betonului, ceea ce conduce la coroziunea armăturii stîlpilor.

Рассматривается проблема несущей способности столбов, установленных 20-30 лет назад, которые имеют серьезные повреждения, что может вызвать разрушение несущей структуры энергетической системы. Проанализированы специфичные напряжения преднапряженных столбов, которые имеют преимущественно изгибающие и/или нагрузки кручения. Такие нагрузки часто вызывают трещины, которые способствуют проникновению коррозионных веществ в массу бетона, что приводит к коррозии арматуры столбов.

It is presented the problem of state of bearing pillars installed 20-30 years ago, which have considerable degradation, which can lead to collapse of the bearing structure of the energy system. There are analyzed priestesses concrete pillars, which are predominantly bending applications and/or torsion. These loads often cause cracks that contribute the penetration of corrosive substances in concrete, which leads to corrosion of reinforcement pillars.

Cuvinte-cheie
stîlpi din beton, liniile electrice aerienr,

degradare