IBN
Close
Voicu Pavel
Dinamica numărului de publicaţii pe ani
Dinamica articolelor pe ani
Distribuirea numărului de pagini publicate pe categorii de reviste și ani
Distribuirea articolelor pe domenii şi ani
Colaborarea autorului
Dinamica descărcărilor pe ani

Articole în reviste din RM - 2. Publicaţii la conferinţe din RM - 3.
XLS PDF DOC
SM ISO690:2012
DOC
ISO 690:2012Clasificate
  • 3. Articole în reviste din RM
  • 3.1. Articole în reviste științifice din RM (perioada în care au avut categorie de clasificare + 2 numere până la aprobarea statutului de publicație științifică)
  • 3.1.4.Articole în reviste de cat. C - 2
  • 5. Publicaţii la manifestări din RM
  • 5.3.Publicații la alte manifestări din RM - 3

2018 - 1

Experiența statelor europene în asigurarea ordinii publice și respectarea drepturilor omului
Guceac Ion1 , Voicu Pavel2
1 Academia de Ştiinţe a Moldovei,
2 Institutul de Cercetări Juridice şi Politice al AŞM
Administrarea Publică
Nr. 3(99) / 2018 / ISSN 1813-8489
Disponibil online 4 October, 2018. Descarcări-21. Vizualizări-638
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

2017 - 1

Abordări doctrinare privind problematica prevenirii infracțiunilor în procesul asigurării ordinii publice
Voicu Pavel
Academia de Ştiinţe a Moldovei
Perspectivele și Problemele Integrării în Spațiul European al Cercetării și Educației
Vol.1. 2017. Cahul. ISBN 978-9975-88-007-7.
Disponibil online 26 December, 2017. Descarcări-13. Vizualizări-1127
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

2015 - 1

Menţinerea, asigurarea şi restabilirea  ordinii publice — obietiv de bază al poliţiei
Voicu Pavel1 , Mariţ Alexandru2
1 Universitatea Liberă Internaţională din Moldova,
2 Academia de Studii Economice din Moldova
Studii Juridice Universitare
Nr. 3-4(31-32) / 2015 / ISSN 1857-4122
Disponibil online 8 June, 2018. Descarcări-55. Vizualizări-813
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

2014 - 2

Importanţa poliţiei în asigurarea ordinii publice – element indispensabil al statului de drept
Voicu Pavel
Institutul de Cercetări Juridice şi Politice al AŞM
Protecţia drepturilor omului: mecanisme naţionale şi internaţionale
2014. Chișinău, Republica Moldova. ISBN 978-9975-4241-8-9.
Disponibil online 21 February, 2020. Descarcări-6. Vizualizări-418
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Ordinea publică – standarde, tactici şi instruiri
Voicu Pavel
Institutul de Cercetări Juridice şi Politice al AŞM
Teoria şi practica administrării publice
2014. Chisinau, Moldova. ISBN 978-9975-4241-9-6..
Disponibil online 31 January, 2020. Descarcări-5. Vizualizări-352
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
1 - 5 of 5