IBN
    

    
  


    
Close

Afișare rezultate

SM ISO690:2012
Afisarea articolelor 1-10(10) pentru cuvîntul-cheie "sinergie"
Riscuri și amenințări în regiunea extinsă a Mării Negre
Popilevschi Dumitru
Administrarea Publică
Nr. 1(101) / 2019 / ISSN 1813-8489
Disponibil online 12 March, 2019. Descarcări-22. Vizualizări-951
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Influenţa motricităţii şi a psihomotricităţii asupra psihodinamicii neurocerebrale la copii şi adolescenţi
Murariu Dănuţ12, Gonţa Victoria1
Psihologie, revista ştiinţifico-practică
Nr. 1-2 / 2014 / ISSN 1857-2502 /ISSNe 2537-6276
Disponibil online 17 August, 2015. Descarcări-141. Vizualizări-1964
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Sinergia limbajelor iubirii și asertivității – cale de reducere a violenței în mediul familial
Gavril Jitaru Oana
Psihologie. Pedagogie Specială. Asistenţă Socială
Nr. 1(38) / 2015 / ISSN 1857-0224 /ISSNe 1857-4432
Disponibil online 18 May, 2015. Descarcări-34. Vizualizări-1150
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Influența managementului intercultural in evolutia schimburilor economice dintre România și Bulgaria
Pîrju Ionel Sergiu
Revista Moldovenească de Drept Internaţional şi Relaţii Internaţionale
Nr. 2(12) / 2017 / ISSN 1857-1999 /ISSNe 2345-1963
Disponibil online 28 August, 2017. Descarcări-8. Vizualizări-818
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Strategie de optimizare sinergică pentru reducerea comportamentelor agresive şi antisociale
Murariu Dănuţ
Preocupări contemporane ale criminologiei, dreptului și psihologiei în condiții de pandemie
2020. Chișinău, Republica Moldova. ISBN 978-9975-3314-2-5.
Disponibil online 30 November, 2020. Descarcări-34. Vizualizări-556
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Influența acidului tartric asupra procesului de anihilare a radicalilor liberi de către acidul ascorbic
Vicol (Şmigon) Crina, Duca Gheorghe
Revista de Ştiinţă, Inovare, Cultură şi Artă „Akademos”
Nr. 1(56) / 2020 / ISSN 1857-0461 /ISSNe 2587-3687
Disponibil online 10 June, 2020. Descarcări-12. Vizualizări-847
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Managementul clusterului educațional
Baciu Sergiu
Revistă de știinţe socioumane
Nr. 2(42) / 2019 / ISSN 1857-0119 /ISSNe 2587-330X
Disponibil online 12 September, 2019. Descarcări-15. Vizualizări-1334
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Câmpul semantic în lingvistică: abordare cognitivă. Dificultăți
Barcaru Victoria
Studia Universitatis Moldaviae (Seria Ştiinţe Umanistice)
Nr. 10(150) / 2021 / ISSN 1811-2668 /ISSNe 2345-1009
Disponibil online 28 December, 2021. Descarcări-16. Vizualizări-291
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Clusterul educațional – oportunitate de parteneriat cu mediul economic
Baciu Sergiu
Univers Pedagogic
Nr. 2(62) / 2019 / ISSN 1811-5470
Disponibil online 13 September, 2019. Descarcări-14. Vizualizări-1312
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Cultura și artele – domenii ce pot furniza răspunsuri valabile provocărilor de ordin social, politic și economic în societatea modernă
Şeican Valeria
CULTURA ȘI ARTA: cercetare, valorificare, promovare
2022. Chişinău. .
Disponibil online 4 January, 2023. Descarcări-0. Vizualizări-197
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 
 

1-10 of 10