IBN
Close
Cananău Anatol
Dinamica numărului de publicaţii pe ani
Dinamica articolelor pe ani
Distribuirea numărului de pagini publicate pe categorii de reviste și ani
Distribuirea articolelor pe domenii şi ani
Colaborarea autorului
Dinamica descărcărilor pe ani
Proiecte(1)
ORCiD

Articole în reviste din RM - 9. Publicaţii la conferinţe din RM - 10.
XLS PDF DOC
SM ISO690:2012
DOC
ISO 620L2021Clasificate
  • 3. Articole în reviste din RM
  • 3.1. Articole în reviste științifice din RM (perioada în care au avut categorie de clasificare + 2 numere până la aprobarea statutului de publicație științifică)
  • 3.1.3.Articole în reviste de cat. B - 1
  • 3.1.4.Articole în reviste de cat. C - 3
  • 3.1.5.Articole în reviste științifice din RM (până în 2009) - 1
  • 3.2.Articole în alte reviste din RM - 4
  • 5. Publicaţii la manifestări din RM
  • 5.3.Publicații la alte manifestări din RM - 10

2022 - 4

Hărţuirea stradală (catcallingul) ca formă de violenţă de gen
Cananău Anatol , Postovan Olga
Academia „Ştefan cel Mare“ a MAI al Republicii Moldova
Protecţia drepturilor şi libertăţilor fundamentale ale omului în procesul asigurării ordinii şi securităţii publice
Ediția II-a. 2022. Chişinău. ISBN (pdf) 978-9975-135-66-5.
Disponibil online 23 February, 2023. Descarcări-9. Vizualizări-116
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Practici internaţionale moderne în materie de siguranţă rutieră
Cananău Anatol
Academia „Ştefan cel Mare“ a MAI al Republicii Moldova
Cercetarea, inovarea și dezvoltarea din perspectiva eticii globale
Ediția 3. 2022. Chişinău. ISBN 978-9975-45-821-4.
Disponibil online 29 November, 2022. Descarcări-3. Vizualizări-87
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Practici moderne de asigurare a ordinii şi securităţii publice în perioada electorală
Cananău Anatol
Academia „Ştefan cel Mare“ a MAI al Republicii Moldova
European integration through the strengthening of education, research, innovations in Eastern Partnership Countries
Ediția 2, Partea 2. 2022. Chişinău. ISBN (pdf) 978-9975-165-23-5.
Disponibil online 5 January, 2023. Descarcări-0. Vizualizări-82
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Rigorile de interpretare a textelor (normelor) juridice din perspectiva CtEDO.
Cananău Anatol , Preţivatîi Ghenadie
Academia „Ştefan cel Mare“ a MAI al Republicii Moldova
Protecţia drepturilor şi libertăţilor fundamentale ale omului în procesul asigurării ordinii şi securităţii publice
Ediția II-a. 2022. Chişinău. ISBN (pdf) 978-9975-135-66-5.
Disponibil online 23 February, 2023. Descarcări-0. Vizualizări-63
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

2021 - 4

Atitudini, valori şi comportament în activitatea poliţistului de sector
Cananău Anatol , Zavatin Vasile
Academia „Ştefan cel Mare“ a MAI al Republicii Moldova
Protecţia drepturilor şi libertăţilor fundamentale ale omului în procesul asigurării ordinii şi securităţii publice
Ediția I-a. 2021. Chişinău. ISBN (pdf) 978-9975-135-53-5.
Disponibil online 8 April, 2022. Descarcări-3. Vizualizări-163
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Rezistența la stres și frică a polițistului în exercițiul funcției
Preţivatîi Ghenadie , Cananău Anatol
Academia „Ştefan cel Mare“ a MAI al Republicii Moldova
Protecţia drepturilor şi libertăţilor fundamentale ale omului în procesul asigurării ordinii şi securităţii publice
Ediția I-a. 2021. Chişinău. ISBN (pdf) 978-9975-135-53-5.
Disponibil online 8 April, 2022. Descarcări-7. Vizualizări-127
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Rolul mecanismului compensatoriu în realizarea politicii penale și politicii execuțional penale
Antoci Albert1 , Cananău Anatol2
1 Universitatea de Studii Politice şi Economice Europene „Constantin Stere”,
2 Academia „Ştefan cel Mare“ a MAI al Republicii Moldova
Revista Naţională de Drept
Nr. 3(245) / 2021 / ISSN 1811-0770
Disponibil online 5 March, 2022. Descarcări-14. Vizualizări-231
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Ответственность за правонарушение «управление транспортным средством в состоянии алкогольного опьянения с минимальной степенью» в законодательстве Республики Молдова
Cananău Anatol , Zavatin Vasile
Академия „Ștefan cel Mare” МВД Республики Молдова
Legea şi Viaţa
Nr. 9-10(357-358) / 2021 / ISSN 2587-4365 / ISSNe 2587-4373
Disponibil online 27 November, 2021. Descarcări-0. Vizualizări-258
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

