FORMULAR DE APLICARE PENTRU EVALUAREA REVISTELOR ŞTIINŢIFICE


ACADEMIA DE ŞTIINŢE A MOLDOVEI

AGENȚIA NAȚIONALĂ DE ASIGURARE A CALITĂȚII
ÎN EDUCAȚIE ȘI CERCETARE


Înregistrarea formularului (se completează de persoana care a recepţionat formularul)

Nr. şi data de înregistrare
Înregistrat de: NumePrenume
InstituțiaFuncţia

1. Titlul revistei

Sănătate Publică, Economie şi Management în Medicină

2. Cod ISSN

pISSN: 1729-8687

3. Site-ul revistei

http://public-health.md/index.php?page=revista

4. Fondatorul

DenumireaAsociaţia Economie, Management şi Psihologie în Medicină
AdresaBd. Ștefan cel Mare 194a (blocul 4, et. 4) MD-2004, Chișinău, Republica Moldova
Telefon / fax / e-mail(+373)22244146, (+373)22242344, economiemanagement@yahoo.com
Web
Persoană de contact
Adresa de e-mail a persoanei de contact

5. Tirajul revistei

Nr. 3(81), 2019 - 100
Nr. 2(80), 2019 - 100
Nr. 1(79), 2019 - 100
Nr. 4(78), 2018 - 200

6. Colegiul de redacţie
(nume, prenume, titlu ştiinţific, științifico-didactic, onorific, instituţia (țara), funcţia, cel puțin 1 publicație (dacă dispune) în WoS și Scopus)
* Web of Science ResearcherID sau / şi Scopus Author ID atestă prezența articolelor in Web of Science sau / şi Scopus. Pentru vizualizarea publicațiilor faceți click pe link

