IBN
    
    
  


    
Close

Afișare rezultate

Afisarea articolelor 1-20(30) pentru cuvîntul-cheie "poliție"
Experiența statelor europene în asigurarea ordinii publice și respectarea drepturilor omului
Guceac Ion1, Voicu Pavel2
Administrarea Publică
Nr. 3(99) / 2018 / ISSN 1813-8489
Disponibil online 4 October, 2018. Descarcări-19. Vizualizări-610
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Polițistul ca actor al justiției moldave
Sîtari Elena1, Lupaşcu Zinaida2
Asigurarea independenţei justiţiei: realizări, probleme, perspective
2020. Chişinău. ISBN 978-9975-3423-0-8.
Disponibil online 14 August, 2020. Descarcări-5. Vizualizări-439
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Schimbarea sistemului de instruire al angajaților poliției – necesitate sau oportunitate
Erhan Ianuş, Starodub Sergiu
Anale ştiinţifice ale Academiei „Ştefan cel Mare” a MAIRM: ştiinţe juridice
Nr. 14 / 2021 / ISSN 1857-0976
Disponibil online 26 December, 2021. Descarcări-4. Vizualizări-157
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Combaterea corupţiei în cadrul Ministerului Afacerilor Interne al Republicii Moldova prin prisma unor măsuri eficiente
Boşcaneanu Marcel
Anale ştiinţifice ale Academiei „Ştefan cel Mare” a MAIRM: ştiinţe juridice
Nr. 13 / 2021 / ISSN 1857-0976
Disponibil online 11 August, 2021. Descarcări-7. Vizualizări-216
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Evoluția în carieră a angajaților cu statut special din Ministerul Afacerilor Interne
Bîrgău Mihail1, Dănilă Anatolie2
Materialele Conferinței științifico-practice internaționale „Spaţiul european de securitate: provocări, oportunităţi, perspective de integrare”
2019. Chişinău. ISBN 978-9975-56-717-6.
Disponibil online 18 February, 2020. Descarcări-14. Vizualizări-630
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Nevoia de psihologie în politie
Rusnac Svetlana, Cimpu Aura-Cristina
The contemporary issues of the socio-humanistic sciences
Ediția 8. 2017. Chişinău, 2018. ISBN 978-9975-3168-9-7.
Disponibil online 24 February, 2020. Descarcări-24. Vizualizări-511
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Зміст адміні-стративноправових відносин у сфері формування та реалізації державної політики національною поліцією у визначених сферах
Maiorov Vladimir
Міжрегіона́льна акаде́мія управлі́ння персона́лом (МАУП)
Jurnalul juridic national: teorie şi practică
Nr. 2(42) / 2020 / ISSN 2345-1130
Disponibil online 22 April, 2020. Descarcări-0. Vizualizări-458
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Организационно-штатная структура Национальной полиции Украины как субъекта осуществления превентивной деятельности
Bulatin Dmitrii
Харьковский национальный университет внутренних дел
Jurnalul juridic national: teorie şi practică
Nr. 1(41) / 2020 / ISSN 2345-1130
Disponibil online 19 March, 2020. Descarcări-13. Vizualizări-433
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Competența poliției în asigurarea redobândirii posesiei asupra bunului pierdut
Ardelean Grigore
Legea şi Viaţa
Nr. 11-12(371-372) / 2022 / ISSN 2587-4365 /ISSNe 2587-4373
Disponibil online 28 December, 2022. Descarcări-0. Vizualizări-84
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Sistemul organizaţional al domeniului de ordine şi securitate publică
Erhan Ianuş
Legea şi Viaţa
Nr. 7-8(367-368) / 2022 / ISSN 2587-4365 /ISSNe 2587-4373
Disponibil online 6 September, 2022. Descarcări-3. Vizualizări-93
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Locurile de executare a măsurii arestului preventiv
Cojocaru Vladimir
Legea şi Viaţa
Nr. 9-10(357-358) / 2021 / ISSN 2587-4365 /ISSNe 2587-4373
Disponibil online 27 November, 2021. Descarcări-2. Vizualizări-250
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Către un model european de cooperare poliţienească internaţională – imperativ cu valenţe europene
Lesnic Cristina
Protecţia drepturilor şi libertăţilor fundamentale ale omului în procesul asigurării ordinii şi securităţii publice
Ediția I-a. 2021. Chişinău. ISBN (pdf) 978-9975-135-53-5.
Disponibil online 8 April, 2022. Descarcări-4. Vizualizări-162
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Rezistența la stres și frică a polițistului în exercițiul funcției
Preţivatîi Ghenadie, Cananău Anatol
Protecţia drepturilor şi libertăţilor fundamentale ale omului în procesul asigurării ordinii şi securităţii publice
Ediția I-a. 2021. Chişinău. ISBN (pdf) 978-9975-135-53-5.
Disponibil online 8 April, 2022. Descarcări-7. Vizualizări-127
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Rolul poliţiei în activitatea de prevenire a infracţiunilor de pungăşie
Cicala Alexandru
Protecţia drepturilor şi libertăţilor fundamentale ale omului în procesul asigurării ordinii şi securităţii publice
Ediția I-a. 2021. Chişinău. ISBN (pdf) 978-9975-135-53-5.
Disponibil online 8 April, 2022. Descarcări-5. Vizualizări-140
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Esența poliției prin prisma competențelor de ordine şi securitate publică
Erhan Ianuş
Revista Naţională de Drept
Nr. 1(247) / 2022 / ISSN 1811-0770
Disponibil online 25 August, 2022. Descarcări-7. Vizualizări-99
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Protecția drepturilor şi libertăților omului de către poliție
Erhan Ianuş
Revista Naţională de Drept
Nr. 1(247) / 2022 / ISSN 1811-0770
Disponibil online 23 August, 2022. Descarcări-13. Vizualizări-138
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Impactul strategiei de dezvoltare a poliției pentru anii 2016–2020. Analiză şi concluzii
Erhan Ianuş1, Ardeleanu Vadim2
Revista Naţională de Drept
Nr. 4(246) / 2021 / ISSN 1811-0770
Disponibil online 29 March, 2022. Descarcări-15. Vizualizări-257
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Politica de gen în cadrul poliției – realități și perspective
Erhan Ianuş1, Carabanov Mariana2
Revista Naţională de Drept
Nr. 3(245) / 2021 / ISSN 1811-0770
Disponibil online 4 March, 2022. Descarcări-16. Vizualizări-256
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Dedicare profesionalismului angajaților poliției prin lansarea de proiecte
Rotaru Radion
Revista Naţională de Drept
Nr. 7-9(213-215) / 2018 / ISSN 1811-0770
Disponibil online 28 February, 2019. Descarcări-5. Vizualizări-488
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Rolul activității anchetatorilor judiciari și executorilor judiciary în implementarea reformei judecătorești în basarabia (a II-a jumătate a sec. XIX)
Chisari-Lungu Oxana
Revista Naţională de Drept
Nr. 12(194) / 2016 / ISSN 1811-0770
Disponibil online 12 January, 2017. Descarcări-7. Vizualizări-664
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 
 

1-20 of 30