IBN
    
    
  


    
Close

Afișare rezultate

Afisarea articolelor 1-20(25) pentru cuvîntul-cheie "Eastern Partnership"

Rolul instrumentelor politicii de dezvoltare regională in stimularea competitivităţii regionale

Andrieş Svetlana
Teoria şi practica administrării publice
2017. Chișinău, Republica Moldova. ISBN 978-9975-3019-6-1.
Disponibil online 3 January, 2018. Descarcări-12. Vizualizări-502
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Probleme de impact a politicii externe asupra procesului de consolidare și promovare a interesului naţional al Republicii Moldova

Saca Victor
Administrarea Publică
Nr. 2(106) / 2020 / ISSN 1813-8489
Disponibil online 20 June, 2020. Descarcări-13. Vizualizări-356
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Asigurarea intereselor naționale ale Republicii Moldova in contextul politicii europene de vecinătate și securitate

Ţîbuleac Ştefan
Strategia Securității Uniunii Europene în contextul Metamorfozelor Relațiilor Internaționale
Vol.1. 2021. Chişinău. ISBN 978-9975-56-873-9.
Disponibil online 4 June, 2021. Descarcări-11. Vizualizări-151
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Perspective de dezvoltare durabilă a Republicii Moldova in cadrul parteneriatului estic

Curoş Liudmila12, Tulbu-Frunze Cristina2
Strategia Securității Uniunii Europene în contextul Metamorfozelor Relațiilor Internaționale
Vol.1. 2021. Chişinău. ISBN 978-9975-56-873-9.
Disponibil online 4 June, 2021. Descarcări-11. Vizualizări-190
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Impactul strategiei globale a UNIUNII Europene asupra comunicării strategice cu statele parteneriatului estic

Sticea Mihaela
Institute of International Relations of Moldova
Materialele Conferinței științifico-practice internaționale „Spaţiul european de securitate: provocări, oportunităţi, perspective de integrare”
2019. Chişinău. ISBN 978-9975-56-717-6.
Disponibil online 18 February, 2020. Descarcări-2. Vizualizări-398
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Parteneriatul estic în sistemul european al (in)securităţii

Kruglaşov Anatolii
Materialele Conferinței științifico-practice internaționale „Spaţiul european de securitate: provocări, oportunităţi, perspective de integrare”
2019. Chişinău. ISBN 978-9975-56-717-6.
Disponibil online 18 February, 2020. Descarcări-9. Vizualizări-455
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Geographical Indications: Eastern Partnership Countries case

Mogol Natalia
State Agency on Intellectual Property of the Republic of Moldova
Eastern European Journal for Regional Studies (EEJRS)
Nr. 2(7) / 2021 / ISSN 2537-6179 /ISSNe 1857-436X
Disponibil online 17 December, 2021. Descarcări-3. Vizualizări-120
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

The Europeanization of Moldova’s direct democracy: assessing the new tools for citizen engagement in policymaking

Ciceo Georgiana
Babeș-Bolyai University
Eastern European Journal for Regional Studies (EEJRS)
Nr. 1(6) / 2020 / ISSN 2537-6179 /ISSNe 1857-436X
Disponibil online 8 July, 2020. Descarcări-1. Vizualizări-427
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

The European Neighbourhood Policy. Challenges for the Eastern Partnership: what's next?

Jandîc Cristina, Pisaniuc Maia
Academy of Economic Studies of Moldova
Eastern European Journal for Regional Studies (EEJRS)
Nr. 2(1) / 2015 / ISSN 2537-6179 /ISSNe 1857-436X
Disponibil online 2 April, 2018. Descarcări-1. Vizualizări-565
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Republica Moldova: un deceniu în cadrul Parteneriatului Estic

Lungu Tatiana
Teoria și practica administrării publice
2020. Chișinău, Republica Moldova. ISBN 978-9975-3240-9-0.
Disponibil online 21 September, 2020. Descarcări-5. Vizualizări-190
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

How Attendant is the Theory of Inter-Civilisational Clashes within the EU`Eastern Neighbourhood?

Lungu Eugen
„Titu Maiorescu” University, Bucharest
3rd Central and Eastern European LUMEN
2017. Chișinău, Republica Moldova. ISBN 978-973-166-461-3.
Disponibil online 2 December, 2021. Descarcări-0. Vizualizări-177
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Evoluţia relaţiilor dintre Republica Moldova și Uniunea Europeană – de la parteneriat și cooperare la asociere și preaderare

Solomon Constantin
Teoria și practica administrării publice
2021. Chișinău, Republica Moldova. ISBN 978-9975-3492-6-0.
Disponibil online 11 November, 2021. Descarcări-3. Vizualizări-175
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Aspecte comparative privind autonomia locală în ţările din Parteneriatul Estic

Ştefaniţa Anastasia
Contribuția tinerilor cercetători la dezvoltarea administrației publice
Ediția a VII-a. 2021. Chişinău. ISBN 978-9975-3492-3-9.
Disponibil online 18 November, 2021. Descarcări-4. Vizualizări-105
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Tendințele dezvoltării dialogului dintre administrația publică și organizațiile societății civile în Republica Moldova, Georgia, Armenia

Palihovici Liliana
Moldoscopie
Nr. 3(94) / 2021 / ISSN 1812-2566
Disponibil online 26 February, 2022. Descarcări-2. Vizualizări-107
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

10 ani de «parteneriat estic»: cazul Georgiei, Armeniei și al Republicii Moldova

Budurina-Goreacii Carolina, Cujba Vasile
Moldoscopie
Nr. 4(87) / 2019 / ISSN 1812-2566
Disponibil online 9 February, 2020. Descarcări-15. Vizualizări-418
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Республика Молдова: детерминанты и перспективы Европейской Интеграции (национальная конференция 5 марта 2015 г., Кишинев)
Turco Tatiana
Молдавский Государственный Университет
Moldoscopie
Nr. 2(69) / 2015 / ISSN 1812-2566
Disponibil online 30 October, 2015. Descarcări-3. Vizualizări-748
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Influence of the economic gap on the level of e-Government in the developing countries – Republic of Moldova

Grecu Mihai, Dicusar Ion
Pro Publico Bono – Public Administration
Nr. 1(9) / 2021 / ISSN 2063-9058 /ISSNe 2786-0760
Disponibil online 6 December, 2021. Descarcări-5. Vizualizări-129
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Impactul integrării europene asupra capacității administrative în cadrul parteneriatul estic

Talmaci Anatolii
Ştiinţă, educaţie, cultură
Vol.2. 2020. Comrat, Republica Moldova. ISBN 978-9975-83-092-8.
Disponibil online 17 August, 2020. Descarcări-3. Vizualizări-167
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Geopolitics of the border states and the crisis of the “eastern partnership” european policy

Dergaciov Vladimir
Universitatea Națională I.I. Mecinicov din Odesa
Relaţii internaţionale. Plus
Nr. 1(11) / 2017 / ISSN 1857-4440 /ISSNe 2587-3393
Disponibil online 18 January, 2018. Descarcări-2. Vizualizări-420
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

„Trio asociat” ca formă de cooperare și dialog consolidat în cadrul parteneriatului estic

Beniuc Liliana1, Moscviciov Leonid2
Promotion of Social and Economic Values in the Context of European Integration
Vol.1. 2021. Chișinău, Republica Moldova. ISBN 978-9975-3527-0-3.
Disponibil online 29 April, 2022. Descarcări-0. Vizualizări-54
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 
 

1-20 of 25