IBN
Închide
Buruiană Ion
Cuvinte-cheie (62): researcher (3), editor (3), talent (2)
Dinamica numărului de publicaţii pe ani
Dinamica articolelor pe ani
Distribuirea numărului de pagini publicate pe categorii de reviste și ani
Distribuirea articolelor pe domenii şi ani
Colaborarea autorului
Dinamica descărcărilor pe ani
ORCiD

Articole în reviste din RM - 20.
XLS PDF DOC
SM ISO690:2012

2019 - 3

In memoriam. Un aspect mai puţin cunoscut al activităţii ştiinţifice a folcloristului Efim Junghietu – cercetările de teren
Buruiană Ion
Institutul de Filologie Română „Bogdan Petriceicu-Hasdeu”
Philologia
Nr. 5-6(305-306) / 2019 / ISSN 0236-3119
Disponibil online 16 January, 2020. Descarcări-0. Vizualizări-48
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Un cercetător în duşmănie pe viaţă cu minciuna şi nedreptatea (Folcloristul Andrei Hâncu – 90 de ani de la naştere)
Buruiană Ion
Institutul de Filologie Română „Bogdan Petriceicu-Hasdeu”
Philologia
Nr. 3-4(303-304) / 2019 / ISSN 0236-3119
Disponibil online 2 October, 2019. Descarcări-2. Vizualizări-96
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Un valorificator şi propagator fidel al folclorului copiilor (Nicolae Băieşu – 85 de ani de la naştere)
Buruiană Ion
Institutul de Filologie Română „Bogdan Petriceicu-Hasdeu”
Philologia
Nr. 3-4(303-304) / 2019 / ISSN 0236-3119
Disponibil online 2 October, 2019. Descarcări-0. Vizualizări-67
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

2018 - 3

Dreptul aplicabil contractelor comerciale internaţionale
Buruiană Ion
Institutul de Relaţii Internaţionale din Moldova
Relaţii internaţionale. Plus
Nr. 1(13) / 2018 / ISSN 1857-4440 / ISSNe 2587-3393
Disponibil online 11 August, 2018. Descarcări-0. Vizualizări-168
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
O mândrie a folcloristicii moldoveneşti şi a celei ruse – academicianul Victor Gaţac
Buruiană Ion
Institutul de Filologie Română „Bogdan Petriceicu-Hasdeu”
Philologia
Nr. 3-4(297-298) / 2018 / ISSN 0236-3119
Disponibil online 15 November, 2018. Descarcări-2. Vizualizări-109
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Prima folcloristă din RSSM – Maria Savin
Buruiană Ion
Institutul de Filologie Română „Bogdan Petriceicu-Hasdeu”
Philologia
Nr. 5-6(299-300) / 2018 / ISSN 0236-3119
Disponibil online 5 February, 2019. Descarcări-1. Vizualizări-131
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

2017 - 1

Un folclorist, etnograf, profesor, publicist şi om de cultură-model – Petre V. Ştefănucă
Buruiană Ion
Institutul de Filologie al AŞM
Philologia
Nr. 5-6(293-294) / 2017 / ISSN 0236-3119
Disponibil online 5 January, 2018. Descarcări-1. Vizualizări-260
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

2016 - 1

Vladimir Curbet − protector, valorificator, promotor şi popularizator al folclorului literar
Buruiană Ion
Institutul de Filologie al AŞM
Philologia
Nr. 1-2(283-284) / 2016 / ISSN 0236-3119
Disponibil online 31 May, 2016. Descarcări-2. Vizualizări-265
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

2015 - 3

O folcloristă – Lilia Hanganu (10.06.1955 – 26.07.2005) Argumente pentru neuitare
Buruiană Ion
Institutul de Filologie al AŞM
Philologia
Nr. 3-4(279-280) / 2015 / ISSN 0236-3119
Disponibil online 14 September, 2015. Descarcări-4. Vizualizări-255
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Un academician fără titlu sau cu tristeţe despre scriitorul şi savantul Ion Ciocanu
Buruiană Ion
Institutul de Filologie al AŞM
Philologia
Nr. 1-2(277-278) / 2015 / ISSN 0236-3119
Disponibil online 13 August, 2015. Descarcări-4. Vizualizări-291
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Un etnolog de seamă – Nicolae BĂIEŞU (24.06.1934-07.06.2015)
Buruiană Ion
Institutul de Filologie al AŞM
Philologia
Nr. 3-4(279-280) / 2015 / ISSN 0236-3119
Disponibil online 14 September, 2015. Descarcări-2. Vizualizări-250
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

2014 - 2

Scriitorul, folcloristul şi omul Grigore Botezatu în referinţe şi aprecierI
Buruiană Ion
Institutul de Filologie al AŞM
Philologia
Nr. 1-2(271) / 2014 / ISSN 0236-3119
Disponibil online 22 October, 2014. Descarcări-4. Vizualizări-294
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Un sat românesc din nordul Bucovinei şi literatura lui populară
Buruiană Ion
Institutul de Filologie al AŞM
Philologia
Nr. 3-4(273) / 2014 / ISSN 0236-3119
Disponibil online 13 January, 2015. Descarcări-0. Vizualizări-289
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

2013 - 1

Un etnolog încă neapreciat la justa lui valoare
Buruiană Ion
Institutul de Filologie al AŞM
Philologia
Nr. 1-2(266) / 2013 / ISSN 0236-3119
Disponibil online 10 October, 2013. Descarcări-0. Vizualizări-393
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

2012 - 3

Două texte populare inedite despre războiul de la Nistru.
Buruiană Ion
Institutul de Filologie al AŞM
Philologia
Nr. 3-4(262) / 2012 / ISSN 0236-3119
Disponibil online 29 July, 2013. Descarcări-1. Vizualizări-417
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Istoricul litetar Vasile Ciocanu şi creaţia populară orală
Buruiană Ion
Institutul de Filologie al AŞM
Philologia
Nr. 1-2(260) / 2012 / ISSN 0236-3119
Disponibil online 19 November, 2013. Descarcări-0. Vizualizări-324
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
O creaţie poetico-muzicală folclorizată despre „catastrofa secolului”
Buruiană Ion
Institutul de Filologie al AŞM
Philologia
Nr. 5-6(264) / 2012 / ISSN 0236-3119
Disponibil online 26 November, 2013. Descarcări-1. Vizualizări-363
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

2011 - 2

Fapta ilicită şi prejudiciul in jurisprudenţa Curţii Europene pentru drepturile omului
Buruiană Ion
Institutul de Relaţii Internaţionale din Moldova
Anuar Ştiinţific al Institutului de Relaţii Internaţionale
Nr. 9 / 2011 / ISSN 1857-1840
Disponibil online 27 November, 2013. Descarcări-5. Vizualizări-336
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Raportul intre protecţia juridică internă şi cea europeană a drepturilor omului
Buruiană Ion
Institutul de Relaţii Internaţionale din Moldova
Anuar Ştiinţific al Institutului de Relaţii Internaţionale
Nr. 9 / 2011 / ISSN 1857-1840
Disponibil online 13 December, 2013. Descarcări-3. Vizualizări-313
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

2009 - 1

Un etnolog care ne face onoare (Nicolae Băieşu la 75 de ani)
Buruiană Ion
Institutul de Filologie al AŞM
Metaliteratură
Nr. 3-4(21) / 2009 / ISSN 1857-1905
Disponibil online 16 December, 2013. Descarcări-1. Vizualizări-307
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
1 - 20 of 20