1.Pînzaru Iurie, dr., conf.univ., Universitatea de Stat de Medicină şi Farmacie „Nicolae Testemiţanu“ (Republica Moldova), Redactor-şef adjunct - Scopus Author ID - 55843968500, Scopus Author ID - 57211803871
2.Lozan Oleg, dr.hab., prof.univ., Universitatea de Stat de Medicină şi Farmacie „Nicolae Testemiţanu“ (Republica Moldova), Redactor-şef adjunct
3.Buga Mircea, dr., Universitatea de Stat de Medicină şi Farmacie „Nicolae Testemiţanu“ (Republica Moldova)
4.Serbulenco Aliona, dr., Universitatea de Stat de Medicină şi Farmacie „Nicolae Testemiţanu“ (Republica Moldova)
5.Moroşanu Mihail, dr., conf.univ., Universitatea de Stat de Medicină şi Farmacie „Nicolae Testemiţanu“ (Republica Moldova), Redactor-şef adjunct
6.Goma Ludmila, conf.univ., Universitatea de Stat de Medicină şi Farmacie „Nicolae Testemiţanu“ (Republica Moldova), Secretar responsabil - Scopus Author ID - 57210021658
7.Ababii Ion, acad., prof.univ., Universitatea de Stat de Medicină şi Farmacie „Nicolae Testemiţanu“ (Republica Moldova) - Scopus Author ID - 57205074565
8.Bahnarel Ion, dr.hab., prof.univ., Universitatea de Stat de Medicină şi Farmacie „Nicolae Testemiţanu“ (Republica Moldova), Redactor-şef adjunct
9.Belostecinic Grigore, acad., dr.hab., prof.univ., Academia de Studii Economice din Moldova (Republica Moldova)
10.Kostin Sawa, prof., (Germania)
11.Eţco Ludmila, dr.hab., prof.cerc., Universitatea de Stat de Medicină şi Farmacie „Nicolae Testemiţanu“ (Republica Moldova)
12.Friptuleac Grigore, dr.hab., prof.univ., Universitatea de Stat de Medicină şi Farmacie „Nicolae Testemiţanu“ (Republica Moldova)
13.Frunză Nicolae, Universitatea de Stat de Medicină şi Farmacie „Nicolae Testemiţanu“ (Republica Moldova)
14.Gavriliuc Mihail, dr.hab., prof.univ., Universitatea de Stat de Medicină şi Farmacie „Nicolae Testemiţanu“ (Republica Moldova)
15.Ghicavîi Victor, m.c., dr.hab., prof.univ., Universitatea de Stat de Medicină şi Farmacie „Nicolae Testemiţanu“ (Republica Moldova)
16.Ghidirim Gheorghe, acad., prof.univ., Universitatea de Stat de Medicină şi Farmacie „Nicolae Testemiţanu“ (Republica Moldova) - Scopus Author ID - 10639022600
17.Gudumac Eva, acad., Universitatea de Stat de Medicină şi Farmacie „Nicolae Testemiţanu“ (Republica Moldova)
18.Iavorschi Constantin, dr.hab., prof.cerc., Universitatea de Stat de Medicină şi Farmacie „Nicolae Testemiţanu“ (Republica Moldova) - Scopus Author ID - 57203115614
19.Magdei Mihai, dr.hab., Universitatea de Stat de Medicină şi Farmacie „Nicolae Testemiţanu“ (Republica Moldova)
20.Mereuţă Ion, prof.univ., Universitatea de Stat de Medicină şi Farmacie „Nicolae Testemiţanu“ (Republica Moldova)
21.Opopol Nicolae, m.c., dr.hab., prof.univ., Universitatea de Stat de Medicină şi Farmacie „Nicolae Testemiţanu“ (Republica Moldova) - Scopus Author ID - 16316541300
22.Paladi Gheorghe, acad., Universitatea de Stat de Medicină şi Farmacie „Nicolae Testemiţanu“ (Republica Moldova)
23.Pantea Valeriu, dr., conf.cerc., Universitatea de Stat de Medicină şi Farmacie „Nicolae Testemiţanu“ (Republica Moldova)
24.Popovici Mihail, acad., dr.hab., Universitatea de Stat de Medicină şi Farmacie „Nicolae Testemiţanu“ (Republica Moldova) - Scopus Author ID - 7006192162
25.Rahim Yousif, (Italia)
26.Prisacari Viorel, m.c., dr.hab., prof.univ., Universitatea de Stat de Medicină şi Farmacie „Nicolae Testemiţanu“ (Republica Moldova) - Scopus Author ID - 6506882701
27.Rudic Valeriu, acad., dr.hab., Institutul de Microbiologie şi Biotehnologie al AŞM (Republica Moldova) - Scopus Author ID - 6508235623
28.Spânu Constantin, Centrul Naţional de Sanătate Publică (Republica Moldova)
29.Şalaru Ina, Universitatea de Stat de Medicină şi Farmacie „Nicolae Testemiţanu“ (Republica Moldova)
30.Tintiuc Dumitru, Universitatea de Stat de Medicină şi Farmacie „Nicolae Testemiţanu“ (Republica Moldova)
31.Toderaş Mihai, (Germania)
32.Topor Boris, prof.univ., Universitatea de Stat de Medicină şi Farmacie „Nicolae Testemiţanu“ (Republica Moldova)
33.Ţîbîrnă Gheorghe, acad., dr.hab., Universitatea de Stat de Medicină şi Farmacie „Nicolae Testemiţanu“ (Republica Moldova)
34.Ţârdea Teodor, (Republica Moldova)
35.Vlaicu Brigitha, (România)
36.Volneanschi Ana, conf.cerc., Universitatea de Stat de Medicină şi Farmacie „Nicolae Testemiţanu“ (Republica Moldova)
37.Vovc Victor, dr.hab., prof.univ., Universitatea de Stat de Medicină şi Farmacie „Nicolae Testemiţanu“ (Republica Moldova) - Scopus Author ID - 23974655300
38.Zapuhlîh Grigore, dr.hab., conf.univ., Universitatea de Stat de Medicină şi Farmacie „Nicolae Testemiţanu“ (Republica Moldova)
39.Anton Emil, Universitatea de Medicină şi Farmacie „Gr.T. Popa“, Iaşi (România)
40.Nautre Benoit, (Franţa)
41.Ciobanu Vasile, (Ucraina)
42.Denisov Igor, (Rusia)
43.Polunina Natalia, (Rusia)
44.Tulcinschi Teodor, (Israel)

7. Domeniile ştiinţifice pentru care revista solicită statut de publicaţie ştiinţifică de profil
(se enumeră domeniile la care se publică anual un număr suficient de articole pentru a asigura diseminarea şi schimbul de informaţie ştiinţifică)
* În tabel se vor lăsa doar domeniile pentru care revista solicită statut de publicație științifică de profil

 • Ştiinţe politice
 • Studiul artelor şi culturologie
 • Ştiinţe inginereşti şi tehnologii
 • Ştiinţe biologice
 • Ştiinţe chimice
 • Ştiinţe juridice
 • Ştiinţe economice
 • Ştiinţe medicale
 • Filologie
 • Filosofie
 • Ştiinţe geonomice
 • Istorie şi arheologie
 • Ştiinţe medical-veterinare
 • Ştiinţe ale educaţiei
 • Psihologie
 • Sociologie
 • Ştiinţe agricole
 • Matematică
 • Ştiinţa informaţiei
 • Ştiinţe fizice
 • Ştiinţe militare şi informaţii
 • Media şi comunicare
 • Religie şi teologie

