IBN
Close
ABCDEFGHIJKLMNOPQRSTUVWXZ
ЗСЭ

Despre revistă
Cautare
Domenii de acreditare
Domenii ştiinţifice
Acces la textul integral
Anul fondării  1995
Fondatori
Universitatea Tehnică a Moldovei
Tirajul revistei   200
Vizibilitate internațională
Caracteristica articolelor
Limba de publicare
Ultima descărcare din IBN:
2023-05-23 17:34
Colegiul de redacţie
Vizibilitatea autorilor

Numărul curent

  nr. 1 / 2018  (1 din 4)19CZU
 2018  (1 din 4)19
Nr. 1 19CZU
 2017  (4 din 4)60
Nr. 4 14CZU
Nr. 3 14CZU
Nr. 2 14CZU
Nr. 1 18CZU
 2016  (4 din 4)72
Nr. 3(62) 15CZU
Nr. 2(61) 17CZU
Nr. 1(60) 22CZU
Nr. 4 18CZU
 2015  (4 din 4)77
Nr. 3(58) 20CZU
Nr. 2(57) 16CZU
Nr. 1(56) 25CZU
Nr. 4 16CZU
 2014  (4 din 4)79
Nr. 4 20CZU
Nr. 3 20CZU
Nr. 2 19CZU
Nr. 1 20CZU
 2013  (4 din 4)72
Nr. 4 18
Nr. 3 21
Nr. 2 17
Nr. 1 16
 2012  (4 din 4)74
Nr. 4 21
Nr. 3 17
Nr. 2 18
Nr. 1 18
 2011  (4 din 4)82
Nr. 4 20
Nr. 3 20
Nr. 2 19
Nr. 1 23
 2010  (4 din 4)78
Nr. 4 22
Nr. 3 19
Nr. 2 20
Nr. 1 17
 2009  (4 din 4)74
Nr. 4 18
Nr. 3 17
Nr. 2 25
Nr. 1 14
 2002  (1 din 4)37
Nr. 1 37
imagine

pISSN: 1683-853X
Meridian Ingineresc
Categoria:
  • C (2017.12.21-2019.12.21)
  • C (2013.11.28-2017.11.28)
  • C (2009.04.30-2013.11.27)

Finanţe şi contabilitate în condiţiile economiei concurenţiale Informatică, statistică şi cibernetică economică Teorie economică, politici economice şi tendinţe ale business-ului modern Strategii şi mecanisme de restructurare a economiei


În ajutorul Colegiului de redacție în procedura de evaluare a revistei.
Notă: Descărcați formularele și completați cu datele lipsă.
Disponibil în IBN pentru perioada:
2002 - 2018
Clasificate
ÎnregistrateAccesateDescărcateCZU
Articole72465103511607302
Volume38419341416
Total76269296913023

Vizualizări   1087Descărcări   85

Conţinutul numărului de revistă

Conştientizarea faptului alegerii de către Republica Moldova a vectorului european de dezvoltare11-18

CZU: 001.891(478)+338(478+4)

Holban Ion
Despre fiabilitatea diodelor electroluminescente albe (WLEDs) de putere, folosite în iluminatul public19-25

CZU: 621.315.592

Băjenescu Titu-Marius
Mecanismul şi particularităţile procesului continuu de vibroextractare a materiei prime vegetale26-30

CZU: 663/664

Zavealov Vladimir , Bodrov V. , Zaporojeţ Iulia , Misyura T. , Popova N. , Dekanskii Vadim
Modelarea sistemelor orientate pe servicii prin reţele Petri reconfigurabile cu atribute matriceale31-38

CZU: 004.94:519.71/.72

Palii Diana
Aplicarea micropeliciulelor de grafit la micşorarea coeficientului de adeziune superficială39-44

CZU: 621.78+621.794

Marin L. , Topală Pavel , Stoicev Petru , Ojegov Alexandr
Dispozitiv electronic bazat pe microprocesor pentru monitoringul ecologic45-47

CZU: 004:574

Şişianu Sergiu , Verjbiţki Valeriu , Şişianu Teodor , Lazari Eugeniu
Aspecte generale privind îmbunătăţirea calităţii procesului de predare a chimiei în învăţământul tehnic48-53

CZU: 378.147:54

Şerban Sorina Gabriela , Cotelea Vitalie
Iluminat eficient bazat pe diode superluminiscente cu activare automată zi/noapte/zgomot54-59

CZU: 621.315.592

Secrieru Vitalie
Ecuaţiile constitutive macroscopice ale proceselor monotone termovâscoelastoplastice60-67

CZU: 539.374+539.4

Sveatenco Natalia
Perspectivele asigurării securităţii alimentare a Republicii Moldova68-73

CZU: 338.439.6(478)

Condrea Elena
Producţia de nuci Juglans regia L. în Republica Moldova74-77

CZU: 634.51(478)

Sandulachi Elisaveta
Studierea procesului de uscare a rădăcinilor de păpădie prin metoda convectivă şi combinată78-81

CZU: 664.8.022:66.047.41:582.998.4

Lupaşco Andrei , Bantea-Zagoreanu Valentina , Rotari Elena
Influenţa factorilor biochimici asupra procesului de macerare-fermentare la producerea vinurilor roşii82-86

CZU: 663.222:631.147

Cravcesco Alexandru
Studiul matematico-statistic a industriei Moldovei în profil teritorial (partea I) 86-90

CZU: 311.3:332.146.2(478)

Lvovschi Nicolae
Activităţile de grup în predarea vocabularului din domeniul telecomunicaţiilor91-92

CZU: 37.02::81'374.2'373.46:654.9

Chiţac Gabriela
Rentabilitatea implementării centralelor de cogenerare urbane cu ciclu mixt gaze-abur în România93-98

CZU: 621.311.2:658.155(498)

Hoară Marius-Costel , Athanasovici V.
Valorificarea deşeurilor de tomate prin metoda de CO2-extracţie99-101

CZU: 577.1:635.64

Migalatiev Olga , Jenac Ana , Caragia Vavil , Tîrsînă Marina , Soboleva Inessa
Impactul tratamentelor tehnologice asupra activităţii ureazice a boabelor de năut108-112

CZU: 664.64.016.3/.7:635.657

Gutium O. , Ciumac Jorj
Procedee utilizate la rezolvarea problemelor creative113-113

CZU: 621:37.035

Dulgheru Valeriu
Personalităţi de pe meridianele universului ştiinţific114-115

CZU: 929:[51+001]

Manolea Gheorghe