2020 - 1

Etica şi moralitatea în educaţia modernă a poliţiştilor
Cananău Anatol , Postovan Olga
Academia „Ştefan cel Mare“ a MAI al Republicii Moldova
Anale ştiinţifice ale Academiei „Ştefan cel Mare” a MAIRM: ştiinţe juridice
Nr. 11 / 2020 / ISSN 1857-0976
Disponibil online 13 October, 2020. Descarcări-35. Vizualizări-506
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

2019 - 1

Prevenirea individuală a infracţiunilor din domeniul transportului rutier
Cananău Anatol
Academia „Ştefan cel Mare“ a MAI al Republicii Moldova
Anale ştiinţifice ale Academiei „Ştefan cel Mare” a MAIRM: ştiinţe juridice
Nr. 9 / 2019 / ISSN 1857-0976
Disponibil online 27 December, 2019. Descarcări-7. Vizualizări-465
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

2017 - 5

Consideraţiuni generale privind personalitatea infractorilor din domeniul transportului rutier
Cananău Anatol
Academia „Ştefan cel Mare“ a MAI al Republicii Moldova
Legea şi Viaţa
Nr. 8(308) / 2017 / ISSN 2587-4365 / ISSNe 2587-4373
Disponibil online 11 September, 2017. Descarcări-10. Vizualizări-674
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Factorii determinanţi ai terorismului
Grati Veaceslav , Cananău Anatol
Academia „Ştefan cel Mare“ a MAI al Republicii Moldova
Focarele separatiste și impactul lor asupra terorismului contemporan
2017. Chișinău. ISBN 978-9975-121-38-5.
Disponibil online 8 April, 2020. Descarcări-18. Vizualizări-536
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Măsuri generale de prevenire a infracţiunilor din domeniul transportului rutier
Cananău Anatol
Universitatea de Stat din Moldova
Legea şi Viaţa
Nr. 5(305) / 2017 / ISSN 2587-4365 / ISSNe 2587-4373
Disponibil online 20 May, 2017. Descarcări-9. Vizualizări-645
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Măsuri special-criminologice de prevenire a infracţiunilor din domeniul transportului rutier
Larii Iurie , Cananău Anatol
Academia „Ştefan cel Mare“ a MAI al Republicii Moldova
Legea şi Viaţa
Nr. 6(306) / 2017 / ISSN 2587-4365 / ISSNe 2587-4373
Disponibil online 27 June, 2017. Descarcări-11. Vizualizări-665
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Prevenirea individuală a infracţiunilor din domeniul transportului rutier
Cananău Anatol
Academia „Ştefan cel Mare“ a MAI al Republicii Moldova
Focarele separatiste și impactul lor asupra terorismului contemporan
2017. Chișinău. ISBN 978-9975-121-38-5.
Disponibil online 8 April, 2020. Descarcări-4. Vizualizări-603
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

2012 - 1

Cooperarea internaţională a statelor în lupta contra criminalităţii economice: forme, tendinţe, eficacitate
Grati Veaceslav , Cananău Anatol
Academia „Ştefan cel Mare“ a MAI al Republicii Moldova
Criminalitatea în spaţiul Uniunii Europene şi al Comunităţii Statelor Independente : evoluţie, tendinţe, probleme de prevenire şi combatere
2012. Chişinău. ISBN 978-9975-4407-2-1.
Disponibil online 6 March, 2022. Descarcări-2. Vizualizări-195
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

2010 - 1

Repararea prejudiciului patrimonial cauzat în urma comiterii accidentului rutier
Cananău Anatol , Telipan Vitalie
Academia „Ştefan cel Mare“ a MAI al Republicii Moldova
Anale ştiinţifice ale Academiei „Ştefan cel Mare” a MAIRM: ştiinţe juridice
Nr. X / 2010 / ISSN 1857-0976
Disponibil online 2 December, 2013. Descarcări-4. Vizualizări-747
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

2009 - 1

Aspecte comparative privind contravenţia administrativă prevăzută de art. 123 al c.c.a. al Republicii Moldova şi contravenţia analogică prevăzută de art. 233 cod contravenţional din 24.10.2008
Dogotari Ian , Cananău Anatol
Academia „Ştefan cel Mare“ a MAI al Republicii Moldova
Anale ştiinţifice ale Academiei „Ştefan cel Mare” a MAIRM: ştiinţe juridice
Nr. IX / 2009 / ISSN 1857-0976
Disponibil online 15 December, 2013. Descarcări-11. Vizualizări-879
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

2007 - 1

Metode şi tehnici de cercetare a delincvenţei juvenile
Cananău Anatol
Academia „Ştefan cel Mare“ a MAI al Republicii Moldova
Probleme interdisciplinare în materia prevenirii şi combaterii criminalităţii juvenile la etapa contemporană
2007. Chişinău. ISBN 978-9975-930-36-9.
Disponibil online 25 May, 2021. Descarcări-3. Vizualizări-137
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
1 - 19 of 19