Asigurarea intereselor naționale ale Republicii Moldova in contextul politicii europene de vecinătate și securitate
Close
Articolul precedent
Articolul urmator
167 12
Ultima descărcare din IBN:
2022-05-31 12:18
SM ISO690:2012
ŢÎBULEAC, Ştefan. Asigurarea intereselor naționale ale Republicii Moldova in contextul politicii europene de vecinătate și securitate. In: Strategia Securității Uniunii Europene în contextul Metamorfozelor Relațiilor Internaționale. Vol.1, 23 aprilie 2021, Chişinău. Chişinău: Tipogr. „Print-Caro”, 2021, pp. 274-281. ISBN 978-9975-56-873-9.
EXPORT metadate:
Google Scholar
Crossref
CERIF

DataCite
Dublin Core
Strategia Securității Uniunii Europene în contextul Metamorfozelor Relațiilor Internaționale
Vol.1, 2021
Conferința "Strategia Securității Uniunii Europene în contextul Metamorfozelor Relațiilor Internaționale"
Chişinău, Moldova, 23 aprilie 2021

Asigurarea intereselor naționale ale Republicii Moldova in contextul politicii europene de vecinătate și securitate

Ensuring the national interests of the Republic of Moldova in the context of the European neighborhood and security policy


Pag. 274-281

Ţîbuleac Ştefan
 
Academia de Administrare Publică, Republica Moldova
 
Disponibil în IBN: 4 iunie 2021


Rezumat

Nivelul de securitate națională a Republicii Moldova este direct proporțional cu capacitățile naționale de a implementa prevederile politicilor europene de vecinătate și securitate. În acest sens, urgentarea procesului de integrare europeană a devenit un obiectiv strategic și totodată un mijloc de asigurare a intereselor naționale a Republicii Moldova. Articolul încearcă să deschidă câteva direcții de înțelegere a impactului politicii europene de vecinătate și securitate, atăt asupra sistemului de securitate național, cât și asupra capacității acestuia de a realiza interesele naționale. În acest sens, au fost definite aspectele principale ale interdependenței dintre „interesele naționale” și politicile Uniunii Europene în cadrul Parteneriatului Estic.

The level of national security of the Republic of Moldova is directly proportional to the national capacities to implement the provisions of the European neighborhood and security policies. In this regard, the urgency of the European integration process has become a strategic objective and at the same time a means of ensuring the national interests of the Republic of Moldova. The article seeks to open up several directions for understanding the impact of the European Neighborhood and Security Policy, both on the national security system and on its ability to pursue national interests. In this respect, the main aspects of the interdependence between «national interests» and the policies of the European Union within the Eastern Partnership have been defined in this article

Cuvinte-cheie
interesele naţionale, Republica Moldova, Uniunea Europeană, Politică Europeană de Vecinătate, Parteneriatul Estic, securitatea națională.,

national interests, Republic of Moldova, European Union, European Neighborhood Policy, Eastern Partnership, national security