Un valorificator şi propagator fidel al folclorului copiilor (Nicolae Băieşu – 85 de ani de la naştere)
Închide
Conţinutul numărului revistei
Articolul precedent
Articolul urmator
254 0
Căutarea după subiecte
similare conform CZU
398(478)(092) (12)
Folclor propriu-zis (390)
SM ISO690:2012
BURUIANĂ, Ion. Un valorificator şi propagator fidel al folclorului copiilor (Nicolae Băieşu – 85 de ani de la naştere). In: Philologia. 2019, nr. 3-4(303-304), pp. 132-135. ISSN 1857-4300.
EXPORT metadate:
Google Scholar
Crossref
CERIF

DataCite
Dublin Core
Philologia
Numărul 3-4(303-304) / 2019 / ISSN 1857-4300 /ISSNe 2587-3717

Un valorificator şi propagator fidel al folclorului copiilor (Nicolae Băieşu – 85 de ani de la naştere)


CZU: 398(478)(092)
Pag. 132-135

Buruiană Ion
 
Institutul de Filologie Română „Bogdan Petriceicu-Hasdeu”
 
Disponibil în IBN: 2 octombrie 2019