IBN
Close

Reviste științifice indexate în IBN în care se publică autorii din R.Moldova


din domeniul "Chimie"

ABCDEFGHIJKLMNOPQRSTUVWXZ
АБВГДЕЁЖЗИКЛМНОПРСУФЭToate

10.

9 în Acces deschis, 3 indexate în SCOPUS, 3 indexate în Web of Science


Acta et commentationes (Ştiinţe Exacte și ale Naturii)
Categoria:B
ISSN:2537-6284

Chemistry Journal of Moldova
Categoria:A
Scopus: https://www.scopus.com/sourceid/21100773812
WoS: http://mjl.clarivate.com/cgi-bin/jrnlst/jlresults.cgi?PC=MASTER&ISSN=1857-1727
ISSN:1857-1727

EcoSoEn
Categoria:B
ISSN:2587-344X

Journal of Optics (United Kingdom)
Scopus: https://www.scopus.com/sourceid/19700189500
WoS: https://mjl.clarivate.com:/search-results?issn=2040-8978&hide_exact_match_fl=true&utm_source=mjl&utm_medium=share-by-link&utm_campaign=journal-profile-share-this-journal
ISSN:2040-8978

Mediul Ambiant
ISSN:1810-9551

Meridian Ingineresc
ISSN:1683-853X

Revista de Ştiinţă, Inovare, Cultură şi Artă „Akademos”
Categoria:B
ISSN:1857-0461

Sănătate Publică, Economie şi Management în Medicină
Categoria:B
ISSN:1729-8687

Studia Universitatis Moldaviae (Seria Ştiinţe Reale şi ale Naturii)
Categoria:B
ISSN:1814-3237

Surface Engineering and Applied Electrochemistry
Categoria:A
Scopus: https://www.scopus.com/sourceid/11700154397
WoS: https://mjl.clarivate.com/journal-profile
ISSN:1068-3755

 
 

1-10 of 10