IBN
    


    
  


    
Închide

Afișare rezultate

SM ISO690:2012
Afisarea articolelor 1-20(35) pentru cuvîntul-cheie "Eastern Partnership"
Rolul instrumentelor politicii de dezvoltare regională in stimularea competitivităţii regionale
Andrieş Svetlana
Teoria şi practica administrării publice
2017. Chișinău, Republica Moldova. ISBN 978-9975-3019-6-1.
Disponibil online 3 January, 2018. Descarcări-18. Vizualizări-707
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Probleme de impact a politicii externe asupra procesului de consolidare și promovare a interesului naţional al Republicii Moldova
Saca Victor
Administrarea Publică
Nr. 2(106) / 2020 / ISSN 1813-8489
Disponibil online 20 June, 2020. Descarcări-22. Vizualizări-513
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Impactul implementării acordului de asociere dintre Republica Moldova și Uniunea Europeană în perioada 2014-2016: realități și mituri
Gavriluţa Luminiţa
Analele Ştiinţifice ale Universităţii de Studii Europene din Moldova
Nr. / 2023 / ISSN 2435-1114
Disponibil online 30 June, 2023. Descarcări-3. Vizualizări-47
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Asigurarea intereselor naționale ale Republicii Moldova in contextul politicii europene de vecinătate și securitate
Ţîbuleac Ştefan
Strategia Securității Uniunii Europene în contextul Metamorfozelor Relațiilor Internaționale
Vol.1. 2021. Chişinău. ISBN 978-9975-56-873-9.
Disponibil online 4 June, 2021. Descarcări-25. Vizualizări-401
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Perspective de dezvoltare durabilă a Republicii Moldova in cadrul parteneriatului estic
Curoş Liudmila12, Tulbu-Frunze Cristina2
Strategia Securității Uniunii Europene în contextul Metamorfozelor Relațiilor Internaționale
Vol.1. 2021. Chişinău. ISBN 978-9975-56-873-9.
Disponibil online 4 June, 2021. Descarcări-16. Vizualizări-481
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
The impact of the European union global strategy on the strategic communication with the eastern partnership countries
Sticea Mihaela
Institute of International Relations of Moldova
Materialele Conferinței științifico-practice internaționale „Spaţiul european de securitate: provocări, oportunităţi, perspective de integrare”
2019. Chişinău. ISBN 978-9975-56-717-6.
Disponibil online 18 February, 2020. Descarcări-6. Vizualizări-578
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Восточное партнёрство в системе европейской (не) безопасности
Kruglaşov Anatolii
Materialele Conferinței științifico-practice internaționale „Spaţiul european de securitate: provocări, oportunităţi, perspective de integrare”
2019. Chişinău. ISBN 978-9975-56-717-6.
Disponibil online 18 February, 2020. Descarcări-12. Vizualizări-585
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Diplomația UE în spațiul parteneriatului estic, realizari, dificultăți, probleme
Ifrim Ion1, Shilbaya Matei Mihaela2
Strategia Securității Uniunii Europene în contextul Metamorfozelor Relațiilor Internaționale
Vol.2. 2022. Chişinău. ISBN 978-9975-56-873-9.
Disponibil online 9 September, 2022. Descarcări-1. Vizualizări-169
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Parteneriatul estic şi perspectiva Europeană a Republicii Moldova
Solomon Constantin
Strategia Securității Uniunii Europene în contextul Metamorfozelor Relațiilor Internaționale
Vol.2. 2022. Chişinău. ISBN 978-9975-56-873-9.
Disponibil online 9 September, 2022. Descarcări-44. Vizualizări-240
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
The Europenization of the Eastern Partnership Countries throught the local and national initiatives
Coșleț Nicolae, Stoica Dumitru
European integration through the strengthening of education, research, innovations in Eastern Partnership Countries
Ediția 2, Partea 1. 2022. Chişinău. ISBN (pdf) 978-9975-165-23-5.
Disponibil online 25 April, 2023. Descarcări-2. Vizualizări-104
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Geographical Indications: Eastern Partnership Countries case
Mogol Natalia
State Agency on Intellectual Property of the Republic of Moldova
Eastern European Journal for Regional Studies (EEJRS)
Nr. 2(7) / 2021 / ISSN 2537-6179 /ISSNe 1857-436X
Disponibil online 17 December, 2021. Descarcări-3. Vizualizări-264
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
The Europeanization of Moldova’s direct democracy: assessing the new tools for citizen engagement in policymaking
Ciceo Georgiana
Babeș-Bolyai University
Eastern European Journal for Regional Studies (EEJRS)
Nr. 1(6) / 2020 / ISSN 2537-6179 /ISSNe 1857-436X
Disponibil online 8 July, 2020. Descarcări-7. Vizualizări-620
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
The European Neighbourhood Policy. Challenges for the Eastern Partnership: what's next?
Jandîc Cristina, Pisaniuc Maia
Academy of Economic Studies of Moldova
Eastern European Journal for Regional Studies (EEJRS)
Nr. 2(1) / 2015 / ISSN 2537-6179 /ISSNe 1857-436X
Disponibil online 2 April, 2018. Descarcări-1. Vizualizări-697
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Republica Moldova: un deceniu în cadrul Parteneriatului Estic
Lungu Tatiana
Teoria și practica administrării publice
2020. Chișinău, Republica Moldova. ISBN 978-9975-3240-9-0.
Disponibil online 21 September, 2020. Descarcări-14. Vizualizări-330
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Why Are Success Stories Not Copied? Emulating Advocacy Strategies Amongst Eastern Partnership Think-Tanks
Strelkov Alexander1, Samokhvalov Vsevolod2
1 Erasmus Universiteit Rotterdam,
2 University of Liège
European Foreign Affairs Review
Nr. 2(27) / 2022 / ISSN 1384-6299
Disponibil online 24 October, 2022. Descarcări-0. Vizualizări-219
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
How Attendant is the Theory of Inter-Civilisational Clashes within the EU`Eastern Neighbourhood?
Lungu Eugen
„Titu Maiorescu” University, Bucharest
3rd Central and Eastern European LUMEN
2017. Chișinău, Republica Moldova. ISBN 978-973-166-461-3.
Disponibil online 2 December, 2021. Descarcări-0. Vizualizări-250
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Evoluţia relaţiilor dintre Republica Moldova și Uniunea Europeană – de la parteneriat și cooperare la asociere și preaderare
Solomon Constantin
Teoria și practica administrării publice
2021. Chișinău, Republica Moldova. ISBN 978-9975-3492-6-0.
Disponibil online 11 November, 2021. Descarcări-17. Vizualizări-348
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Aspecte comparative privind autonomia locală în ţările din Parteneriatul Estic
Ştefaniţa Anastasia
Contribuția tinerilor cercetători la dezvoltarea administrației publice
Ediția 7. 2021. Chişinău. ISBN 978-9975-3492-3-9.
Disponibil online 18 November, 2021. Descarcări-8. Vizualizări-206
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Tendințele dezvoltării dialogului dintre administrația publică și organizațiile societății civile în Republica Moldova, Georgia, Armenia
Palihovici Liliana
Moldoscopie
Nr. 3(94) / 2021 / ISSN 1812-2566
Disponibil online 26 February, 2022. Descarcări-7. Vizualizări-230
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
10 ani de «parteneriat estic»: cazul Georgiei, Armeniei și al Republicii Moldova
Budurina-Goreacii Carolina, Cujba Vasile
Moldoscopie
Nr. 4(87) / 2019 / ISSN 1812-2566
Disponibil online 9 February, 2020. Descarcări-20. Vizualizări-641
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 
 

1-20 of 35