IBN
Close
Tulbu-Frunze Cristina
Dinamica numărului de publicaţii pe ani
Dinamica articolelor pe ani
Distribuirea numărului de pagini publicate pe categorii de reviste și ani
Distribuirea articolelor pe domenii şi ani
Colaborarea autorului
Dinamica descărcărilor pe ani

Publicaţii la conferinţe din RM - 2.
XLS PDF DOC
SM ISO690:2012

2021 - 1

Perspective de dezvoltare durabilă a Republicii Moldova in cadrul parteneriatului estic
Curoş Liudmila12 , Tulbu-Frunze Cristina2
1 Academia de Administrare Publică, Republica Moldova,
2 Colegiul Pedagogic „Alexei Mateevici”, mun. Chişinău
Strategia Securității Uniunii Europene în contextul Metamorfozelor Relațiilor Internaționale
Vol.1. 2021. Chişinău. ISBN 978-9975-56-873-9.
Disponibil online 4 June, 2021. Descarcări-7. Vizualizări-151
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

2020 - 1

Barierele în comunicare – factor de care depinde asigurarea calității actului de formare continuă a cadrului didactic
Tulbu-Frunze Cristina
Colegiul Pedagogic „Alexei Mateevici”, mun. Chişinău
Performanţa în educaţie: factor-cheie în asigurarea securităţii umane
2020. Chișinău, Republica Moldova. ISBN 978-9975-3492-0-8.
Disponibil online 21 February, 2021. Descarcări-16. Vizualizări-394
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
1 - 2 of 2