8. Anul fondării revistei

2003

9. Frecvenţa apariţiei
(se indică frecvenţa apariției în ultimii 5 ani)

2014Numere planificate: 4apărute: 6
2015Numere planificate: 4apărute: 7
2016Numere planificate: 4apărute: 6
2017Numere planificate: 4apărute: 4
2018Numere planificate: 4apărute: 4

10. Limba de publicare
(se indică limba în care se publică în ultimul an; în caz că se publică în mai multe limbi – se indică proporţia fiecăreia)

Articole ştiinţificeRusa - 2%
Romana - 90%
Engleza - 8%
RezumateRusa - 100%
Romana - 98%
Engleza - 100%

11. Baze de date și cataloage internaţionale în care este inclusă revista
(se indică bazele de date și cataloagele internaționale importante în care revista a fost înclusă în ultimii 5 ani și perioada includerii; se atașează o dovadă privind includerea)


12. Autori care dispun de articole în WoS și Scopus
(se indică autorii care au publicat în revista înaintată spre evaluare în ultimii 3 ani și care au cel puțin o publicație pe parcursul vieții inclusă în WoS și Scopus; se indică cel puțin o publicație a acestora în WoS și Scopus)
* Web of Science ResearcherID sau / şi Scopus Author ID atestă prezența articolelor in Web of Science sau / şi Scopus. Pentru vizualizarea publicațiilor faceți click pe link

