IBN
    

    
  


  
Close

Afișare rezultate

SM ISO690:2012
Afisarea articolelor 1-20(152) pentru cuvîntul-cheie "risc"
Managementul mediului şi impactul antropic indus de sectorul termoenergetic al Republicii Moldova
Rabosapca Irina1, Barta Andras-Istvan2
Energetica Moldovei. Aspecte regionale de dezvoltare
Ediția II. 2012. Chișinău, Republica Moldova. .
Disponibil online 12 January, 2018. Descarcări-18. Vizualizări-1260
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Protecţia juridică a copiilor aflaţi în situaţie de risc în Republica Moldova
Demerji Maria
Competitivitatea şi inovarea în economia cunoaşterii
Vol. 4, Partea I. 2015. Chişinău. ISBN 978-9975-75-773-7.
Disponibil online 2 October, 2017. Descarcări-13. Vizualizări-1415
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Consideraţii privind particularităţile gestionării financiare a intreprinderilor aflate in situaţie de Insolvabilitate
Zugrav Inga
Creşterea economică în condiţiile globalizării
Ediția 11, Vol.2. 2016. Chișinău, Republica Moldova. ISBN 978-9975-4000-6-0..
Disponibil online 2 January, 2018. Descarcări-32. Vizualizări-795
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Activitatea de inovare, mijloc de reducere a costului de producție a micilor antreprenori din sectorul agricol
Gîrneţ Slavic
Проблемы и вызовы экономики региона в условиях глобализации
Ediția 9. 2023. Comrat, Republica Moldova. ISBN 978-9975-83-277-9.
Disponibil online 25 January, 2024. Descarcări-2. Vizualizări-166
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Reziliența – condiție pentru dezvoltarea organizației școlare .
Cotos (Pelevaniuc) Ludmila
Acta et commentationes (Ştiinţe ale Educaţiei)
Nr. 2(24) / 2021 / ISSN 1857-0623 /ISSNe 2587-3636
Disponibil online 8 July, 2021. Descarcări-13. Vizualizări-586
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Aspecte teoretice privind riscul și incertitudinea în deciziile economice
Ţâu Nicolae
Administrarea Publică
Nr. 1(101) / 2019 / ISSN 1813-8489
Disponibil online 12 March, 2019. Descarcări-19. Vizualizări-829
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Competenţa de anticipare a riscului în contextul schimbărilor sociale
Lungu Viorelia, Silistraru Nicolae
Învăţământ superior: tradiţii, valori, perspective
Vol. 2. 2021. Chișinău, Republica Moldova. ISBN 978-9975-76-312-7.
Disponibil online 1 December, 2021. Descarcări-42. Vizualizări-546
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Strategiile inovaţionale – factor indispensabil în asigurarea succesului organizaţional
Coban Marina
Strategii şi politici de management în economia contemporană
Ediţia 4. 2015. Chişinău. ISBN 978-9975-75-722-9.
Disponibil online 11 March, 2021. Descarcări-5. Vizualizări-525
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Necesitatea gestiunii riscurilor bunurilor imobile ce constituie garanţii bancare în contextul globalizării
Volosatîi Carolina
Particularităţile dezvoltării economiei mondiale în condiţiile globalizării
2016. Chișinău, Republica Moldova. ISBN 978-9975-3092-7-1.
Disponibil online 4 March, 2021. Descarcări-6. Vizualizări-400
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Mortalitatea copiilor cauzată de suicid
Cuşnir Liliana
Analele Institutului Naţional de Cercetări Economice
Nr. 1 / 2016 / ISSN 1857-3630 /ISSNe 1857-3630
Disponibil online 15 September, 2016. Descarcări-43. Vizualizări-960
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Evaluarea riscurilor creditului ipotecar
Şerbănescu Sebastian
Analele Universităţii Libere Internaţionale din Moldova (Seria Economie)
Nr. 9 / 2009 / ISSN 1857-1468
Disponibil online 21 December, 2016. Descarcări-66. Vizualizări-887
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Rolul asigurării riscurilor ecologice în Moldova
Dziubeţcaia Tatiana, Luca Liviu, Luca Sabina
Analele Ştiinţifice ale Academiei de Studii Economice din Moldova
Nr. 1 / 2014 / ISSN 1857-1433
Disponibil online 30 June, 2014. Descarcări-13. Vizualizări-978
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Eficienţa activităţii antreprenoriale în telecomunicaţii
Creţu Sergiu, Guţu Irina, Pulbere Veronica
Conferinţa Tehnico-Ştiinţifică a Colaboratorilor, Doctoranzilor şi Studenţilor
Vol.1. 2014. Chișinău, Republica Moldova. ISBN 978-9975-45-249-6.
Disponibil online 17 May, 2023. Descarcări-1. Vizualizări-181
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Utilizarea sig pentru estimarea riscului de viitura in functie de permeabiltatea solului
Bilașco Ștefan, Haidu Ionel
Analele Ştiinţifice ale Universităţii ”Al. I. Cuza” din Iaşi. Serie Nouă. Geografie
Nr. 12 / 2006 / ISSN 1223-5334 /ISSNe 2284-6379
Disponibil online 21 May, 2021. Descarcări-12. Vizualizări-287
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Particularitățile activității agricole cu posibile efecte de risc în lipsa unui management eficient în gestiune
Donea Sofia
Inovaţia: factor al dezvoltării social-economice
2022. Cahul. ISBN 978-9975-88-104-3.
Disponibil online 16 May, 2024. Descarcări-0. Vizualizări-29
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Gestiunea riscurilor agricole provocate de schimbarea condițiilor climaterice
Donea Sofia
Inovaţia: factor al dezvoltării social-economice
2022. Cahul. ISBN 978-9975-88-104-3.
Disponibil online 16 May, 2024. Descarcări-0. Vizualizări-33
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Aspecte ale riscului ecologic pentru mediul înconjurător și sănătatea populației umane
Crivoi Aurelia1, Cojocari Lidia2
Perspectivele şi Problemele Integrării în Spaţiul European al Cercetării şi Educaţiei
Vol.7, Partea 1. 2020. Cahul, Republica Moldova. ISBN 978-9975-88-060-2.
Disponibil online 1 November, 2020. Descarcări-79. Vizualizări-885
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Роль уставного капитала в эффективном функционировании экономического агента
Dumbravanu Lilia, Griţco Diana
Бельцкий Государственный Университет "Алеку Руссо"
Perspectivele şi Problemele Integrării în Spaţiul European al Cercetării şi Educaţiei
Vol.7, Partea 1. 2020. Cahul, Republica Moldova. ISBN 978-9975-88-060-2.
Disponibil online 1 November, 2020. Descarcări-10. Vizualizări-508
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Optimizarea analizei economico-financiare și a gestionării riscurilor în vederea îmbunatățirii performanței financiare
Stanciu Mihail Alin
Perspectivele şi Problemele Integrării în Spaţiul European al Cercetării şi Educaţiei
Vol.7, Partea 1. 2020. Cahul, Republica Moldova. ISBN 978-9975-88-060-2.
Disponibil online 31 October, 2020. Descarcări-206. Vizualizări-1001
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Adolescenţi / tineri în stare de vulnerabilitate şi de risc
Zarbailov Natalia
Buletin de Perinatologie
Nr. 4(64) / 2014 / ISSN 1810-5289
Disponibil online 17 January, 2023. Descarcări-1. Vizualizări-220
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 
 

1-20 of 152