IBN
    


    
  


    
Închide

Afișare rezultate

SM ISO690:2012
Afisarea articolelor 1-20(89) pentru cuvîntul-cheie "transformation"
Арендное сельскохозяйственное землепользование Украины в условиях рыночных отношений
Koliosa L.
Cadastru și Drept
Vol.48. 2018. Chişinău Republica Moldova. ISBN 978-9975-64-297-2.
Disponibil online 13 November, 2019. Descarcări-3. Vizualizări-597
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Învățământul inovativ, premisă a succesului educațional
Milici-Suverjan Gabriela
Научно-образовательное пространство:
Ediția 2. 2022. Комрат. ISBN 978-9975-83-229-8.
Disponibil online 23 March, 2023. Descarcări-2. Vizualizări-99
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Învățământul inovativ, premisă a succesului educațional
Milici-Suverjan Gabriela
Научно-образовательное пространство:
Ediția 2. 2022. Комрат. ISBN 978-9975-83-229-8.
Disponibil online 22 March, 2023. Descarcări-1. Vizualizări-120
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Poveștile – receptare artistică și investigație folclorică
Calina Ludmila
Ştiinţă, educaţie, cultură
Vol. 3. 2023. Comrat. ISBN 978-9975-83-254-0.
Disponibil online 4 May, 2023. Descarcări-4. Vizualizări-108
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Перспективы государственности в контексте необходимости соблюдения прав человека
Șuliga Ruslan
Ştiinţă, educaţie, cultură
Vol.1. 2023. Comrat. ISBN 978-9975-83-254-0; 978-9975-83-255-7.
Disponibil online 26 April, 2023. Descarcări-2. Vizualizări-105
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Legal regulation of certain types of unnamed contracts
Tatar Olga
Comrat State University
Ştiinţă, educaţie, cultură
Vol.1. 2023. Comrat. ISBN 978-9975-83-254-0; 978-9975-83-255-7.
Disponibil online 25 April, 2023. Descarcări-2. Vizualizări-128
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Трансформация традиций в сельской семье в Беларуси: социологический анализ
Balbuțcaia Marina
Институт экономики Национальной академии наук Беларуси
Creşterea economică în condiţiile globalizării
Ediția 13. 2018. Chișinău, Republica Moldova. ISBN 978-9975-3272-2-0.
Disponibil online 26 May, 2022. Descarcări-1. Vizualizări-174
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Regimul juridic al transformării societăților comerciale. Studiu comparat
Lupaşco Vera1, Volcinschi Victor2
Promovarea valorilor sociale în contextul integrării Europene
2018. Chişinău. ISBN 978-9975-3185-7-0.
Disponibil online 14 February, 2022. Descarcări-6. Vizualizări-226
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Creșterea performanței manageriale prin implimentarea modelului schimbării organizaționale al luI John Kotter
Stefanco Natalia
Paradigme moderne în dezvoltarea economiei naţionale şi mondiale
R. 2019. Chişinău. ISBN 978-9975-142-57-1.
Disponibil online 8 April, 2020. Descarcări-8. Vizualizări-530
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Трансформация миграционной политики ЕС в условиях обострения проблем нелегальной миграции и беженцев
Balitskaia Iuliia
Современные миграционные процессы: сoстояние и основные формы
2016. Chișinău, Republica Moldova. .
Disponibil online 5 October, 2021. Descarcări-2. Vizualizări-177
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Способы организации доставки электронного образовательного контента в условиях цифровой трансформации
Velicova Tatiana
Комратский государственный университет
Perspectivele şi Problemele Integrării în Spaţiul European al Cercetării şi Educaţiei
Vol.8, Partea 1. 2021. Cahul. ISBN 2587-3563.
Disponibil online 13 December, 2021. Descarcări-2. Vizualizări-246
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Трансформация высшего образования в условиях пандемии
Blohin Victor
Ştiinţă, educaţie, cultură
Vol.2. 2022. Comrat, Republica Moldova. ISBN 978-9975-83-176-5; 978-9975-83-178-9.
Disponibil online 4 April, 2022. Descarcări-3. Vizualizări-212
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Экономика впечатлений: лучшие практики для предоставления гостиничных и туристских услуг в условиях трансформации социально-экономических систем
Gazghireeva Larisa
Ştiinţă, educaţie, cultură
Vol.1. 2022. Comrat, Republica Moldova. ISBN 978-9975-83-176-5; 978-9975-83-177-2.
Disponibil online 28 March, 2022. Descarcări-0. Vizualizări-172
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Трансформации высшего образования и менеджмента научных исследований в Украине
Sirinyok-Dolgaryova Katerina
Ştiinţă, educaţie, cultură
Vol.2. 2018. Comrat, Republica Moldova. ISBN 978-9975- 83-058-4.
Disponibil online 26 September, 2019. Descarcări-0. Vizualizări-505
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Dimensiuni ale învățării școlare: abordări conceptuale
Franţuzan Ludmila
Perspectivele şi Problemele Integrării în Spaţiul European al Cercetării şi Educaţiei
Vol.7, Partea 2. 2020. Cahul, Republica Moldova. ISBN 978-9975-88-060-2.
Disponibil online 15 December, 2020. Descarcări-137. Vizualizări-1027
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Tendinţe privind transformarea educaţiei într-o societate a învăţării
Hadîrcă Maria
Perspectivele şi Problemele Integrării în Spaţiul European al Cercetării şi Educaţiei
Vol.7, Partea 2. 2020. Cahul, Republica Moldova. ISBN 978-9975-88-060-2.
Disponibil online 14 December, 2020. Descarcări-27. Vizualizări-637
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Цифровая трансформация промышленности: особенности формирования механизма
Golubițkaia Alla
Проблемы и вызовы экономики региона в условиях глобализации
Editia 7. 2021. Comrat, Republica Moldova. ISBN 978-9975-83-168-0..
Disponibil online 9 February, 2023. Descarcări-0. Vizualizări-93
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Формирование новых форм хозяйствования в аграрном секторе экономике Республики Молдова
Cara Maria, Musca Snejana
Комратский государственный университет
Проблемы и вызовы экономики региона в условиях глобализации
Editia 7. 2021. Comrat, Republica Moldova. ISBN 978-9975-83-168-0..
Disponibil online 8 February, 2023. Descarcări-1. Vizualizări-79
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
On rational bases of GL(2,R)-comitants of planar polynomial systems of differential equations
Calin Iurie
Institute of Mathematics and Computer Science ASM
Buletinul Academiei de Ştiinţe a Moldovei. Matematica
Nr. 2(42) / 2003 / ISSN 1024-7696
Disponibil online 7 December, 2013. Descarcări-1. Vizualizări-764
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Fenomenul Separatismului secolului XXI: aspecte şi abordări doctrinale.
Patraşko Alexandr
Focarele separatiste și impactul lor asupra terorismului contemporan
2017. Chișinău. ISBN 978-9975-121-38-5.
Disponibil online 9 April, 2020. Descarcări-18. Vizualizări-490
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 
 

1-20 of 89