1.Ababii Ion - Scopus Author ID - 57205074565
2.Alexandru Sofia - Scopus Author ID - 56522937100
3.Anisei Angela - Scopus Author ID - 57209781467
4.Berliba Elina - Scopus Author ID - 57204278515
5.Bivol Elena - Scopus Author ID - 57208187068
6.Botnaru Victor - Scopus Author ID - 8559045300
7.Brocovschii Victoria - Scopus Author ID - 55151579200
8.Burgoci Serghei - Scopus Author ID - 57194766007
9.Cerniţanu Mariana - Scopus Author ID - 57210021343
10.Chiosa-Chiaburu Doina - Scopus Author ID - 57203968539
11.Chiriţă Cornel - Scopus Author ID - 6603639365
12.Ciobanu Angela - Scopus Author ID - 57209781802
13.Cliscovscaia Tatiana - Scopus Author ID - 57200411268
14.Curocichin Ghenadie - Scopus Author ID - 37037001200
15.Davies Philip - Scopus Author ID - 24358713600
16.Deseatnicova Elena - Scopus Author ID - 55829111100
17.Diaconu Camelia - Scopus Author ID - 24449374200
18.Dumbrava Vlada-Tatiana - Scopus Author ID - 57208326229
19.Furtuna Nicolae - Scopus Author ID - 7003428056, Scopus Author ID - 57209686223
20.Garabajiu Maria - Scopus Author ID - 57202628428
21.Grejdieru Alexandra - Scopus Author ID - 57202751043
22.Grib Liviu - Scopus Author ID - 6505939033
23.Gudumac Valentin - Scopus Author ID - 57204126291
24.Guţu Veaceslav - Scopus Author ID - 57210358425
25.Holban Tiberiu - Scopus Author ID - 57193832267
26.Hotineanu Adrian - Scopus Author ID - 8726262200
27.Hotineanu Vladimir - Scopus Author ID - 8726262300
28.Iavorschi Constantin - Scopus Author ID - 57203115614
29.Isac Maria - Scopus Author ID - 57207594845
30.Iurcu-Străistaru Elena - Scopus Author ID - 57211849213
31.Ivancov Grigore - Scopus Author ID - 57194775011
32.Leşco Galina - Scopus Author ID - 56276484000
33.Lesnic Evelina - Scopus Author ID - 57203720300
34.Leviţchi Alexei - Scopus Author ID - 57195352164
35.Loghin-Oprea Natalia - Scopus Author ID - 57202628961
36.Malic Alina - Scopus Author ID - 57203731430
37.Maniuc Mihail - Scopus Author ID - 57205083524
38.Mazur Minodora - Scopus Author ID - 57192665961
39.Mazur-Nicorici Lucia - Scopus Author ID - 57202628540
40.Munteanu Diana - Scopus Author ID - 57205299208
41.Munteanu Oxana - Scopus Author ID - 26435358100
42.Musteaţă Vasile - Scopus Author ID - 7801671470
43.Negreş Simona - Scopus Author ID - 8633944600
44.Niguleanu Adriana - Scopus Author ID - 57203713040
45.Obreja Galina - Scopus Author ID - 57200197247
46.Opopol Nicolae - Scopus Author ID - 16316541300
47.Paraschiv Angela - Scopus Author ID - 57210363922
48.Parii Sergiu - Scopus Author ID - 57203976031
49.Peltec Angela - Scopus Author ID - 57194776363
50.Pînzaru Iurie - Scopus Author ID - 55843968500, Scopus Author ID - 57211803871
51.Pitel Ecaterina - Scopus Author ID - 57208334172
52.Popa Serghei - Scopus Author ID - 7005366714, Scopus Author ID - 57203949313
53.Prisacari Viorel - Scopus Author ID - 6506882701
54.Prytherch Helen - Scopus Author ID - 22036182600
55.Rusu Doina - Scopus Author ID - 55147120900
56.Rusu Ştefan - Scopus Author ID - 56533611500
57.Sacară Victoria - Scopus Author ID - 57205301327
58.Sadovici-Bobeica Victoria - Scopus Author ID - 57202628140
59.Sajin Octavian - Scopus Author ID - 56052377700, Scopus Author ID - 57210361596
60.Salaru Virginia - Scopus Author ID - 57202629681
61.Samohvalov Elena - Scopus Author ID - 55217637200
62.Secula Florence - Scopus Author ID - 56891509900
63.Sedaia Ecaterina - Scopus Author ID - 57210732614
64.Şeremet Oana - Scopus Author ID - 55973012700
65.Sîrcu Raisa - Scopus Author ID - 57211798772
66.Spinei Larisa - Scopus Author ID - 57210296882
67.Spînu Constantin - Scopus Author ID - 36091786900
68.Spînu Igor - Scopus Author ID - 56052450800
69.Stănescu Alexandra Ana Maria - Scopus Author ID - 57202461695
70.Ştefănescu Emil - Scopus Author ID - 55279770600
71.Taran Natalia - Scopus Author ID - 57194767979
72.Tcaciuc Eugen - Scopus Author ID - 57208329950
73.Tocan Alina - Scopus Author ID - 57202745390
74.Ţurcan Svetlana - Scopus Author ID - 55944602000
75.Ţurcanu Adela - Scopus Author ID - 57196216983
76.Ţurcanu Tamara - Scopus Author ID - 57200413596
77.Uşurelu Natalia - Scopus Author ID - 56334943600
78.Varzari Alexandru - Scopus Author ID - 16069445800
79.Vataman Eleonora - Scopus Author ID - 23476033300, Scopus Author ID - 57210029537
80.Vetrilă Snejana - Scopus Author ID - 57202626851
81.Vudu Lorina - Scopus Author ID - 57194478077
82.Zarbailov Natalia - Scopus Author ID - 54406098300
83.Zatic Tatiana - Scopus Author ID - 56650971900
84.Zbârcea Cristina Elena - Scopus Author ID - 35933683800

13. Prezenţa autorilor de peste hotare
(se enumeră articolele publicate în revistă în ultimii 3 ani de autori de peste hotare, indicându-se numele, instituţia şi ţara acestora, precum şi numărul revistei în care au fost publicate; se va prezenta copia xerox a primei pagini a fiecărui articol.)

