Experiența statelor europene în asigurarea ordinii publice și respectarea drepturilor omului
Close
Conţinutul numărului revistei
Articolul precedent
Articolul urmator
821 25
Ultima descărcare din IBN:
2024-02-11 14:32
Căutarea după subiecte
similare conform CZU
351.75+342.7(4) (1)
Particular activities of public administration (1071)
Fundamental rights. Human rights. Rights and duties of the citizen (929)
SM ISO690:2012
GUCEAC, Ion, VOICU, Pavel. Experiența statelor europene în asigurarea ordinii publice și respectarea drepturilor omului. In: Administrarea Publică, 2018, nr. 3(99), pp. 31-37. ISSN 1813-8489.
EXPORT metadate:
Google Scholar
Crossref
CERIF

DataCite
Dublin Core
Administrarea Publică
Numărul 3(99) / 2018 / ISSN 1813-8489

Experiența statelor europene în asigurarea ordinii publice și respectarea drepturilor omului

The experience of european states in ensuring public order and respecting human rights

CZU: 351.75+342.7(4)

Pag. 31-37

Guceac Ion1, Voicu Pavel2
 
1 Academia de Ştiinţe a Moldovei,
2 Institutul de Cercetări Juridice şi Politice al AŞM
 
 
Disponibil în IBN: 4 octombrie 2018


Rezumat

Scopul cercetării științifice constă în a supune cercetării multiaspectuale problematica asigurării ordinii publice de către una dintre instituțiile specializate ale statului – poliția, cercetare realizată prin prisma practicilor europene de respectare a drepturilor omului. Studiul tratează atât probleme de ordin teoretic, cât și probleme de ordin practic, astfel scopul investigației fiind formularea unor idei și propuneri cu referire la sporirea eficienţei activităţii poliției, în special în asigurarea ordinii publice și respectării drepturilor omului.  Pentru realizarea scopului propus a fost efectuată o analiză comparativă a cadrului normativ și organizațional de reglementare a diverselor aspecte ce țin de asigurarea ordinii publice în mai multe state din Uniunea Europeană, fiind identificate perspectivele asigurării ordinii publice în viitorul apropiat în Republica Moldova.

The title of article is: „The experience of European states to ensure the public order and the ensuring of human rights”.  The purpose of scientific research is to investigate multidimensional problems and the ensuring of public order by one of the specialized institutions of the state - police, research carried out in the light of the European practices.  The author performs a comparative analysis of the normative and organizational framework for regulating the various aspects related to the provision of public order in the European Union, aiming to identify the prospects of ensuring public order in the near future in the Republic of Moldova.

Cuvinte-cheie
drepturile omului, Consiliul Europei, Uniunea Europeană, Convenţia Europeană a drepturilor omului, poliție, ordine publică.