1 ALBU, A., Universitatea de Medicină şi Farmacie „Gr.T. Popa“, Iaşi, România, CRĂCANĂ, I., Universitatea de Medicină şi Farmacie „Gr.T. Popa“, Iaşi, România Problemele identificate la nivelul relaţiilor sociale ale unui lot de adolescenţi din Iaşi. Sănătate Publică, Economie şi Management în Medicină. 2016, nr. 3(67), 118-116. ISSN 1729-8687.
2 ALVES, A., Universitatea Aveiro, Portugalia, Portugalia, TÎRSINA, A., COSTA, C., Portuguese National Institute of Health, Porto, Portugalia, MONTEIRO, M., Universitatea Aveiro, Portugalia, Portugalia, SOARES, A., Universitatea Aveiro, Portugalia, Portugalia, LOUREIRO, S., Universitatea Aveiro, Portugalia, Portugalia, TEIXEIRA, J., University of Porto, Portugalia Trasplacental exposure to tobacco smoke and its genotoxic effect. Sănătate Publică, Economie şi Management în Medicină. 2016, nr. 6(70), 138-137. ISSN 1729-8687.
3 MAZUR-NICORICI, L., dr., GARABAJIU, M., SADOVICI-BOBEICA, V., dr., BAERWALD, C., Universitatea din Leipzig, Germania, MAZUR, M., dr.hab. Evaluarea activităţii lupusului eritematos systemic. Sănătate Publică, Economie şi Management în Medicină. 2017, nr. 3(73), 150-149. ISSN 1729-8687.
4 BUBALO, V., State enterprise «L.I.Medved's research center of preventive toxicology, food and chemical safety, Ministry of health, Ucraina, USENKO, T., State enterprise «L.I.Medved's research center of preventive toxicology, food and chemical safety, Ministry of health, Ucraina, TKACHYK, T., State enterprise «L.I.Medved's research center of preventive toxicology, food and chemical safety, Ministry of health, Ucraina, ZUBKO, O., State enterprise «L.I.Medved's research center of preventive toxicology, food and chemical safety, Ministry of health, Ucraina Genotoxicity testing of generic pesticides glyphosate in fluctuation Ames assay. Sănătate Publică, Economie şi Management în Medicină. 2016, nr. 6(70), 139-138. ISSN 1729-8687.
5 ЧЕБАН, В., Universitatea de Stat de Medicină din Bucovina, Cernăuţi, Ucraina Менеджмент качества медицинских услуг. Sănătate Publică, Economie şi Management în Medicină. 2017, nr. 3(73), 20-15. ISSN 1729-8687.
6 CHIRIŢĂ, C., Universitatea de Medicină şi Farmacie „Carol Davila“, România, ZANFIRESCU, A., Universitatea de Medicină şi Farmacie „Carol Davila“, România, MARINECI, C., Universitatea de Medicină şi Farmacie „Carol Davila“, România, ŞTEFĂNESCU, E., Universitatea de Medicină şi Farmacie „Carol Davila“, România, ZBÂRCEA, C., Universitatea de Medicină şi Farmacie „Carol Davila“, România, ŞEREMET, O., Universitatea de Medicină şi Farmacie „Carol Davila“, România, VELESCU, B., Universitatea de Medicină şi Farmacie „Carol Davila“, România, NEGREŞ, S., Universitatea de Medicină şi Farmacie „Carol Davila“, România, MIHAI, D., Universitatea de Medicină şi Farmacie „Carol Davila“, România Cercetări farmacologice experimentale privind efectele adverse ale asocierii alprazolam+bromazepam. Sănătate Publică, Economie şi Management în Medicină. 2018, nr. 4(78), 61-57. ISSN 1729-8687.
7 LAMOTHE, L., l’Institut de recherche en santé publique de l’Université de Montréal (IRSPUM), Canada, COLLIN, S., Département d’administration publique, Université de Moncton, Canada Gérer en réseau: un défi contemporain d’importance pour le management. Sănătate Publică, Economie şi Management în Medicină. 2016, nr. 1(65), 9-4. ISSN 1729-8687.
8 DAMASCHIN, F., Universitatea „Ovidius“, Constanţa, România Hrănirea conştientă se poate face doar prin educaţie. Sănătate Publică, Economie şi Management în Medicină. 2016, nr. 3(67), 40-38. ISSN 1729-8687.
9 SOROCEANU, A., dr., GRIB, L., CAPROŞ, N., dr.hab., SOROCEANU, S., DANILOV, N., TCACIUC, A., dr., ZAVATIN, G., CEAICHIŞCIUC, V., CARDANIUC, L., ROTARI, O., MARTÎN, C., SASU, D., dr., DANILOV, A., Universitatea de Medicină şi Farmacie „Iuliu Haţieganu“, România, BENESCU, I., MIHALUŢA, V., FUSA, E., BUJINOVA, N., TONCOGLAZ, O., STAMATI, B. Evaluarea factorilor de risc cardiovascular la pacienţii hipertensivi. Sănătate Publică, Economie şi Management în Medicină. 2016, nr. 2(66), 72-70. ISSN 1729-8687.
10 DAVIES, P., International Cervical Cancer Prevention Association (ICCPA), Belgia, ZARBAILOV, N., dr. Organized cervical screening: an overview. Sănătate Publică, Economie şi Management în Medicină. 2018, nr. 2-2(75-76), 18-16. ISSN 1729-8687.
11 ДЕНИСЮК, А., State enterprise «L.I.Medved's research center of preventive toxicology, food and chemical safety, Ministry of health, Ucraina, РЯБУХА, Е., State enterprise «L.I.Medved's research center of preventive toxicology, food and chemical safety, Ministry of health, Ucraina Острая токсичность гербицида генерика 2,4-Д для крыс Wistar han. Sănătate Publică, Economie şi Management în Medicină. 2016, nr. 6(70), 140-140. ISSN 1729-8687.
12 DIACONESCU, S., Universitatea de Medicină şi Farmacie „Gr.T. Popa“, Iaşi, România Practici alimentare riscante – intoxicaţia cu ciuperci la copii. Sănătate Publică, Economie şi Management în Medicină. 2016, nr. 6(70), 142-142. ISSN 1729-8687.
13 DUMITRIU BUZIA, O., Universitatea „Dunarea de Jos”, Galați, România, MARDARE, N., Universitatea „Dunarea de Jos”, Galați, România, DIACONU, C., Universitatea „Dunarea de Jos”, Galați, România, GEORGESCU, C., Universitatea „Dunarea de Jos”, Galați, România Associated medication and its impact on health in Galati and Braila counties. Sănătate Publică, Economie şi Management în Medicină. 2016, nr. 3(67), 100-98. ISSN 1729-8687.
14 ЕРИМБЕТОВ, К., ООО Научно-исследовательский центр "Парк активных молекул", г. Обнинск, Rusia, БОНДАРЕНКО, Е., ООО Научно-исследовательский центр "Парк активных молекул", г. Обнинск, Rusia, КАЛАШНИКОВА, Е., ООО Научно-исследовательский центр "Парк активных молекул", г. Обнинск, Rusia, ГОНЧАРОВА, А., ООО Научно-исследовательский центр "Парк активных молекул", г. Обнинск, Rusia Исследование токсичности оригинального противогриппозного препарата Бенкармет при однократном введении мелким лабораторным животным. Sănătate Publică, Economie şi Management în Medicină. 2016, nr. 6(70), 25-23. ISSN 1729-8687.
15 FELSZEGHI, S., Universitatea din Miskolc, Ungaria Promovarea modului de viaţă sănătos în instituțiile de Învățământ. Sănătate Publică, Economie şi Management în Medicină. 2016, nr. 3(67), 63-61. ISSN 1729-8687.
16 АГАЕВА, Г., Частная клиника Гранд Госпиталь, Azerbaijan, ГИДАЯТОВ, А., Azerbaijan Medical University, Baku, Azerbaijan Гепатит Dельта: современное состояние проблемы(литературный обзор). Sănătate Publică, Economie şi Management în Medicină. 2017, nr. 4(74), 92-85. ISSN 1729-8687.
17 CONDUR, L., Universitatea „Ovidius“, Constanţa, România, MATEI, D., Universitatea de Medicină şi Farmacie „Carol Davila“, România, RESTIAN, A., Universitatea de Medicină şi Farmacie „Carol Davila“, România, CUCOŞ, N., IANCU, M., Universitatea de Medicină şi Farmacie „Carol Davila“, România Vitamina D şi riscul cardiovascular: rolul medicului de familie în prevenţia cardiovasculară. Sănătate Publică, Economie şi Management în Medicină. 2018, nr. 2-2(75-76), 56-54. ISSN 1729-8687.
18 КЛЮЧИНСКАЯ, Т., State enterprise «L.I.Medved's research center of preventive toxicology, food and chemical safety, Ministry of health, Ucraina, ЗУЗАНСКАЯ, Е., State enterprise «L.I.Medved's research center of preventive toxicology, food and chemical safety, Ministry of health, Ucraina Влияние фосфорорганического пестицида Хлорпирифоса на активность холинэстеразы в сыворотке крови крыс при субхроническом исследовании. Sănătate Publică, Economie şi Management în Medicină. 2016, nr. 6(70), 142-141. ISSN 1729-8687.
19 KOLESNYK, S., State enterprise «L.I.Medved's research center of preventive toxicology, food and chemical safety, Ministry of health, Ucraina Current advances of in silico methods for identification of genotoxic and carcinogenic chemicals in food safety risk assessment. Sănătate Publică, Economie şi Management în Medicină. 2016, nr. 6(70), 136-135. ISSN 1729-8687.
20 KOLIANCHUK, Y., State enterprise «L.I.Medved's research center of preventive toxicology, food and chemical safety, Ministry of health, Ucraina, RASHKIVSKA, I., State enterprise «L.I.Medved's research center of preventive toxicology, food and chemical safety, Ministry of health, Ucraina The assessment of gonadotoxic activity of Thiamethoxam pesticide in form of three generics. Sănătate Publică, Economie şi Management în Medicină. 2016, nr. 6(70), 138-138. ISSN 1729-8687.
21 KRESYUN, N., Одесский Национальный Медицинский Университет, Ucraina, GODOVAN, V., Одесский Национальный Медицинский Университет, Ucraina, SON, H., Одесский Национальный Медицинский Университет, Ucraina, GODLEVSKA, T., Одесский Национальный Медицинский Университет, Ucraina Effects of niacin-oxyethylidendiphosphonato-germanate and alpha-lipoic acid upon diabet-induced oxidative stress in retina. Sănătate Publică, Economie şi Management în Medicină. 2018, nr. 4(78), 57-52. ISSN 1729-8687.
22 ДОАН, С., ЧВУЗ „Киевский медицинский университет Украинской ассоциации народной медицины“, Ucraina, МАЛЫШ, Н., Сумский Государственный Университет, Ucraina Проблемные вопросы эпидемиологического надзора за энтеровирусными неполиомиелитными инфекциями в Украине. Sănătate Publică, Economie şi Management în Medicină. 2017, nr. 1(71), 41-37. ISSN 1729-8687.
23 MOGOŞAN, C., Universitatea de Medicină şi Farmacie „Iuliu Haţieganu“, România Probleme de siguranţă pentru anumite tipuri de produse farmaceutice. Sănătate Publică, Economie şi Management în Medicină. 2018, nr. 4(78), 142-142. ISSN 1729-8687.
24 NECHIFOR, M., Universitatea de Medicină şi Farmacie „Gr.T. Popa“, Iaşi, România, RUSU, G., Universitatea de Medicină şi Farmacie „Gr.T. Popa“, Iaşi, România, CIUBOTARIU, D., Universitatea de Medicină şi Farmacie „Gr.T. Popa“, Iaşi, România, GALEŞ, C., Universitatea de Medicină şi Farmacie „Gr.T. Popa“, Iaşi, România Cercetări asupra unor implicaţii ale receptorilor imidazolinici în activitatea sistemului nervos central. Sănătate Publică, Economie şi Management în Medicină. 2018, nr. 4(78), 141-141. ISSN 1729-8687.
25 GHICAVÎI, V., dr.hab., POVETKIN, S., Курский государственный медицинский университет, КГМУ, Rusia, BACINSCHI, N., dr.hab., PODGURSCHI, L., dr., LEVAŞOVA, O., Курский государственный медицинский университет, КГМУ, Rusia, ŢURCAN, L., dr., GUŞUILĂ, G., NESTEROV, M., Городская клиническая больница №1 «Н. Коротков», г. Курск, Rusia Studiul farmacoepidemiologic al continuităţii tratamentului pacienţilor cu patologie cardiacă asociată în etapa de staţionar şi în cea ambulatorie. Sănătate Publică, Economie şi Management în Medicină. 2017, nr. 1(71), 45-42. ISSN 1729-8687.
26 ПАТЕЮК, А., Забайкальский государственный университет, Rusia, КОХАН, С., Забайкальский государственный университет, Rusia Нарушения некоторых физиологических и морфологических показателей у млекопитающих при питании продуктами генетически модифицированной сои. Sănătate Publică, Economie şi Management în Medicină. 2016, nr. 3(67), 133-131. ISSN 1729-8687.
27 PETRESCU, C., Universitatea de Medicină şi Farmacie „Victor Babes“, România Comportamentul alimentar zilnic în relație cu personalitățile accentuate. Studiu de caz la o populație reprezentativă din România. Sănătate Publică, Economie şi Management în Medicină. 2016, nr. 3(67), 48-45. ISSN 1729-8687.
28 ПРОДАНЧУК, Н., State enterprise «L.I.Medved's research center of preventive toxicology, food and chemical safety, Ministry of health, Ucraina, ЖМИНЬКО, П., State enterprise «L.I.Medved's research center of preventive toxicology, food and chemical safety, Ministry of health, Ucraina, КРАВЧУК, А., State enterprise «L.I.Medved's research center of preventive toxicology, food and chemical safety, Ministry of health, Ucraina, БЕРЕЖНОВ, С., State enterprise «L.I.Medved's research center of preventive toxicology, food and chemical safety, Ministry of health, Ucraina Научные подходы к токсикологической оценке пестицидов-генериков с целью их государственной регистрации в Украине. Sănătate Publică, Economie şi Management în Medicină. 2016, nr. 6(70), 137-137. ISSN 1729-8687.
29 РЫНГАЧ, Н., Институт демографии и социальных исследований НАН Украины, Ucraina Бремя болезней органов пищеварения в Украине: вклад преждевременной смертности. Sănătate Publică, Economie şi Management în Medicină. 2017, nr. 4(74), 69-66. ISSN 1729-8687.
30 SABĂU, D., Clinica Medicală I, Cluj-Napoca, România Un nou concept de piramidă alimentară în contextual promovării unui stil de viața sănătos. Sănătate Publică, Economie şi Management în Medicină. 2016, nr. 3(67), 51-48. ISSN 1729-8687.
31 ЩЕРБИНИНА, М., Днепропетровский национальный университет имени Олеся Гончара, Ucraina, ГЛАДУН, В., Днепропетровский национальный университет имени Олеся Гончара, Ucraina Эффективность урсодезоксихолевой кислоты в терапии гастроэзофагеальной рефлюксной болезни. Sănătate Publică, Economie şi Management în Medicină. 2017, nr. 4(74), 73-70. ISSN 1729-8687.
32 ШЕКЕРА, О., Национальный медицинский университет им. А.А. Богомольца, Ucraina Актуальные аспекты использования OTП в стоматологической практике. Sănătate Publică, Economie şi Management în Medicină. 2016, nr. 3(67), 150-147. ISSN 1729-8687.
33 SHEKERA, O., Национальная Медицинская Академия Последипломного Образования им. П.Л. Шупика, Ucraina, TSARENKO, A., Национальная Медицинская Академия Последипломного Образования им. П.Л. Шупика, Ucraina The health education of palliative care medical professionals to prevent of professional burnout syndrome. Sănătate Publică, Economie şi Management în Medicină. 2016, nr. 3(67), 82-79. ISSN 1729-8687.
34 RAEVSCHI, E., dr., ABABIY, I., SPERLING, L., The Center for Heart Disease Prevention, Emory University School of Medicine, Atlanta, Statele Unite ale Americii, VATAMAN, E., dr.hab. Status of Cardiovascular Population Health in the Republic of Moldova. Sănătate Publică, Economie şi Management în Medicină. 2018, nr. 1-2(75-76), 16-13. ISSN 1729-8687.
35 СТЕПАНЮК, Г., Винницкий национальный медицинский университет им. Н. И. Пирогова, Винница, Ucraina, КРАМАР, А., Винницкий национальный медицинский университет им. Н. И. Пирогова, Винница, Ucraina, ВОЛОЩУК, Н., Винницкий национальный медицинский университет им. Н. И. Пирогова, Винница, Ucraina, АЛЬЧУК, А., Винницкий национальный медицинский университет им. Н. И. Пирогова, Винница, Ucraina Экспериментальное исследование механизмов антиноцицептивного действия 4-[4-оксо-4н-хиназолин-3-ил] бензойной кислоты. Sănătate Publică, Economie şi Management în Medicină. 2018, nr. 4(78), 143-143. ISSN 1729-8687.
36 TKACHENKO, L., State enterprise «L.I.Medved's research center of preventive toxicology, food and chemical safety, Ministry of health, Ucraina Actuality of high quality histological maintenance in toxicology laboratories in GLP. Sănătate Publică, Economie şi Management în Medicină. 2016, nr. 6(70), 139-139. ISSN 1729-8687.

14. Numerele revistei editate în ultimul an
(se indică datele numerelor revistei editate în ultimul an şi se ataşează acestea)

Numărul 1-2(75-76) / 2018 - https://ibn.idsi.md/sites/default/files/j_nr_file/1-2_revista%20SPEMM.pdf
Numărul 2-2(75-76) / 2018 - https://ibn.idsi.md/sites/default/files/j_nr_file/1-2_revista%20SPEMM-FMcongres_0.pdf
Numărul 3(77) / 2018 - https://ibn.idsi.md/sites/default/files/j_nr_file/Sanatate%20Publica_3_2018_0.pdf
Numărul 4(78) / 2018 - https://ibn.idsi.md/sites/default/files/j_nr_file/SP_4-2018.pdf

15. Declaraţie pe propria răspundere a redactorului-şef
(comunicarea unor informaţii false se pedepseşte conform legii)

Confirm că revista respectă cerinţele de eligibilitate
al Regulamentului cu privire la evaluarea şi clasificarea și monitorizarea revistelor ştiinţifice
Confirm veridicitatea informaţiei expuse în formular
Nume:................................................ Prenume:...................................................
Informaţie de contact:
DataSemnătura
(formularul tipărit se ştampilează)


Lista de verificare: